Правила та приклади теперішнього часу в англійській мові

Review of all Present Tenses in practice

Теперішній час в англійській мові: 20 тестових запитань

Теперішній час є фундаментальним аспектом граматики англійської мови. Це дозволяє нам виражати дії, звички та стани, які відбуваються в поточний момент, а також ті, які є звичними. Щоб добре володіти англійською мовою, необхідно чітко володіти теперішніми часами.

Давайте детально розглянемо кожен із теперішніх часів (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous).

Present Simple (Present Indefinite) – Простий (неозначений) теперішній час

 • Формула утворення:
  • Стверджувальні речення: Підмет + дієслово у базовій формі (додається “-s” або “-es” для третьої особи однини).
   • Наприклад: She works at a bank.
  • Заперечення: Підмет + do not (don’t) / does not (doesn’t) + дієслово у базовій формі.
   • Наприклад: They don’t like coffee.
  • Питання: Do / Does + підмет + дієслово у базовій формі?
   • Наприклад: Do you speak English?
 • Використання:
  • Звичайні дії, рутина, факти, загальні події, дії за графіком.
   • Наприклад: She goes to work at 8 AM every day.

Present Continuous (Present Progressive) – Теперішній тривалий час

 • Формула утворення:
  • Додатні речення: Підмет + am/is/are + дієслово у -ing формі.
   • Наприклад: They are watching a movie.
  • Заперечення: Підмет + am not (I’m not) / is not (isn’t) / are not (aren’t) + дієслово у -ing формі.
   • Наприклад: She isn’t studying right now.
  • Питання: Am / Is / Are + підмет + дієслово у -ing формі?
   • Наприклад: Are you listening to music?
 • Використання:
  • Дії, які відбуваються в момент спілкування, або планування на майбутнє.
   • Наприклад: I am reading a book at the moment.

Present Perfect – Теперішній доконаний час

 • Формула утворення:
  • Додатні речення: Підмет + have/has + дієслово у третій формі.
   • Наприклад: She has visited Paris.
  • Заперечення: Підмет + have not (haven’t) / has not (hasn’t) + дієслово у третій формі.
   • Наприклад: They haven’t eaten lunch yet.
  • Питання: Have / Has + підмет + дієслово у третій формі?
   • Наприклад: Have you ever been to Japan?
 • Використання:
  • Дії або стани, які мали місце в минулому, але мають певний зв’язок з моментом розмови в теперішньому часі.
   • Наприклад: I have lived in this city for five years.

Present Perfect Continuous – Теперішній доконано-тривалий час

 • Формула утворення:
  • Додатні речення: Підмет + have/has been + дієслово у -ing формі.
   • Наприклад: They have been working on this project for hours.
  • Заперечення: Підмет + have/has not been + дієслово у -ing формі.
   • Наприклад: She hasn’t been studying all day.
  • Питання: Have / Has + підмет + been + дієслово у -ing формі?
   • Наприклад: Have you been waiting long?
 • Використання:
  • Тривалі дії, які розпочалися в минулому і тривають до моменту розмови в теперішньому часі.
   • Наприклад: They have been playing football since morning.

Тест на теперішній час

У цьому посібнику ми заглибимося в нюанси теперішніх часів – від простого Present Simple до динамічного Present Perfect Continuous. Крім того, пропонуємо набір із 20 тестових запитань, призначених для зміцнення вашого розуміння та застосування цих часів.

0%
Review of all Present Tenses in practice

Practice. Present Tenses Test

I’m taking my sister out as she ___ any sun for a long time.

I ___ never ___ him before.

Paul ___ a student of Cambridge University.

What place ___ the youth of our country occupy in all branches now?

Who often has dinner at the canteen?

Who goes sightseeing?

You look pale. You ___ too hard these days

It is 8.30. Ben and Ann ___ breakfast

“Little boy”, said a man, “why do you carry that umbrella over your head? It ___ and the sun ___”

You ___ always ___ your things. Put them into their bag.

What ___ you ___ since I saw you last?

She ___ a journalist nowadays.

This is the most interesting film I ___ ever ___.

Westminster Abbey is the ancient old church in which the coronation ceremonies of almost all English kings and queens ___ place.

Look! The cat ___ your cutlet.

“Nobody ___ in that country,” said Pinocchio to his friend.

What ___ the president ___?

-He ___ a contract.

I usually ___ a blouse and jeans at home, but today I ___ on a new dress.

He ___ ill for three months already.

I ___ home for lunch on Mondays. I have lunch in the canteen.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!