Структура There is/are в англійській мова

Структура There is та There are використовується, коли необхідно повідомити про існування або відсутність будь-якої раніше незазначеної особи або предмета. Конструкція there is вживається з іменниками в однині, тоді як there are – з іменниками у множині.

 • There is a book on the table. There are books on the table
 • There isn’t a book on the table. There aren’t books on the table
 • Is there a book on the table? Are there books on the table?

Якщо необхідно висловити ідею міри чи кількості, то використовуються займенники some (для стверджувальних речень) і any (для питальних та заперечуваний речень, а також для незліченних іменників):

 • There is some milk in the bottle — У пляшці є трохи молока
 • There isn’t any juice in the fridge — У холодильнику немає соку
 • Are there any apples in the fridge? — У холодильнику є трохи яблук?
Теперішній час
Стверджувальне реченняЗаперечне реченняПитальне речення
There is a pen in the box.There is not a pen in the box.Is there a pen in the box?
There are pens in the box.There are not pens in the box.Are there pens in the box?
Минулий час
Стверджувальне реченняЗаперечне реченняПитальне речення
There was a pen in the box.There was not a pen in the box.Was there a pen in the box?
There were pens in the box.There were not pens in the box.Were there pens in the box?
Майбутній час
Стверджувальне реченняЗаперечне реченняПитальне речення
There will be a pen in the box.There will not be a pen in the box.Will there be a pen in the box?

Конструкція there + to be вживається для того, щоб повідомити про наявність або відсутність предмета (предметів) або особи (осіб) у певному місці. Слід пам’ятати про те, що іменник в однині завжди вживатиметься в цій конструкції з неозначеним артиклем:

 • There is a computer in our class –  У нашому класі є комп’ютер
 • There was a man in the room – У кімнаті був чоловік

Слід також звернути увагу на переклад речень з такою конструкцією — його слід починати з обставини місця:

 • There is a cup on the table – На столі є чашка

Порівняйте:

 • The cup is on the table – Чашка — на столі

У заперечних реченнях можливе вживання як заперечної частки not, так і займенника no, який використовують частіше:

 • There are no books in the bag — У сумці немає книжок
  There is not any milk in the cup — У чашці немає молока

English Lesson- “There is” | “There are”

Spread the love
error: Content is protected !!