Різниця між could, should, would в англійській мові

How to Use "Could," "Would," and "Should"

Модальні дієслова could, should, would. Правила, відмінності, використання 

Вивчаючи англійську мову часто виникає плутанина із модальними дієсловами: “could”, “should” і “would”. Для того щоб зрозуміти їх відмінності давайте дамо відповідь на питання, що таке модальні дієслова і чим вони відрізняються від звичайних дієслів?

Модальні дієслова в англійській мові – це особливий тип дієслів, які використовуються разом з основним дієсловом для вираження можливості, наміру, здатності або необхідності. Вони відрізняються від звичайних дієслів тим, що не можуть вживатися самостійно і завжди потребують додаткового дієслова в інфінітиві без “to”. Наприклад, у реченні “I can swim” (Я можу плавати), “can” – це модальне дієслово, яке вказує на здатність особи плавати, а “swim” – основне дієслово. Важливо розуміти декілька ключових особливостей модальних дієслів:

 • Вони не змінюються за часами, особами або числами. Наприклад, “he can”, “they can”.
 • Вони не вимагають додавання “do/does” у запитаннях або “don’t/doesn’t” у запереченнях.
 • Вони завжди стоять перед основним дієсловом в інфінітиві.

Модальні дієслова включають такі слова, як “can”, “could”, “may”, “might”, “shall”, “should”, “will”, “would”, “must”. Розумію чи базові поняття, продовжимо розбиратися із тим, яка різниця між “could”, “should” і “would” в англійській мові. Якщо коротко, то Could використовується для вираження можливості. Наприклад, “I could go to the store” означає, що у мене є можливість піти до магазину. Should використовується для давання поради або рекомендації. Наприклад, “You should study for the test” означає, що вам слід вчитися до іспиту. Would використовується для вираження гіпотетичної ситуації або для ввічливих пропозицій. Наприклад, “I would travel if I had time” означає, що я б подорожував, якби мав час.

Розглянемо детальніше модальні дієслова: “could”, “should” і “would”. Правила використання, граматику, більше прикладів.

Could – значення, правила використання та приклади

“Could” зазвичай використовується для вираження можливості або дозволу в минулому часі, а також для вказівки на теоретичні можливості у майбутньому.

Форма “could”:

 • Could вживається на початку фрази дієслова (після підмета і перед іншим дієсловом): “We could have lunch early” (Ми могли б пообідати раніше).
 • Could не може використовуватися з іншим модальним дієсловом: “We could drive to France” (Ми могли б поїхати до Франції), але не “We could might drive to France” (Ми могли б можливо поїхати до Франції).

Використання “could”:

 • Можливість: “could” часто використовується для вираження можливості в теперішньому і майбутньому часі. Наприклад, “It could be blue” (Це може бути синім).
 • Пропозиції: “could” також часто використовується для пропозицій: “I could go as Julius Caesar” (Я міг би піти як Юлій Цезар).
 • Дозвіл: “could” використовується для запитання на дозвіл. “Could” є більш формальним і ввічливим, ніж “can”: “Could I ask you a personal question?” (Чи можу я задати вам особисте питання?).

“Could” у минулому часі:

 • Здібності: “could” використовується для розмови про здібності в минулому: “When I was young, I could easily touch my toes” (Коли я був молодим, я легко міг торкнутися пальців ніг).
 • Можливість: “could have + -ed форма” використовується для говоріння про можливість в минулому: “I could have been a lawyer” (Я міг би стати адвокатом).

Could have + past participle (could + діє прикметник минулого часу): Could також використовується з have + past participle для вираження упущеної можливості в минулому:

 • “I could have studied harder.” (Я міг би вчитися старанніше)
 • “They could have arrived earlier if they left on time.” (Вони могли б приїхати раніше, якби виїхали вчасно)

Використовуй could та couldn’t для вираження здатності/нездатності у минулому часі (вони є формами минулого часу від can та can’t):

 • When I was younger, I could run a mile in 7 minutes. (Коли я був молодшим, я міг пробігти милю за 7 хвилин). Now it takes me 20 minutes!
 • Yesterday, I couldn’t find my wallet anywhere (Вчора я нізащо не міг знайти свій гаманець) – but this morning I found it (але цього ранку я його знайшов).
 • Last year, he couldn’t speak English very well (Торік він не дуже добре розмовляв англійською), but now he can (але тепер може).

Використовуй could для вираження майбутніх можливостей:

 • “Do you have any ideas for our publicity campaign?” (У тебе є якісь ідеї для нашої рекламної кампанії?)
 • “Yes, I’ve got a few ideas. I could put advertisements on Facebook and Google. (Так, у мене є кілька ідей. Я міг би розмістити рекламу на Фейсбуку та Гуглі).
 • We could also give out pamphlets in our neighborhood. (Ми також могли б роздавати брошури в нашому районі). Maybe John could even contact local TV stations.” (Можливо, Джон міг би навіть зв’язатися з місцевими телестанціями).

Використовуй could для вираження ввічливих прохань:

 • Could you please open the window? (Чи не могли б ви відкрити вікно?) It’s hot in here.
 • Could you turn the music down? (Чи не могли б ви приглушити музику?) Thanks.
 • Could you make 10 copies of this report, please? (Чи не могли б ви зробити 10 копій цього звіту, будь ласка?)

Запитання та заперечення “could”:

 • Для формування запитань підмет і “could” міняються місцями, і не використовується “do/does/did”: “Could I pay by credit card?” (Чи можу я заплатити кредитною карткою?).

Should – значення, правила використання та приклади

Should” використовується для вираження рекомендацій, обов’язків або порад.

Форма “should”:

 • Should використовується на початку фрази дієслова (після підмета і перед іншим дієсловом): “You should check the weather” (Ти повинен перевірити погоду).
 • Should не може використовуватися з іншим модальним дієсловом: “You should try to relax” (Ти повинен спробувати розслабитися), але не “You should must try to relax” (Ти повинен обов’язково спробувати розслабитися).

Використання “should”:

 • Рекомендації та поради: “should” часто використовується для давання порад або рекомендацій. Наприклад, “You should see a doctor” (Ти повинен піти до лікаря).
 • Обов’язок або необхідність: “should” також використовується для вказівки на обов’язок або необхідність, часто при критиці іншої особи: “You should be wearing a seatbelt” (Ти повинен бути пристебнутий ременем безпеки).
 • Ймовірність: “should” використовується для вказівки на те, що щось ймовірно або очікуване: “The train should arrive soon” (Потяг повинен скоро прибути).

Should для обов’язку/необхідності чи для рекомендацій/порад: Коли should вживається для вираження обов’язку або необхідності, воно має більш наполегливий характер, категоричне:

 • “You should wear a seatbelt.” (Вам слід пристебнути ремінь безпеки)
 • “They should follow the rules.” (Вони повинні дотримуватись правил)

Для вираження поради або рекомендації should має більш м’який тон:

 • “You should try this cake, it’s delicious.” (Ти повинен спробувати цей пиріг, він дуже смачний)
 • “She should get more sleep.” (Їй варто більше спати)

Використовуй should та shouldn’t для того, щоб давати поради та пропозиції:

 • “I’ve had a really bad headache for the past week.” (У мене вже тиждень дуже сильний головний біль).
 • “That’s not good – you should go to the doctor.” (Це недобре – тобі варто піти до лікаря).
 • “I want to make more friends, but I don’t know how.” (Я хочу завести більше друзів, але не знаю як).
 • “First of all, you shouldn’t spend so much time on the computer. You should go out and join a club or start playing a sport instead!” (Передусім, тобі не варто проводити так багато часу за комп’ютером. Тобі слід вийти і приєднатися до якогось гуртка чи почати займатися спортом!)
 • “I had a fight with my best friend. What should I do?” (У мене була сварка з моїм найкращим другом. Що мені робити?)
 • “Hmm… I think you should call her and tell her you’re sorry.” (Гммм… Я думаю, тобі варто подзвонити їй і вибачитися).

“Should” у минулому часі:

 • Should have + -ed форма: використовується для говоріння про речі, які були б ідеальними в минулому, але не сталися. Це може виражати жаль: “I should have studied more” (Я повинен був більше вчитися).

Запитання та заперечення із “Should”:

 • Для формування запитань підмет і “should” міняються місцями, і не використовується “do/does/did”: “Should we call a taxi?” (Чи повинні ми викликати таксі?).

Would- значення, правила використання та приклади

Would” є складним модальним дієсловом, яке залежно від контексту може означати бажання, умовність або ввічливих пропозицій та прохання.

Форма “would”:

 • Would використовується на початку фрази дієслова (після підмета і перед іншим дієсловом): “She would write a letter” (Вона б написала лист).
 • Would не може використовуватися з іншим модальним дієсловом: “He would go to the cinema” (Він б пішов до кіно), але не “He would can go to the cinema” (Він б міг піти до кіно).

Використання “would”:

 • Минулі звички: “would” часто використовується для опису звичок у минулому. Наприклад, “When I was a child, I would play outside until dark” (Коли я був дитиною, я грав на вулиці до темряви).
 • Умовні речення: “would” використовується в умовних реченнях для вираження гіпотетичних ситуацій. Наприклад, “If I had a million dollars, I would travel the world” (Якби у мене був мільйон доларів, я б подорожував світом).
 • Ввічливі пропозиції та прохання: “would” використовується для ввічливих пропозицій або прохань. Наприклад, “Would you mind closing the window?” (Не могли б ви закрити вікно?).

“Would” у минулому часі:

 • Would have + -ed форма: використовується для говоріння про дії, які могли статися в минулому, але не сталися. Наприклад, “I would have called you, but I didn’t have your number” (Я б зателефонував тобі, але у мене не було твого номера).

Запитання та заперечення “would”:

 • Для формування запитань підмет і “would” міняються місцями, і не використовується “do/does/did”: “Would you like some tea?” (Чи не хотіли б ви трохи чаю?).
 • “I’ve had a really bad headache for the past week.” (У мене вже тиждень дуже сильний головний біль).
 • “That’s not good – you should go to the doctor.” (Це недобре – тобі варто піти до лікаря).
 • “I want to make more friends, but I don’t know how.” (Я хочу завести більше друзів, але не знаю як).
 • “First of all, you shouldn’t spend so much time on the computer. You should go out and join a club or start playing a sport instead!” (Передусім, тобі не варто проводити так багато часу за комп’ютером. Тобі слід вийти і приєднатися до якогось гуртка чи почати займатися спортом!)
 • “I had a fight with my best friend. What should I do?” (У мене була сварка з моїм найкращим другом. Що мені робити?)
 • “Hmm… I think you should call her and tell her you’re sorry.” (Гммм… Я думаю, тобі варто подзвонити їй і вибачитися).

Використовуй would для опису нереальних або малоймовірних ситуацій:

 • If I were the president of my company, I would make a lot of changes. (Якби я був президентом моєї компанії, я б зробив багато змін).
 • If people were more generous, there wouldn’t be so much poverty in the world. (Якби люди були щедрішими, то не було б стільки бідності у світі).
 • She would travel around the world if she had more vacation time. (Вона б подорожувала світом, якби мала більше відпускного часу).

У такому випадку would часто скорочується до ‘d

 • If I were the president of my company, I’d make a lot of changes. (Якби я був президентом моєї компанії, я б зробив багато змін).

Використовуй Would you like…? для того, щоб зробити ввічливу пропозицію:

 • “Would you like anything to drink?” (Чи не хотіли б ви чогось випити?)
 • “A soda would be great. Thanks!” (Газована вода була б чудово. Дякую!)
 • “Would you like to join us for dinner?” (Чи не хотіли б ви приєднатися до нас на вечерю?)
 • “I’d love to, but I actually have other plans tonight.” (Я б із задоволенням, але в мене насправді є інші плани на цей вечір).
 • “Would you like to see some pictures from my vacation?” “Sure!” (Чи не хотіли б ви подивитися деякі фотографії з моєї відпустки? – Звичайно!)

Не використовуйto” після should, could або would:

 • You shouldn’t to smoke. (Incorrect)
 • You shouldn’t smoke. (Correct)
 • We could to order pizza tonight. (Incorrect)
 • We could order pizza tonight. (Correct)
 • I would to buy a new car if I had the money. (Incorrect)
 • I would buy a new car if I had the money. (Correct)

Could використовується для вираження теоретичної можливості в теперішньому/майбутньому часі або здатності в минулому. Should вказує на рекомендацію, пораду або обов’язок. Would виражає гіпотетичну/бажану ситуацію або ввічливу пропозицію/прохання. Запам’ятайте ці ключові відмінності, і ви зможете правильно використовувати ці модальні дієслова в англійській мові.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!