Способи словотворення в англійській мові

Способи словотворення в англійській мові

Словотвір – це процес створення нових слів шляхом зміни, комбінації або поєднання існуючих слів або їх частин. Це важлива складова частина мови, яка дозволяє розширити словниковий запас та виразність мовлення. Шляхом застосування різних методів словотвору, таких як конверсія, афіксація, композиція, скорочення, абревіація та інші, ми можемо створювати нові слова з різними значеннями і граматичними функціями. Словотвір в англійській мові є живим і динамічним процесом, який відображає зміни в мовленнєвому спілкуванні та культурних контекстах.

Термін “словотвір” має два основних значення, які важливо чітко розрізняти. В першому випадку, він використовується для вираження постійного процесу створення нових слів у мові. Мова завжди знаходиться у стані постійного розвитку, і це включає різні лінгвістичні процеси, зокрема процес формування нових слів. Цей процес відомий як “словотвір”.

У другому значенні термін “словотвір” відноситься до окремого розділу лінгвістики, який вивчає процес утворення лексичних одиниць. Цей науковий напрямок зосереджений на вивченні механізмів створення нових слів, які використовуються для цього (суфіксів, префіксів, інфіксів та інших морфологічних елементів).

Види словотвору

Розглянемо детальніше основні види словотворення, які діють у сучасній англійській мові, як самостійні методи або в поєднанні один з одним. Серед них можна виділити: конверсія, афіксація, словоскладання, скорочення, акроніми, зворотне утворення, редуплікація.

Вид словотворенняОписПриклади
КонверсіяЗміна частини мови без зміни написання словаNoun to verb: email, text
АфіксаціяДодавання префіксів або суфіксів до базових слівPrefixes: unhappy, disengage
Suffixes: teacher, exploration
СловоскладенняОб’єднання двох або більше слів для створення нового словаSunflower, bookcase, waterfall
СкороченняСкорочення слова шляхом видалення частиниAd (advertisement), phone (telephone)
АкронімиСтворення нового слова, використовуючи початкові літери інших слівNASA (National Aeronautics and Space Administration)
Зворотне утворенняСтворення нового слова шляхом видалення афіксаEditor (from “editorial”), donate (from “donation”)
РедуплікаціяПовторення частини або всього слова для створення нового словаBye-bye, flip-flop, tick-tock
 1. Конверсія: Конверсія  — це без афіксальний спосіб творення слів, у якому слово змінює свою частину мови без будь-яких змін у написанні. Це передбачає використання слова в іншій граматичній категорії. Наприклад:
  • іменник “email” можна перетворити на дієслово: “I will email you” – Я надішлю вам електронний лист.
  • Так само іменник «text» може стати дієсловом: “She will text him” – Вона надішле йому повідомлення». Конверсія демонструє гнучкість і універсальність слів, що дозволяє їм адаптуватися до різних мовних функцій і контекстів.
 2. Афіксація: афіксація є широко використовуваним способом словотворення в англійській мові. Це передбачає додавання префіксів або суфіксів до основних слів для створення нових слів. Префікси додаються на початку слова, а суфікси – у кінці. Цей процес змінює значення або граматичну функцію слова. Наприклад, додавання префікса «un-» до «happy» призводить до «unhappy», що вказує на протилежне значення. Подібним чином додавання суфікса «-er» до «teach» утворює слово «teacher», що позначає особу, яка викладає. Афіксація розширює словниковий запас, надаючи різні можливості для вираження нюансів і відмінностей.

Ось кілька прикладів префіксів і суфіксів:

Префікси:

 • “Un-” (unhappy, unclear)
 • “Dis-” (disagree, disconnect)
 • “Re-” (redo, rebuild)

Суфікси:

 • “-er” (teacher, singer)
 • “-tion” (celebration, exploration)
 • “-able” (comfortable, enjoyable)
 1. Словоскладення (Composition): Словоскладення, утворення складних слів способом з’єднання двох або кількох слів, основ чи коренів в одну лексичну одиницю. Наприклад, «sunflower» поєднує в собі «sun» і «flower», «bookcase» — «book» і «case», а «waterfall» — «water» і «fall». Словоскладення дозволяє створювати описові та специфічні терміни, пропонуючи гнучкі та експресивні засоби словотворення.
 2. Скорочення (Clipping): Скорочення – передбачає створення нових слів шляхом скорочення існуючих. Результатом цього процесу є скорочена версія вихідного слова. Скорочені слова часто є розмовними або неформальними. Наприклад, «advertisement» скорочується до «ad», «телефон» — до «phone», а «television» — до «TV». Відсікання відображає швидкий характер еволюції мови та тенденцію до спрощення та впорядкування словникового запасу.
 3. Акроніми (Acronyms): Акроніми утворюються шляхом взяття початкових літер кількох слів і створення нового слова. Вони часто вимовляються як самі слова. Приклади включають “NASA” (National Aeronautics and Space Administration), “UNESCO” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), та “FBI” (Federal Bureau of Investigation). Акроніми містять стислі та запам’ятовуються позначки для організацій, концепцій або складних термінів.
 4. Зворотне утворення (Back-formation): Зворотне утворення передбачає створення нового слова шляхом видалення передбачуваного афікса з існуючого слова. Це процес, зворотний афіксації. Наприклад, іменник «editor» було утворено від дієслова «edit» шляхом видалення суфікса «-or». Зворотне утворення демонструє здатність мови адаптуватися та створювати нові слова на основі сприйнятих моделей або етимології.
 5. Редуплікація (Reduplication): Редуплікація — це повторення частини або всього слова для утворення нового слова з подібним або зміненим значенням. Приклади включають “bye-bye,” “flip-flop,” “tick-tock,” і “chit-chat.” Редуплікація часто використовується для передачі наголосу, повторення або для створення ігрових чи ритмічних ефектів у мові. Це додає яскравий і виразний вимір до словотворення.

Словотвір в англійській мові охоплює низку процесів, які дозволяють створювати нові слова та розширювати словниковий запас. Розуміння різних методів, таких як конверсія, афіксація, словоскладення, скорочення, акроніми, та ін. може значно підвищити знання мови. Вивчаючи та практикуючи ці техніки, учні можуть розблокувати нескінченні можливості для вираження ідей та ефективного спілкування англійською мовою.

Пам’ятайте, словотвір – це динамічний аспект мови, що розвивається. Продовжуйте досліджувати, практикуватися та розширювати свій словниковий запас, щоб досконало розмовляти англійською мовою.

error: Content is protected !!