Запитання “Yes/No” в англійській мові

Yes / No questions (closed questions)

Закриті питання в англійській мові (“Yes/No”)

Англійська мова – це чудовий інструмент для спілкування, і однією з найпоширеніших форм спілкування є питання. Сьогодні ми розглянемо особливий тип питань, відомих як “Yes/No” або закриті питання. Це питання, які можна відповісти лише “так” або “ні”, і вони відіграють важливу роль у будь-якому розмовному взаємодії. Давайте зануримося глибше та дізнаємося, як користуватися цим типом питань для покращення наших навичок англійської мови.

Чому “Yes/No” питання так важливі?

Закриті питання дозволяють отримати конкретні та чіткі відповіді. Вони є ефективним інструментом для перевірки розуміння та активного участі в розмові. Ці питання також допомагають вдосконалити навички слухання, оскільки відповіді можуть бути короткими та зрозумілими.

Структура “Yes/No” питань

Структура такого питання виглядає дуже просто. Найчастіше вона складається з допоміжного дієслова (наприклад, “do”, “does”, “did”, “are”, “is”, “am”, “was”, “were” тощо) та основного дієслова. Ось приклади:

 • Do you like chocolate?
 • Is she coming to the party?
 • Did they finish their homework?

Підказки для відповідей

Коли ми відповідаємо на “Yes/No” питання, ми можемо використовувати ті самі допоміжні дієслова. Наприклад:

 • Yes, I like chocolate.
 • No, she isn’t coming to the party.
 • Yes, they finished their homework.

Основна граматика яку потрібно знати при формування запитань  типу “Yes/No”

Запитання відповідь на які може бути «так» або «ні», зазвичай називають закритими  в англійській мові, оскільки вимагають відповіді короткої відповіді.  Допоміжні дієслова “be”, “do”, “have” та модальні дієслова є ключовими для формування “Yes/No” питань. У таблиці показано форми допоміжних дієслів та деяких модальних дієслів для формування запитають Yes/No для різних часів у англійській мові.

ДієсловоТеперішній часМинулий часМайбутній час
BeAm/Is/AreWas/WereWill be
DoDo/DoesDidWill do
HaveHave/HasHadWill have
CanCanCould
MayMayMight
ShouldShouldShould have
WouldWouldWould have

Приклади формування закритих запитань для різних часів

 1. Теперішній час:
  • Be: Are you studying for the exam?
  • Do: Do they like pizza?
  • Have: Have you finished your homework?
  • Can: Can she swim?
  • May: May I borrow your book?
  • Should: Should we go to the party?
  • Would: Would you like some coffee?
 2. Минулий час:
  • Be: Were they at the concert?
  • Do: Did he enjoy the movie?
  • Have: Had you visited that place before?
  • Can: Could they solve the problem?
  • May: Might she have forgotten the appointment?
  • Should: Shouldn’t they have called earlier?
  • Would: Would you have joined us?
 3. Майбутній час:
  • Be: Will you be attending the conference?
  • Do: Will they do their assignments on time?
  • Have: Will you have completed the project by then?
  • Can: Can you help me tomorrow?
  • May: May he join us for lunch?
  • Should: Should we expect you at the meeting?
  • Would: Would you join us for dinner?

З цією таблицею ви можете швидко переглядати правильні форми “Yes/No” питань для різних дієслів у різних часах. Це допомагає у вивченні граматики та правильного використання дієслів у вашому мовленні.

Граматичне пояснення формування закритих запитань 

Розглянемо пояснення основних правил, для формування закритих запитань:

1. Допоміжне дієслово  “To Be”:

 • To Be: Використовуйте “am”, “is” або “are” для теперішнього часу; «was» або «were» для початку запитань у минулому часі.

  Приклади:

  • Am I right?
  • Is he sleeping?
  • Were they here?

2. Допоміжне дієслово  “Do”:

 • Використовуйте “do” або “does” для простого теперішнього часу; ‘did’ для простого минулого часу.

  Приклади:

  • Do you like ice cream?
  • Does she work here?
  • Did it rain yesterday?

3. Допоміжне дієслово “Have”:

 • Використовуйте ‘have’ або ‘has’ для present perfect; ‘had’ для минулого досконалого, ‘have’ функціонує як допоміжне дієслово.

  Приклади:

  • Have you finished your project?
  • Has John left for the office yet?
  • Had they eaten before you arrived?

4. Модальні дієслова:

 • Модальні дієслова можуть передувати підмету для формування закритих питань.

  Приклади:

  • Can you swim?
  • Should we start now?
  • Would you like some coffee?

5. Формування питань:

 • Змініть порядок підмета та першого допоміжного або модального дієслова.

  Приклади:

  • Are you coming? (Instead of “You are coming.”)
  • Can she speak French? (Instead of “She can speak French.”)

6. Відповіді:

 • Відповіді (Yes, I do.) або заперечення (No, I don’t.), зазвичай повторюючи допоміжне або модальне дієслово.

7. Без допоміжного Present Simple або Past Simple:

 • Коли основне дієслово вживається в теперішньому простому чи минулому простому часі і не є ‘to be’ або ‘have’, використовуйте ‘do’/’does’ або ‘did’.

  Приклади:

  • Do they play football on Saturdays?
  • Does it work?
  • Did you see the movie?

8. Запечені питання:

 • Додайте ‘not’ до допоміжного або модального дієслова. У розмовній англійській часто використовують скорочення з ‘n’t’.

  Приклади:

  • Isn’t it time to go?
  • Haven’t they arrived yet?
  • Shouldn’t we be quiet?

9. ‘Be’ без допоміжного дієслова:

 • Коли ‘be’ є основним дієсловом, воно використовується перед підметом у питаннях.

  Приклади:

  • Is the food good here?
  • Was she late?

10. ‘Have’ як головне дієслово:

 • У американській англійській формуйте питання за допомогою ‘do’/’does’ або ‘did’. У британській англійській інверсія може відбуватися без використання ‘do’, що робить звучання формальним.

  Приклади:

  • Do you have a pen? (Less formal, more common in spoken American English)
  • Have you a pen? (More formal, common in British English)

11. Короткі відповіді:

 • Зазвичай відповідають короткими фразами, використовуючи лише підмет і допоміжне/модальне дієслово.

  Приклади:

  • Are you tired? Yes, I am.
  • Can you drive? No, I can’t.

12. Перетворення твердження у запитання:

 • Твердження перетворилося на запитання, додавши в кінці допоміжне/модальне дієслово.

  Приклади:

  • You’re a doctor, aren’t you?
  • She can swim, can’t she?

13. Питання для твердження із інтонацією:

 • Іноді висловлювання використовуються з питальною інтонацією для формування неформальних закритих питань.

  Приклади:

  • You know where it is?
  • He’s here?

14. Наголос:

 • При наголошенні питання наголошується допоміжне або модальне дієслово.

  Приклади:

  • Do you UNDERSTAND the problem?
  • Could you PLEASE tell me where it is?

Щоб вивчити закриті питання, корисно проводити різноманітні вправи. Спробуйте грати в рольові ігри, де ви задаєте та відповідаєте на питання. Це дозволить вам відчути практичний аспект використання цих питань в реальних ситуаціях.  Не бійтеся використовувати цей тип питань в розмові. Розуміючи структуру, використання та практикуючи як задавати закриті запитання, учні можуть покращити свої мовні навички, що призведе до покращення взаємодії як у офіційному, так і в неформальному середовищі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!