Різниця між Will та Shall в англійській мові

"Shall" vs. "Will": What's The Difference?

Коли використовувати Will, а коли Shall в англійській мові?

Will та Shall – це допоміжні дієслова, а також обидва слова є модальними дієсловами, які використовуються для утворення майбутнього часу в англійській мові. Вони також можуть виражати різні значення, такі як бажання, намір, обов’язок, пропозицію, запитання тощо. Однак, часто виникає плутанина при виборі між Will та Shall, особливо для тих, хто вивчає англійську як другу мову. В кінці статті перевірте свої знання на практиці, тест із 10 запитань – Shal чи Will?

Правила використання Will та Shall в англійській мові

 1. Will та Shall використовуються для утворення майбутнього часу в англійській мові (бажання, наміру, пропозицій і так далі)
 2. “Will” використовується для всіх осіб (I, you, he/she/it, we, they).
 3. “Shall” використовується тільки для першої особи (I, we). У сучасній англійській мові “shall” вживається рідко, особливо в американському варіанті.

Однак, в сучасній англійській мові це правило часто порушується або ігнорується, особливо в неформальній мові. Більшість носіїв англійської мови використовують Will для утворення майбутнього часу в усіх особах і Shall – тільки для вираження формальності або як застарілий варіант. Наприклад:

 • I will go to the cinema tomorrow. (Я піду в кіно завтра. – більш поширений варіант)
 • You shall see him soon. (Ти побачиш його скоро. – більш формальний або застарілий варіант)

Крім майбутнього часу, Will та Shall можуть виражати інші значення, залежно від контексту і інтонації.

Що потрібно знати про Will в англійській мові

“Will” використовується для вираження наміру, дії або події, яка ймовірно станеться в майбутньому. Найчастіше для майбутніх дій у повсякденному житті.

Наприклад:

 • She will arrive at 8 PM. (Вона прийде о 20:00.)
 • I will visit my grandparents next weekend. (Наступних вихідних я відвідаю бабусю і дідуся.)
 • I will have a cup of tea, please. (Я хочу чашку чаю, будь ласка. – бажання)
 • We will win this game. (Ми виграємо цю гру. – рішучість)

Також “will” часто використовується для вираження обіцянки, пропозиції або запитання.

Наприклад:

 • I will help you with your homework. (Я допоможу тобі з домашнім завданням.)
 • Will you marry me? (Ти вийдеш за мене? – запитання)
 • Will you please be quiet? (Будь ласка, тихіше. – прохання)

У заперечних реченнях форма “will not” скорочується до “won’t”.

Наприклад:

 • They won’t be late for the meeting. (Вони не запізняться на зустріч.)
 • I will not tolerate this. (Я не потерплю цього. – заперечення)

Що потрібно знати про Shall в англійській мові

“Shall” часто використовується для вираження намірів, пропозицій або запитань в першій особі однини і множини.

Наприклад:

 • Shall we go to the movies tonight? (Підемо сьогодні в кіно?)
 • Shall we dance? (Потанцюємо? – пропозиція)
 • Shall I call you later? (Я можу тобі зателефонувати пізніше? – запитання)

У деяких випадках “shall” використовується для вираження обов’язку або рекомендації.

Наприклад:

 • You shall not pass this point without permission. (Ви не повинні проходити цей пункт без дозволу.)
 • You shall obey the law. (Ти повинен дотримуватися закону. – обов’язок)
 • He shall regret this. (Він пошкодує про це. – погроза)

“Shall” використовується для офіційних пропозицій  часто у ввічливому контексті.

Наприклад:

 • Shall I assist you with your coat? (Допоможу тобі з пальто?)

Перевірка знань на розуміння використання Will та Shall

____ we dance at the wedding?

We ____ leave for the trip early in the morning.

She ____ not be happy to hear the news.

He promised that he ____ help us with the project.

____ we meet at the usual place for lunch?

____ I carry your bag for you?

I think it ____ rain later this evening.

____ I open the window for some fresh air?

They ____ be arriving at the airport at 3 PM.

У сучасній англійській мові “will” використовується в більшості випадків для вираження майбутніх подій, намірів, обіцянок та пропозицій у всіх особах. “Shall” залишається вживаним, переважно в британській англійській, для вираження намірів, пропозицій та запитань в першій особі однини та множини або для вираження обов’язку, рекомендацій та загроз. Маючи на увазі ці відмінності, можна використовувати “will” для більшої частини ситуацій, включаючи неофіційні розмови, письмові повідомлення та загальні вирази майбутнього, в той час як “shall” використовується для формальних, офіційних або зобов’язань та пропозицій у відповідному контексті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!