Медична лексика англійською мовою

Медична лексика англійською мовою: Розширюємо свій словниковий запас

Вивчення англійської мови в сучасному світі є важливим навичкою для медичних фахівців, оскільки це дозволяє забезпечити ефективний зв’язок та спілкування з пацієнтами, колегами та партнерами по всьому світу. Одним з ключових аспектів вивчення мови є набуття необхідного медичного словникового запасу, який допоможе професіоналам у галузі медицини впевнено та точно висловлювати свої думки та рекомендації.

Як вивчати медичну лексику англійською мовою?

 1. Словникові та термінологічні джерела: Використовуйте спеціалізовані словники та глосарії з медичною термінологією.
 2. Читання медичних текстів: Вивчайте статті, публікації та наукові дослідження у галузі медицини англійською мовою.
 3. Спілкування та практика: Займайтеся спілкуванням на англійській мові з колегами та пацієнтами, щоб вдосконалити навички обговорення медичних питань.
 4. Навчальні курси та вебінари: Візьміть участь у спеціалізованих курсах або вебінарах з медичною тематикою англійською мовою.

ТОП 20 термінів медичної лексики англійською мовою

 1. Diagnosis (Діагноз): Визначення хвороби або стану пацієнта на підставі клінічних ознак та додаткових обстежень.
 2. Symptom (Симптом): Ознака хвороби або порушення здоров’я, яке відчуває пацієнт.
 3. Treatment (Лікування): Методи та засоби, що використовуються для поліпшення здоров’я пацієнта.
 4. Prescription (Рецепт): Медичний препарат, який лікар призначає пацієнту для лікування.
 5. Patient history (Медична історія пацієнта): Інформація про попередні захворювання, алергії та інші фактори, які можуть вплинути на поточний стан пацієнта.
 6. Surgery (Хірургія): Медична процедура, під час якої здійснюється втручання в організм пацієнта для діагностики чи лікування.
 7. Rehabilitation (Реабілітація): Процес відновлення фізичної чи психологічної функцій після захворювання чи травми.
 8. Medication (Медикаменти): Медичні препарати, які призначаються для лікування та поліпшення стану пацієнта.
 9. Doctor (Лікар): Кваліфікований медичний фахівець, який надає медичну допомогу пацієнтам.
 10. Nurse (Медична сестра): Медичний працівник, який забезпечує догляд і підтримку пацієнтів під час лікування.
 11. Hospital (Лікарня): Установа, де надається медична допомога та лікування хворим.
 12. Emergency (Невідкладна допомога): Медична допомога, яка надається негайно в разі загрози життю.
 13. Allergy (Алергія): Негативна реакція організму на певні речовини, їжу або навколишній середовищі.
 14. Vaccine (Вакцина): Медичний препарат, який стимулює імунну систему для захисту від хвороб.
 15. Laboratory (Лабораторія): Місце, де проводяться медичні дослідження та аналізи.
 16. X-ray (Рентген): Тип дослідження, яке використовує рентгенівське випромінювання для отримання зображень внутрішніх органів.
 17. Blood pressure (Тиск крові): Міра сили, з якою кров циркулює через судини.
 18. Disease (Хвороба): Відхилення від нормального функціонування організму, що призводить до нездужань.
 19. Infection (Зараження): Вторгнення шкідливих мікроорганізмів в організм, що може призвести до захворювання.
 20. Pain (Біль): Неприємний відчуття, яке відображає порушення в організмі і може бути сигналом про хворобу.

Таблиця із транскрипцією із ТОП 20 найпопулярніших медичних термінів

ТермінТранскрипціяПереклад
DiagnosisdaɪəɡˈnoʊsɪsДіагноз
SymptomˈsɪmptəmСимптом
TreatmentˈtriːtməntЛікування
PrescriptionprɪˈskrɪpʃənРецепт
Patient historyˈpeɪʃənt ˈhɪstəriМедична історія пацієнта
SurgeryˈsɜːrdʒəriХірургія
RehabilitationˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃənРеабілітація
MedicationˌmedɪˈkeɪʃənМедикаменти
DoctorˈdɑːktərЛікар
NursenɜːrsМедична сестра
HospitalˈhɑːspɪtlЛікарня
EmergencyɪˈmɜːrdʒənsɪНевідкладна допомога
AllergyˈælərdʒiАлергія
VaccinevækˈsiːnВакцина
LaboratoryləˈbɔːrəˌtɔːriЛабораторія
X-rayˈɛks reɪРентген
Blood pressureblʌd ˈprɛʃərТиск крові
DiseasedɪˈziːzХвороба
InfectionɪnˈfɛkʃənЗараження
PainpeɪnБіль

 

Практикуйте ТОП 20 термінів медичної лексики англійською мовою

ТОП 20 фраз для спілкування в медицині

 1. Hello, I am a doctor/nurse. How can I help you today? Привіт, я лікар/медична сестра. Як я можу вам допомогти сьогодні?
 2. What seems to be the problem? Що вас турбує? / В чому справа?
 3. Can you describe your symptoms to me? Ви можете описати мені свої симптоми?
 4. How long have you been experiencing these symptoms? Як довго ви відчуваєте ці симптоми?
 5. Have you had any medical conditions in the past? Ви мали раніше які-небудь медичні проблеми?
 6. Are you currently taking any medications? Ви зараз приймаєте якісь медикаменти?
 7. Do you have any allergies to medications or substances? У вас є алергія на медикаменти або речовини?
 8. Have you had any recent surgeries or medical procedures? Ви мали останнім часом які-небудь операції або медичні процедури?
 9. I’m going to examine you now. Please lie down and relax. Зараз я вас обстежу. Будь ласка, ляжте та розслабтеся.
 10. We might need to run some tests to determine the cause of your symptoms. Можливо, нам знадобиться провести деякі тести, щоб встановити причину ваших симптомів.
 11. Based on the tests, we will develop a treatment plan for you. На основі тестів ми розробимо для вас план лікування.
 12. Your blood pressure and heart rate are within normal range. Ваш тиск та пульс знаходяться в нормальних межах.
 13. I’m going to prescribe a medication to help alleviate your symptoms. Я призначу медикамент для полегшення ваших симптомів.
 14. Make sure to take the medication as directed and follow up with us in a week. Обов’язково приймайте медикамент за інструкцією і прийдіть до нас на контроль через тиждень.
 15. If your condition worsens or if you experience any side effects, please contact us immediately. Якщо ваш стан погіршується або ви відчуваєте які-небудь побічні ефекти, будь ласка, зв’яжіться з нами негайно.
 16. We will need to schedule a follow-up appointment to monitor your progress. Нам потрібно назначити наступний прийом для контролю за вашим станом.
 17. It’s important to maintain a healthy diet and exercise routine to support your recovery. Важливо дотримувати здорового харчування та режиму фізичних навантажень для підтримки відновлення.
 18. Are you experiencing any pain or discomfort? On a scale from 1 to 10, how would you rate it? Ви відчуваєте який-небудь біль чи дискомфорт? На шкалі від 1 до 10, як б ви оцінили його?
 19. We will need to take a blood sample for further analysis. Нам потрібно взяти аналіз крові для подальшого аналізу.
 20. Thank you for coming in. If you have any questions or concerns, don’t hesitate to ask. Дякуємо, що прийшли. Якщо у вас є якісь питання або стурбованості, не соромтеся запитати.

Вивчення медичної лексики англійською мовою є необхідним елементом професійного зростання медичних фахівців. Володіння цією навичкою допомагає покращити якість спілкування з пацієнтами, взаємодію з колегами та здійснювати обмін досвідом з медичними спеціалістами з усього світу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!