Говоримо про технології англійською

Modern technology. Words in English

Твір про технології англійською. Вправа

Технології безсумнівно стали невід’ємною частиною нашого життя. З кожним роком вони розвиваються та впливають на різні сфери людської діяльності. Однак, із швидким розширенням технологій, виникає також потреба в розумінні основних термінів і концепцій, які вони передбачають. У цій статті дослідимо деякі ключові терміни, пов’язані з технологіями. Від штучного інтелекту до розваг та можливостей, розкриємо значення цих слів та надамо приклади їх використання у сучасному світі. Після ознайомлення із новими словами виконайте вправу,  прочитайте текст, твір на тему:  How Far Have Technologies Come? (Як далеко зайшли технології?), та напишіть пропущені слова у тексті.

Також ознайомтеся із роботою: Як вивчити англійську із ChatGPT?

Слова про технології англійською

Artificial Intelligence (AI):

 • Транскрипція: /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/
 • Пояснення: Штучний інтелект – це галузь комп’ютерних наук, яка займається створенням систем, здатних до виконання завдань, які зазвичай вимагають людського інтелекту.
 • Приклад речення: Many companies are investing in artificial intelligence to improve their products and services.

Internet of Things (IoT):

 • Транскрипція: /ˈɪn.tə.net ʌv θɪŋz/
 • Пояснення: Інтернет речей – це мережа фізичних пристроїв, які з’єднані та обмінюються даними через Інтернет, щоб автоматизувати різні аспекти нашого життя.
 • Приклад речення: IoT allows us to control our home appliances remotely using our smartphones.

Biotechnology:

 • Транскрипція: /ˌbaɪ.oʊˌtekˈnɑː.lə.dʒi/
 • Пояснення: Біотехнологія – це галузь науки, яка використовує живі організми або їх частини для розв’язання проблем та створення корисних продуктів.
 • Приклад речення: Biotechnology has led to significant advancements in medicine, agriculture, and environmental science.

Augmented Reality (AR):

 • Транскрипція: /ˈɔː.ɡjə.men.tɪd riˈæl.ɪ.ti/
 • Пояснення: Розширена реальність – це технологія, яка додає віртуальні об’єкти та інформацію до реального оточення користувача за допомогою камери або інших сенсорів.
 • Приклад речення: Augmented reality apps overlay digital information, such as directions or product details, onto the user’s view of the real world.

Virtual Reality (VR):

 • Транскрипція: /ˈvɜː.tʃu.əl riˈæl.ɪ.ti/
 • Пояснення: Віртуальна реальність – це технологія, що створює імітацію реального світу, з яким користувач може взаємодіяти за допомогою спеціального обладнання, такого як шоломи VR.
 • Приклад речення: Virtual reality gaming provides an immersive experience where players feel like they are inside the game world.

Advancements:

 • Транскрипція: /ədˈvɑːnsmənts/
 • Пояснення: Покращення або прогрес у певній галузі.
 • Приклад речення: Technological advancements have made communication easier than ever before.

Innovation:

 • Транскрипція: /ˌɪnəˈveɪʃən/
 • Пояснення: Нововведення або впровадження нових ідей, продуктів або процесів.
 • Приклад речення: The company is known for its constant innovation in the field of electronics.

Reshaping:

 • Транскрипція: /riːˈʃeɪpɪŋ/
 • Пояснення: Зміна форми або структури чого-небудь.
 • Приклад речення: Technological advancements are reshaping the way we live and work.

Significant:

 • Транскрипція: /sɪɡˈnɪfɪkənt/
 • Пояснення: Важливий або значний.
 • Приклад речення: The new discovery could have a significant impact on the field of medicine.

Automation:

 • Транскрипція: /ɔːtəˈmeɪʃən/
 • Пояснення: Використання машин або програм для виконання завдань без людської участі.
 • Приклад речення: Automation has led to increased efficiency in manufacturing processes.

Immersive:

 • Транскрипція: /ɪˈmɜːrsɪv/
 • Пояснення: Занурення в або оточення якого-небудь середовища.
 • Приклад речення: Virtual reality provides an immersive experience where users feel like they are part of the digital world.

Interact:

 • Транскрипція: /ɪntərˈækt/
 • Пояснення: Взаємодія або спілкування з ким-небудь або чим-небудь.
 • Приклад речення: Children learn best when they can interact with their environment.

Advantages:

 • Транскрипція: /ədˈvæntɪdʒɪz/
 • Пояснення: Переваги або позитивні аспекти чого-небудь.
 • Приклад речення: One of the advantages of online shopping is convenience.

Innovative:

 • Транскрипція: /ˈɪnəˌveɪtɪv/
 • Пояснення: Характеризується новаторством або впровадженням нових ідей.
 • Приклад речення: The company is known for its innovative approach to product design.

Evolution:

 • Транскрипція: /ˌiːvəˈluːʃən/
 • Пояснення: Поступовий розвиток або зміна з часом.
 • Приклад речення: The evolution of technology has transformed many aspects of our lives.

Opportunities:

 • Транскрипція: /ˌɒpəˈtjuːnɪtiz/
 • Пояснення: Можливості – це обставини або ситуації, які створюють шанси або перспективи для досягнення успіху або досягнення певних цілей.
 • Приклад речення: Moving to a new city opened up many opportunities for her career growth.

Applications:

 • Транскрипція: /ˌæplɪˈkeɪʃənz/
 • Пояснення: Додатки – це програмне забезпечення або програми, призначені для вирішення конкретних завдань або виконання певних функцій на комп’ютері або мобільному пристрої.
 • Приклад речення: There are various applications available for photo editing on smartphones.

Entertainment:

 • Транскрипція: /ˌɛntəˈteɪnmənt/
 • Пояснення: Розваги – це діяльність або форма відпочинку, яка призначена для розваги, задоволення або розваги, часто з метою відволіктися від рутинних або нудних справ.
 • Приклад речення: We went to the amusement park for some entertainment on the weekend.

Possibilities:

 • Транскрипція: /ˌpɒsəˈbɪlɪtiz/
 • Пояснення: Можливості – це потенційні або можливі ситуації, які можуть відбутися або бути досягнуті, і які відкривають шляхи для розвитку, успіху або нових досягнень.
 • Приклад речення: Exploring different career paths opens up a world of possibilities for your future.

Вправа: How Far Have Technologies Come?

Прочитайте текст та напишіть пропущені слова в реченнях користуючись списком: Virtual reality, Internet of Things, entertainment, advancements, innovation, opportunities,  artificial intelligence, applications, possibilities, reshaping.

How Far Have Technologies Come?

In a world where each day brings new 1) , technology has become the heart of our existence. With rapid change and constant 2) , modern technologies are transforming our lives and 3) the world around us.
One of the most impressive innovations is 4) (AI). The ability of machines to learn, analyze data, and make decisions makes AI incredibly valuable in various fields, from medicine to finance. For example, it assists doctors in diagnosing diseases, forecasting weather, and improving autopilots in aircraft.
Biotechnology is another revolutionary field impacting our lives. We already see successful 5) of biotechnologies in medicine, such as cloning, gene therapy, and organ manufacturing using 3D printers.
The 6) opens new 7) for connecting various devices to the internet. From "smart" homes with automated security systems to "smart" cars with automatic driving systems, IoT is changing our environment and the way we interact with technology.
Even in the realm of 8) , technologies are not left behind. 9) (VR) and augmented reality (AR) are already used in games, educational programs, and the arts, creating entirely new 10)  for interactive experiences.
With these and other technological innovations, we are experiencing an incredible period of change. This is a time when each of us can become part of this evolution, using technologies to create a better and more innovative world.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!