Різниця між словами “answer”, “reply” та “respond”

Answer vs. Reply vs. Respond

Яка різниця між словами “answer”, “reply” та “respond” в англійській мові

Англійська мова вражає своїм багатим словниковим запасом та синонімів, які іноді здаються схожими за значенням, але мають різні використання. Особливо це стосується слів, які описують процес відповіді на запитання або повідомлення. Сьогодні розглянемо три такі слова: “answer”, “reply” та “respond”. Answer зазвичай використовується, коли надаємо відповідь на питання або реагуємо на ситуацію, але основне його використання це дати відповідь на запитання (відповідь може бути усна або письмова відповідь, або жест, такий як кивок головою або усмішка). Reply частіше використовується як коментар або повідомлення, це може бути відповідь, але не обов’язково на питання. Це як відповідь у діалозі, де ви продовжуєте розмову. Respond є більш формальним і менш поширеним словом, використовується для надання відповіді у формальній ситуації, наприклад, коли пишете листа або коли вас про щось просять у професійному контексті. В цілому, слово “answer” використовується для надання прямої відповіді на запитання. “Reply” частіше вказує на більш загальну реакцію у відповідь на повідомлення чи коментар, а “respond” охоплює різноманітні види реакцій, як вербальних, так і невербальних, на стимули чи ситуації.

Answer (відповідь)

Answer (вимовляється як /ˈæn.sər/) – це іменник та дієслово, яке має кілька значень і способів використання. Як іменник, “answer” означає рішення проблеми, особливо в математиці, реакція на питання, лист. Як дієслово, “to answer” може використовуватися для відповіді на питання, лист тощо. Реагування дією або жестом, наприклад, кивком головою. Виконання відповідальності або зобов’язання.

Приклади:

 • She answered all of the questions during the interview. (Вона відповіла на всі питання під час співбесіди.)
 • Can you please answer this email as soon as possible? (Чи можете ви, будь ласка, дати відповідь на цей електронний лист якнайшвидше?)

Як правильно виколисувати слово “answer” в різних часах

 • Теперішній простий час: I answer the phone (Я відповідаю на телефон).
 • Минулий простий час: I answered the question (Я відповів на запитання).
 • Теперішній тривалий час: I am answering your email (Я відповідаю на ваш електронний лист).
 • Минулий тривалий час: I was answering the survey (Я відповідав на опитування).
 • Теперішній перфектний час: I have answered all the questions (Я відповів на всі запитання).
 • Майбутній простий час: I will answer your call later (Я відповім на ваш дзвінок пізніше).

Значення та використання “answer”

 • Надавати усну або письмову відповідь на запитання або запит: Приклад: The student answered the teacher’s question correctly (Студент правильно відповів на запитання вчителя).
 • Реагувати або відповідати на ситуацію, виклик чи потребу: Приклад: The company needs to answer the increasing demand for their products (Компанія повинна відреагувати на зростаючий попит на свою продукцію).
 • Нести відповідальність за щось: Приклад: The manager has to answer for the team’s poor performance (Менеджер має відповідати за погані результати команди).
 • Відповідати певному опису або вимогам: Приклад: This job candidate answers all the qualifications we’re looking for (Цей кандидат на роботу відповідає всім необхідним кваліфікаціям).
 • “Answer” використовується, коли потрібно надати відповідь на конкретне питання або запит. Приклад: “What is the capital of France?” “The answer is Paris.” (“Яка столиця Франції?” “Відповідь – Париж.”).
 • У формальних ситуаціях, таких як академічні тести або юридичні процеси. Приклад: “During the trial, the witness was asked to answer all questions truthfully (Під час судового процесу свідка попросили відповідати на всі питання правдиво).
 • У повсякденному спілкуванні, коли реагуємо на звернення інших людей. Приклад: When I asked him about his day, he answered that it had been very busy (Коли я запитав його про його день, він відповів, що він був дуже зайнятий).
 • “Answer” також можна використовувати, коли йдеться про знаходження рішення проблеми, особливо в математиці чи інших точних науках. Наприклад: “The answer to this equation is x=5” (Відповідь на це рівняння – x=5).

Reply (відповідь, реакція)

Reply (вимовляється як /rɪˈplaɪ/) – може використовувати як іменник або дієслово, яке використовується для відповіді на щось. “Reply” також означає відповідь, але зазвичай це більш загальне поняття, яке може включати не тільки пряму відповідь на запитання, але і загальну реакцію на комунікацію або ситуацію. Це може бути виражене як усно, так і письмово. Воно має більш неформальний та розмовний характер, ніж “answer”.

Приклади:

 • Thank you for your email. I will reply to it as soon as possible. (Дякую за ваш лист. Я відповім на нього якнайшвидше.)
 • His silence was the only reply she received to her proposal. (Його мовчанка була єдиною відповіддю, яку вона отримала на свою пропозицію.)

Як правильно виколисувати слово “reply” в різних часах

 • Теперішній простий час: I reply to emails every day (Я відповідаю на електронні листи щодня).
 • Минулий простий час: She replied to my question politely (Вона ввічливо відповіла на моє запитання).
 • Теперішній тривалий час: I am replying to your message now (Я відповідаю на ваше повідомлення зараз).
 • Минулий тривалий час: He was replying to the comments on his post (Він відповідав на коментарі під своїм дописом).
 • Теперішній перфектний час: I have replied to all the messages (Я відповів на всі повідомлення).
 • Майбутній простий час: I will reply to your letter tomorrow (Я відповім на вашого листа завтра).

Значення та використання “reply”

 • Надавати відповідь на щось, що було сказане або написане: Приклад: He replied to my email promptly (Він швидко відповів на мою електронну пошту).
 • Реагувати на коментар або запитання: Приклад: She didn’t reply to my question about the meeting (Вона не відповіла на моє запитання про зустріч).
 • Виражати словесну реакцію на щось: Приклад: He replied angrily to her remark (Він роздратовано відповів на її зауваження).
 • “Reply” використовується, коли ми відповідаємо на щось, що не обов’язково є питанням. Приклад: I received your message and I wanted to reply right away (Я отримав твоє повідомлення і хотів негайно відповісти).
 • У неформальних та формальних ситуаціях, наприклад, у листуванні або розмовах. Приклад: We have reviewed your application and are pleased to reply with an offer of employment (Ми розглянули вашу заявку і раді відповісти пропозицією про працевлаштування).
 • У спорті, “reply” може використовуватися для опису відповіді на гол або очки суперника. Приклад: After the opposing team scored a goal, our team replied with two quick goals of their own (Після того, як команда суперника забила гол, наша команда відповіла двома швидкими голами).

“Reply” зазвичай використовується в неформальному спілкуванні, таких як розмови, електронні листи, повідомлення в соціальних мережах тощо.

На відміну від “answer”, “reply” використовується для вказівки на більш неформальну та розмовну відповідь на щось, сказане або написане кимось в контексті повсякденного спілкування. “Reply” особливо поширене у письмовому спілкуванні, наприклад, для відповідей на електронні листи, повідомлення в месенджерах чи коментарі в соціальних мережах.

Respond (реагувати)

Respond (вимовляється як /rɪˈspɒnd/) – це переважно дієслово, яке використовується для вираження реакції на щось. “Respond” виражає процес реагування на якийсь подразник або сигнал, який може бути не тільки запитанням, але і будь-яким іншим стимулом. Це може бути відповіддю на подію, ситуацію або навіть почуття.

Приклади:

 • The dog responded to its owner’s whistle by running back home. (Собака відреагувала на свисток свого власника, побігши додому.)
 • The government quickly responded to the natural disaster by sending aid to the affected areas. (Уряд швидко відреагував на природну катастрофу, відправивши допомогу в постраждалі райони.)

Як правильно виколисувати слово “respond” в різних часах

 • Теперішній простий час: I respond to emails promptly (Я швидко реагую на електронні листи).
 • Минулий простий час: The firefighters responded quickly to the emergency call (Пожежники швидко відреагували на виклик про надзвичайну ситуацію).
 • Теперішній тривалий час: I am responding to your request (Я реагую на ваш запит).
 • Минулий тривалий час: She was responding to the comments on her post (Вона реагувала на коментарі під її дописом).
 • Теперішній перфектний час: I have responded to all the questions (Я відповів на всі запитання).
 • Майбутній простий час: I will respond to your message later (Я відреагую на ваше повідомлення пізніше).

Значення та використання “respond

 • Надавати відповідь або реагувати на щось сказане або написане: Приклад: The student responded to the teacher’s question (Студент відповів на запитання вчителя).
 • Реагувати на ситуацію або подію, що відбулася: Приклад: The police responded quickly to the emergency call (Поліція швидко відреагувала на виклик про надзвичайну ситуацію).
 • Виражати певну реакцію або поведінку у відповідь на щось: Приклад: The medication didn’t respond well to the patient’s condition (Ліки погано вплинули на стан пацієнта).
 • У формальних ситуаціях, таких як офіційні заяви або відповіді на інтерв’ю. Приклад: The CEO responded to the allegations by issuing an official statement denying any wrongdoing (Генеральний директор відповів на звинувачення, видавши офіційну заяву, що заперечує будь-які порушення).
 • Коли людина або організація реагує на запити, звернення або критику. Приклад: The customer service department responded promptly to the inquiry about the delayed shipment (Відділ обслуговування клієнтів швидко відповів на запит щодо затримки відправлення).
 • У медицині, коли описують реакцію пацієнта на лікування. Приклад: The patient responded positively to the new treatment, showing signs of improvement within a week (Пацієнт позитивно відповів на нове лікування, показавши ознаки поліпшення протягом тижня).

“Respond” є гнучким дієсловом, яке використовується для позначення різноманітних видів відповідей або реакцій, як вербальних, так і невербальних, залежно від контексту. “Respond” часто використовується в професійних та ділових контекстах, наприклад, для реакції компанії на запити клієнтів, відповіді на звинувачення чи критику в засобах масової інформації тощо.”

Підсумовуючи, вибір між “answer”, “reply” та “respond” залежить від контексту та характеру відповіді чи реакції. “Answer” підходить для надання прямих відповідей, “reply” – для більш неформальних реакцій на повідомлення, а “respond” охоплює широкий спектр ситуацій, де потрібно відреагувати певним чином. Важливо розрізняти ці три слова, оскільки вони можуть мати різні контексти використання. “Answer” вказує на конкретну відповідь на питання чи проблему. “Reply” може бути загальною відповіддю на комунікацію. “Respond” виражає реакцію на будь-який подразник чи стимул.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!