Структура There is/are в англійській мова

Структура There is та There are використовується, коли необхідно повідомити про існування або відсутність будь-якої раніше незазначеної особи або предмета. Конструкція there is вживається з іменниками в однині, тоді як there are – з іменниками у множині.

 • There is a book on the table. There are books on the table
 • There isn’t a book on the table. There aren’t books on the table
 • Is there a book on the table? Are there books on the table?

Якщо необхідно висловити ідею міри чи кількості, то використовуються займенники some (для стверджувальних речень) і any (для питальних та заперечуваний речень, а також для незліченних іменників):

 • There is some milk in the bottle — У пляшці є трохи молока
 • There isn’t any juice in the fridge — У холодильнику немає соку
 • Are there any apples in the fridge? — У холодильнику є трохи яблук?
Теперішній час
Стверджувальне речення Заперечне речення Питальне речення
There is a pen in the box. There is not a pen in the box. Is there a pen in the box?
There are pens in the box. There are not pens in the box. Are there pens in the box?
Минулий час
Стверджувальне речення Заперечне речення Питальне речення
There was a pen in the box. There was not a pen in the box. Was there a pen in the box?
There were pens in the box. There were not pens in the box. Were there pens in the box?
Майбутній час
Стверджувальне речення Заперечне речення Питальне речення
There will be a pen in the box. There will not be a pen in the box. Will there be a pen in the box?

Конструкція there + to be вживається для того, щоб повідомити про наявність або відсутність предмета (предметів) або особи (осіб) у певному місці. Слід пам’ятати про те, що іменник в однині завжди вживатиметься в цій конструкції з неозначеним артиклем:

 • There is a computer in our class –  У нашому класі є комп’ютер
 • There was a man in the room – У кімнаті був чоловік

Слід також звернути увагу на переклад речень з такою конструкцією — його слід починати з обставини місця:

 • There is a cup on the table – На столі є чашка

Порівняйте:

 • The cup is on the table – Чашка — на столі

У заперечних реченнях можливе вживання як заперечної частки not, так і займенника no, який використовують частіше:

 • There are no books in the bag — У сумці немає книжок
  There is not any milk in the cup — У чашці немає молока

English Lesson- “There is” | “There are”

Spread the love
error: Content is protected !!