Англійська на прийомі у лікаря: вправа та нові слова

A Visit to the Doctor. my visit to the doctor

Візит до лікаря: вправа, приклади, слова

Сьогодні пропонуємо ознайомитися із словниковим запасом для вивчення англійської, який допоможе розібрати сценарій типового візиту до лікаря. Дана розповідь дає можливість зміцнити ваш словниковий запас, пов’язаний з медичними умовами та процедурами. Коли заповнюєте пропуски використовуючи відповідні слова, ви не лише покращите своє розуміння медичної термінології, а й покращите своє загальне розуміння англійської мови. Перед виконанням вправи ознайомимося із новими слова, окрім медично лексики ви зустрінете інші слова, але це має допомогти при виконанні вправи.

Медична лексика: слова, які варто знати перед візитом до лікаря

 1. receptionist [rɪˈsɛpʃənɪst] – Рецепціоніст або реєстратор

  • Приклад: “The receptionist greeted me warmly as I entered the hospital.” – “Рецепціоніст привітно зустрів мене, коли я увійшов до лікарні.”
 2. chemist [ˈkɛmɪst] – Фармацевт

  • Приклад: “I bought some painkillers from the chemist for my headache.” – “Я купив знеболюючі у фармацевта для моїх головних болів.”
 3. ward [wɔːrd] – Палата

  • Приклад: “She spent a week in the maternity ward after giving birth to her baby.” – “Вона провела тиждень у пологовому відділенні після народження дитини.”
 4. appointment [əˈpɔɪntmənt] – Прийом (у лікаря)

  • Приклад: “I have an appointment with my doctor at 3 PM today.” – “У мене сьогодні прийом у лікаря о 3 годині дня.”
 5. operation [ˌɒpəˈreɪʃən] – Операція

  • Приклад: “The surgeon will perform the operation tomorrow morning.” – “Хірург зробить операцію завтра вранці.”
 6. waiting [ˈweɪtɪŋ] – Очікування

  • Приклад: “We spent hours in the waiting room before the doctor finally called my name.” – “Ми провели кілька годин у кімнаті очікування, перш ніж лікар нарешті викликав моє ім’я.”
 7. examine [ɪɡˈzæmɪn] – Оглядати

  • Приклад: “The doctor will examine your throat to see if you have strep throat.” – “Лікар огляне ваше горло, щоб визначити, чи є у вас ангіна.”
 8. agreement [əˈɡriːmənt] – Угода

  • Приклад: “We reached an agreement on the terms of the contract.” – “Ми дійшли згоди щодо умов контракту.”
 9. attempt [əˈtɛm(p)t] – Спроба

  • Приклад: “She made an attempt to climb the mountain but had to turn back due to bad weather.” – “Вона зробила спробу підкорити гору, але через погану погоду змушена була повернути назад.”
 10. speech [spiːtʃ] – Мовлення

  • Приклад: “The politician delivered a powerful speech to the crowd.” – “Політик виголосив потужну промову натовпу.”
 11. treatments [ˈtriːtmənts] – Лікування

  • Приклад: “After the diagnosis, the doctor recommended several treatments for my back pain.” – “Після діагнозу лікар рекомендував кілька методів лікування мого болю в спині.”
 12. pulse [pʌls] – Пульс

  • Приклад: “The nurse checked my pulse to monitor my heart rate.” – “Медсестра перевірила мій пульс, щоб стежити за частотою серцевих скорочень.”
 13. prescription [prɪˈskrɪpʃən] – Рецепт

  • Приклад: “The doctor gave me a prescription for antibiotics to treat my infection.” – “Лікар виписав мені рецепт на антибіотики для лікування інфекції.”
 14. operate [ˈɒpəreɪt] – Оперувати

  • Приклад: “The surgeon will operate on the patient’s knee tomorrow.” – “Хірург завтра прооперує коліно пацієнта.”
 15. bill [bɪl] – Рахунок

  • Приклад: “After my hospital stay, I received a bill for the medical treatment.” – “Після перебування у лікарні я отримав рахунок за лікування.”
 16. treat [triːt] – Лікувати

  • Приклад: “The doctor will treat your symptoms with antibiotics.” – “Лікар буде лікувати ваші симптоми за допомогою антибіотиків.”
 17. periscope [ˈpɛrɪskəʊp] – Перископ

  • Приклад: “The submarine captain looked through the periscope to observe the surface.” – “Капітан підводного човна дивився у перископ, щоб спостерігати поверхню.”
 18. stethoscope [ˈstɛθəskəʊp] – Стетоскоп

  • Приклад: “The doctor used a stethoscope to listen to my heartbeat.” – “Лікар використовував стетоскоп, щоб прослухати моє серцебиття.”
 19. skin [skɪn] – Шкіра

  • Приклад: “Proper skincare is essential to keep your skin healthy.” – “Правильний догляд за шкірою життєво необхідний, щоб тримати її здоровою.”
 20. blood [blʌd] – Кров

  • Приклад: “The nurse drew blood for testing.” – “Медсестра взяла кров для аналізу.”
 21. temperature [ˈtɛmp(ə)rətʃə] – Температура

  • Приклад: “My temperature was 38°C when I had a fever.” – “Моя температура була 38°C, коли в мене був жар.”
 22. heart [hɑːt] – Серце

  • Приклад: “A healthy lifestyle is important for maintaining a strong heart.” – “Здоровий спосіб життя важливий для підтримки міцного серця.”
 23. meter [ˈmiːtə] – Лічильник

  • Приклад: “The electricity meter measures how much energy we use.” – “Лічильник електроенергії вимірює скільки енергії ми використовуємо.”
 24. barometer [bəˈrɒmɪtə] – Барометр

  • Приклад: “A falling barometer usually indicates that bad weather is approaching.” – “Падіння тиску на барометрі зазвичай вказує на наближення поганої погоди.”
 25. thermometer [θəˈmɒmɪtə] – Термометр

  • Приклад: “I checked my temperature with a thermometer when I felt unwell.” – “Я перевірив свою температуру за допомогою термометра, коли погано себе почував.”
 26. kilometer [ˈkɪləˌmiːtə] – Кілометр

  • Приклад: “The distance to the hospital is three kilometers from here.” – “Відстань до лікарні становить три кілометри звідси.”
 27. receipt [rɪˈsiːt] – Чек

  • Приклад: “Make sure to keep your receipt as proof of purchase.” – “Обов’язково збережіть чек як доказ покупки.”
 28. medicine [ˈmɛdɪsɪn] – Медицина, ліки

  • Приклад: “The doctor prescribed some medicine to alleviate my symptoms.” – “Лікар прописав мені ліки для полегшення симптомів.”
 29. biologist [baɪˈɒlədʒɪst] – Біолог

  • Приклад: “The biologist conducted research on the behavior of ants.” – “Біолог проводив дослідження поведінки мурах.”
 30. therapist [ˈθɛrəpɪst] – Терапевт

  • Приклад: “She is a physical therapist who specializes in sports injuries.” – “Вона фізіотерапевт, який спеціалізується на спортивних травмах.”
 31. threat [θrɛt] – Загроза

  • Приклад: “The company received a threat from hackers demanding ransom.” – “Компанія отримала загрозу від хакерів із вимогою викупу.”
 32. symptom [ˈsɪmptəm] – Симптом

  • Приклад: “Coughing is a common symptom of the flu.” – “Кашель – поширений симптом грипу.”
 33. room [ruːm] – Кімната

  • Приклад: “I was shown to a room where I could wait for my appointment.” – “Мене провели до кімнати, де я міг чекати на прийом.”
 34. dormitory [ˈdɔːmɪt(ə)ri] – Гуртожиток

  • Приклад: “The college students lived in a dormitory on campus.” – “Студенти коледжу жили в гуртожитку на території кампусу.”
 35. examining [ɪɡˈzæmɪnɪŋ] – Огляд

  • Приклад: “The doctor is examining the X-ray to look for any fractures.” – “Лікар робить огляд рентгенівського знімка, щоб виявити можливі переломи.”

Вправа – A Visit to the Doctor (Візит до лікаря)

Прочитайте нижче текст із пропущеними словами, напишіть замість пропусків слова використовуючи список слів. Вправа складається із 14 речень, до кожного із них пропонується по 4 варіанти, виберіть той, що підходить найкраще.

1. receptionist, chemist, ward, appointment
2. operation, ward, waiting, examine
3. agreement, attempt, speech, appointment
4. treatments, pulse, symptoms, prescription
5. operate, bill, treat, examine
6. periscope, pulse, symptom, stethoscope
7. skin, pulse, symptoms, blood
8. pulse, temperature, blood, heart
9. meter, barometer, thermometer, kilometer
10. prescription, bill, receipt, medicine
11. receptionist, chemist, biologist, therapist
12. treatment, threat,  symptom, stethoscope
13. operation, room, ward, waiting room, dormitory
14. operation, receipt, prescription, examining

Fill in the missing words:

When I go to the doctor, I tell the 1 my name and take a seat in the 2 room. My doctor is very busy so I have to make a(an) 3 before I go to see him. He asks me what’s wrong with me, I tell him the 4 of my illness, for example high temperature, difficulty in breathing, or pains, and then he will usually 5 me. He’ll listen to my heart with his 6 , he’ll hold my wrist to feel my 7 , he’ll take my 8 with his 9 . The problem is usually something simple and he might give me a 10 for some medicine, which I take to the 11 . Of course, if I needed more serious 12 , I’d have to go to hospital. There I’d be put in a bed in a(an) 13 with 10 or 20 other people. If there were something seriously wrong with me, I might need a(an) 14 .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!