Однина та множина в англійській мові

Однина та множина в англійській мові

В англійській мові іменники в однині поділяються на злічувані (Countable Nouns) та незлічувані (Uncountable Nouns).

Злічувані іменникиНезлічувані іменники
a chairwater
an engineermilk
a questionfriendship

Злічувані іменники можуть вживатися в однині (the Singular) і множині (the Plural). Незлічувані іменники множини не мають.

Правила правопису множини іменників

Більшість іменників мають у множині закінчення -s. Закінчення -es додається у таких випадках.

 • Якщо основа іменника закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -х: a bus — buses; a lunch — lunches; a class — classes; a watch — watches; a bush — bushes; a box — boxes
 • Якщо основа іменника закінчується на з попереднім приголосним, при цьому -у змінюється на : a story — stories; a fly — flies
 • Якщо основа іменника закінчується на -о з попереднім приголосним: a hero — heroes; a tomato — tomatoes

Винятки: a piano — pianos; a photo — photos; a solo — solos.

 • У деяких іменників, що в однині закінчуються на -f або -fe, у множині -f змінюється на -V з додаванням закінчення -es; буквосполучення -ves вимовляється як [vz]: a leaf — leaves; a wife — wives; a shelf — shelves; a wolf — wolves; a half — halves; a calf — calves; a knife — knives; a life — lives.
 • Множина інших іменників цього типу утворюється за загальним правилом: додаванням закінчення -s, без зміни f на v: a kerchief — kerchiefs; a safe — safes; a chief — chiefs; a roof — roofs.

Окремі випадки утворення множини іменників

 • Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного (без додавання закінчення): a man — men; a tooth — teeth; a woman — women [‘wimin]; a goose — geese; a foot — feet; a mouse — mice.
 • Іменник child у множині має форму children.
 • Множина іменника ох утворюється за допомогою закінчення -en: oxen.
 • Іменники sheep, deer, swine, fish, fruit та назви деяких видів риб мають однакову форму в однині і множині:
  • Не caught a lot of fish — Він спіймав багато риби

Звернуть увагу: Форма fishes вживається, коли йдеться про різні види риб; форма fruits коли йдеться про різні види фруктів.

 • Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах: a phenomenon — phenomena; a crisis — crises; a radius — radii.
 • У складних іменниках форму множини приймає лише головний іменник: a daughter-in-law — daughters-in-law; a school-mate — school-mates.
 • Якщо ж складний іменник утворений від інших частин мови, то закінчення множини додається в кінці слова: forget-me-not — forget-me-nots (незабудки); merry-go-round — merry-go-rounds (каруселі).
 • В англійській мові є іменники, що вживаються тільки в однині (назви речовин і абстрактних понять: chalk, silver peace courage та ін.) або тільки у множині (назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин: tongs (кліщі, обценьки), spectacles (окуляри), trousers (штани), scissors (ножиці) та ін.).

Звернуть увагу: Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а відповідні їм іменники в українській мові мають форми однини й множини або тільки множини: advice — порада, поради; knowledge — знання; information — інформація, відомості; news — новина, новини; progress — успіх, успіхи; money — гроші.

Число іменників в українській та англійській мовах може не збігатися: goods (товар, товари), clothes (одяг), contents (зміст), wages (зарплата) тощо.
Деякі іменники, які означають сукупність, можуть узгоджуватися з присудком в однині і множині, залежно від їх значення. До таких іменників належать: army (армія), audience (аудиторія), band (гурт), class (клас), company (компанія), crowd (натовп), family (родина), government (уряд), team (команда), union (спілка) тощо. У даному випадку число дієслова-присудка залежить від того, який відтінок значення мається на увазі: група людей у цілому чи окремі члени групи:

 • Our family is very old.— Наша родина дуже давня. (Мається на увазі весь рід.)
 • Our family are happy with presents.— Нашій родині сподобалися подарунки. (Кожному члену родини.)

Відео – Singular and Plural Nouns for Kids

Spread the love
error: Content is protected !!