Артиклі в англійській мові: A/an, the, no article

A/an, the, no article. How to use correctly

 Артиклі “a”, “an”, “the”. Правила, приклади, тест

Використання артиклів може стати справжнім випробуванням для тих, хто вивчає англійську мову. Ці невеликі слова – “a”, “an” та “the” – можуть мати велике значення в правильному вираженні вашої думки. Чи знаєте ви, коли їх використовувати? Артикль – це особлива лінгвістична одиниця, що відноситься до службових частин мови та вживається разом з іменниками для вказівки на їх визначеність або невизначеність. Його використання допомагає уточнити, про що саме йде мова: про щось конкретне чи про щось загальне. Артикль може бути: неозначений артикль (a / an), означений артикль (the) та нульовий. Пропонуємо вам ознайомитися із ними та привалами вживання у нашій статті. Після ознайомлення із правилами обов’язково перевірте свої знання для закріплення матеріалу.  Наші тести допоможуть вам перевірити ваші знання та підвищити рівень знань.

Невизначені артиклі “a” та “an” в англійській мові, основні правила використання

Невизначені артиклі “a” та “an” використовуються перед іменниками в однині, коли ми говоримо про щось неспецифічне або коли згадуємо предмет чи особу вперше. Вони допомагають нам вказати, що предмет або особа є лише одним з багатьох можливих.

 • a” вживається перед словами, які починаються з приголосного звука.
 • an” вживається перед словами, які починаються з голосного звука.

Приклади використання невизначених артиклів “a” та “an”:

 • “I need a pencil.” (Мені потрібен олівець – будь-який олівець, не конкретний.)
 • “She found an apple in the fridge.” (Вона знайшла яблуко в холодильнику – одне з багатьох, не конкретне яблуко.)

Важливо пам’ятати, що вибір між “a” та “an” залежить від звуку, з яким починається наступне слово, а не від його написання. Наприклад, слово “hour” починається з голосного звука, незважаючи на те, що воно починається з букви “h”, тому ми кажемо “an hour”.

Розглянемо основині правила  використовуються  невизначених  артиклів “a” та “an” у англійській:

 • Перед іменниками, які починаються з приголосного звука: використовується “a”.
  • Приклад: “a dog”, “a book”, “a car”.
 • Перед іменниками, які починаються з голосного звука: використовується “an”.
  • Приклад: “an apple”, “an elephant”, “an hour”.
 • Коли говоримо про професії:
  • Приклад: “She is a doctor”, “He is an artist”.
 • Коли вводимо новий предмет або особу:
  • Приклад: “I saw a movie last night”, “They adopted an orphan”.
 • Коли іменник вживається у загальному значенні:
  • Приклад: “A child needs love”, “An education is essential for success”.
 • Перед виразами кількості:
  • Приклад: “a few”, “a little”, “an ounce”.
 • Коли точний ідентифікатор іменника невідомий слухачу:
  • Приклад: “I need a pen” (слухач не знає, про яку саме ручку йде мова).

Визначений артикль “the” в англійській мові, основні правила використання

Артикль “the” в англійській мові називається визначеним артиклем і використовується для позначення конкретного іменника, про який вже згадувалося або який відомий у контексті розмови. Розглянемо деякі випадки, коли використовується “the”:

 • Коли говоримо про щось унікальне або єдине в своєму роді:
  • Приклад: “The sun rises in the east” (Сонце сходить на сході).
 • Перед іменниками, які були згадані раніше:
  • Приклад: “I saw a cat. The cat was black” (Я побачив кота. Кіт був чорний).
 • Коли іменник відомий слухачу:
  • Приклад: “Pass me the salt, please” (Передай мені сіль, будь ласка).
 • Перед іменниками, які є єдиними в своєму роді або коли їхня ідентичність очевидна:
  • Приклад: “The President will speak tonight” (Президент виступить сьогодні ввечері).
 • Перед іменниками, які вказують на групу або клас предметів:
  • Приклад: “The whale is an endangered species” (Кит є видом, який знаходиться під загрозою зникнення).
 • Перед іменниками, які вживаються з порядковими числівниками:
  • Приклад: “The first chapter was interesting” (Перший розділ був цікавим).
 • Перед іменниками, які вживаються з прикметниками у найвищому ступені:
  • Приклад: “She is the best student in the class” (Вона найкраща учениця в класі).
 • Перед назвами географічних об’єктів, таких як річки, океани, гори та групи островів:
  • Приклад: “The Nile is the longest river in Africa” (Ніл є найдовшою річкою в Африці).
 • Перед назвами газет, кораблів, організацій, пам’яток та відомих будівель:
  • Приклад: “The Titanic sank in 1912” (Титанік затонув у 1912 році).

Нульовий артикль в англійській мові, основні правила використання

Zero article, або нульовий артикль  у англійській мові використовується коли іменник або фраза з іменником вживаються без артикля. Це означає, що перед іменником не стоїть ні “a/an”, ні “the”. Нульовий артикль часто використовується у таких випадках:

 • З множинними та невизначеними іменниками, коли йдеться про загальне значення (наприклад, cars, people, life, water).
 • З абстрактними іменниками (наприклад, education, happiness, music).
 • З власними назвами (наприклад, Mary, Jupiter, Oxford Street).
 • З назвами мов (наприклад, English).
 • З назвами предметів у школі чи університеті (наприклад, History, Law).
 • З назвами днів тижня та місяців (наприклад, Monday, November).
 • У спортивних та ігрових назвах (наприклад, football, chess).
 • При вживанні назв їжі (наприклад, breakfast, lunch, dinner).
 • У фразах, що вказують на місце або спосіб пересування (наприклад, in bed, by car).

Розглянемо кілька прикладів із нульовим артиклем:

 • “Cars can be dangerous.” (Автомобілі можуть бути небезпечними.)
 • “Education is important.” (Освіта важлива.)
 • “I go to school by bus.” (Я їжджу до школи на автобусі.)

Що очікується від тестів?

Наші тести покривають різні аспекти використання артиклів, включаючи вибір між “a” та “an”, визначення, коли потрібно використовувати “the”, а також відмінність між вживанням артикля і його відсутністю. Кожне завдання ретельно розроблене для того, щоб протестувати ваші знання та навички в цій складній області граматики.

Як це працює та чому це важливо?

Проходження тестів дуже просте. Просто оберіть правильну відповідь з запропонованих варіантів і подивіться, як ви впораєтеся. Після завершення тестів ви отримаєте загальну оцінку. Використання артиклів правильно є важливою частиною вивчення англійською мовою. Це допоможе вам говорити та писати більш граматично правильно. Навички, отримані в ході проходження цих тестів, будуть корисні як для навчання, так і для практики реального спілкування англійською мовою.

Вправа (тест) – Артиклів в англійській мові

0%

Practice. A/an, the, no article. How to use correctly

I was at _____ home all day yesterday.

She's studying to become _____ nurse.

Let’s have _____ ice-cream.

This table is made of _____ glass.

I work in _____ company that makes _____ carpets.

A: How much are the driving lessons?

B: Fifteen pounds _____ hour.

I never drink _____ coffee.

Can you lend me _____ pencil? Mine broke.

I’d like _____ glass of milk, please.

Ankara is _____ capital of Turkey.

We need to buy _____ new sofa for the living room.

My friend lives in _____ same street as me.

Please have _____ cake.

Would you like _____ coffee or tea?

Have you ever been to _____ United States?

Does he like _____ cake?

How often do you eat _____ chocolate?

I eat _____ apple every day.

This morning _____ bus was late.

They don’t like _____ chocolate.

My favorite subject is _____ history, but I’m not very good at _____ math.

Your score is

0%

Ще більше партики на використання артиклів в англійській мові у статті: Як правильно використовувати артиклі в англійській мові?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!