Фразові дієслова з «stick» в англійській мові

Phrasal Verbs with "Stick" - Definitions

Що значить “stick” в англійській мові?

Слово “stick” [stɪk] у англійській мові може використовуватися як дієслово та іменник. Як дієслово, “stick” означає приклеювати або застрягати. Наприклад: “He stuck a stamp on the envelope” (Він приклеїв марку на конверт). Як іменник, “stick” може означати палицю або прут. Із точки зору граматики в англійській мові  слова “stick” може мати декілька форм:

 • Present simple: stick / sticks
 • Past simple: stuck
 • Present participle: sticking
 • Past participle: stuck

Також слово “stick” входить до складу фразових дієслів, наприклад “stick around” (залишатися поблизу) або “stick out” (виділятися). Розглянемо детальніше фразові дієслова із “stick”  їх значення та приклади.

Частовживані фразові дієслова із “stick” в англійській мові

Stick to

 • Значення: Не змінювати.
 • Приклад: “Despite the tempting offers, she decided to stick to her original career path.” (“Незважаючи на спокусливі пропозиції, вона вирішила дотримуватися свого початкової кар’єрного шляху”.)
 • Значення: Дотримуватися або слідувати щось пильно.
 • Приклад: “It’s important to stick to the rules.” (“Важливо дотримуватися правил”.)
 • Значення: Строго дотримуватися чогось.
 • Приклад: “He always sticks to his diet.” (“Він завжди дотримується своєї дієти”.)
 • Значення: Суворо дотримуватися плану або рішення.
 • Приклад: “It’s important to stick to the schedule.” (“Важливо дотримуватися розкладу”.)

Stick out

 • Значення: Випинатися або бути помітним.
 • Приклад: “His bright red tie really sticks out.” (“Його яскраво-червона краватка дійсно випинається”.)
 • Значення: Бути чітко видимим або помітним.
 • Приклад: “His talent really sticks out.” (“Його талант дійсно виділяється”.)
 • Значення: Бути очевидним або помітним.
 • Приклад: “His strange behavior really sticks out.” (“Його дивна поведінка дійсно впадає в очі”.)
 • Значення: Продовжувати робити щось складне або неприємне.
 • Приклад: “I stuck it out even though I hated every minute of it.” (“Я пройшов через це, хоча ненавидів кожну хвилину”.)

Stick out for

 • Значення: Наполягати на підвищенні заробітної плати.
 • Приклад: “We’re sticking out for a 10% increase.” (“Ми наполягаємо на 10% підвищенні”.)

Stick up

 • Значення: Стояти вертикально або стирчати догори, часто використовується для опису волосся або предметів, що стирчать вгору.
 • Приклад: “After being startled, the cat’s fur stuck up along its back.” (“Після того, як кішку налякали, її шерсть ставала догори вздовж спини”.)
 • Значення: Пограбувати або здійснити озброєний напад.
 • Приклад: “The bank was stuck up by armed robbers.” (“Банк був пограбований озброєними грабіжниками”.)
 • Значення: Пограбувати або напасти, зазвичай із застосуванням сили.
 • Приклад: “The store was stuck up last night.” (“Минулої ночі був напад на магазин”.)

Stick around

 • Значення: Залишатися на місці або поблизу.
 • Приклад: “I’ll stick around and wait for you.” (“Я залишуся і почекаю на тебе”.)
 • Значення: Залишатися на місці або чекати, поки щось станеться.
 • Приклад: “I’ll stick around until you’re finished.” (“Я залишуся, поки ти не закінчиш”.)
 • Значення: Залишатися на місці або чекати на щось.
 • Приклад: “I’ll stick around until you’re ready to leave.” (“Я залишуся, поки ти не будеш готовий піти”.)

Stick at

 • Значення: Наполегливо працювати над чимось або продовжувати щось, особливо коли стикаєшся з труднощами або викликами.
 • Приклад: “Although the project was challenging, she decided to stick at it until she succeeded.” (“Хоча проєкт був складним, вона вирішила працювати над ним, поки не досягне успіху”.)

Stick down

 • Значення: Міцно прикріпити або приклеїти щось до поверхні за допомогою клею.
 • Приклад: “He stuck down the loose corner of the carpet with glue.” (“Він приклеїв клеєм відірваний кут килима”.)

Stick up for

 • Значення: Захищати або підтримувати когось або щось.
 • Приклад: “He always sticks up for his friends.” (“Він завжди захищає своїх друзів”.)

Stick together

 • Значення: Залишатися єдиними або підтримувати одне одного як група.
 • Приклад: “We need to stick together in times of crisis.” (“Нам потрібно триматися разом у кризові часи”.)

Stick by

 • Значення: Підтримувати або залишатися вірним комусь.
 • Приклад: “I’ll stick by you no matter what.” (“Я буду з тобою, що б не сталося”.)

Stick it out

 • Значення: Витримати або наполегливо пройти через складну ситуацію.
 • Приклад: “She decided to stick it out until the end.” (“Вона вирішила витримати до кінця”.)

Stick it to

 • Значення: Критикувати когось, погано або несправедливо ставитися до когось.
 • Приклад: “The landlord stuck it to us with a huge rent increase.” (“Орендодавець поставив нас у скрутне становище, сильно підвищивши оренду”.)

Stick with

 • Значення: Залишатися вірним або відданим чомусь.
 • Приклад: “I’ll stick with you until the end.” (“Я буду з тобою до кінця”.)
 • Значення: Наполегливо працювати над чимось або продовжувати щось, особливо коли це важко або неприємно.
 • Приклад: “Although the project became more challenging, she decided to stick with it until she achieved success.” (“Хоча проєкт ставав все складнішим, вона вирішила наполегливо працювати над ним, поки не досягне успіху”.)

Вправа на використання фразових дієслів із “stick”

Заповніть пропущені фразові дієслова зі словом ‘stick’.

 1. She promised to _______ by her decision despite the criticism.
 2. The new policy is to ________ the original plan.
 3. Despite the difficulties, he decided to ________ and finish what he started.
 4. The kitten got frightened and saw its fur ________.
 5. Let’s ________ and see how the situation unfolds.

Відповіді

 1. stick
 2. stick with
 3. stick it out
 4. stick up
 5. stick around

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!