Різниця між Safe та Save в англійській мові

Difference Between Safe and Save

Яка різниця між Safe та Save в англійській мові?

Вивчення англійської мови передбачає постійне ознайомлення із новими словами. Буває, що ми знаємо вже якесь слово і розуміємо його значення, але потім дізнаємся ще одне нове слово, яке дуже схоже, і починається плутанина.  Одними із таких в англійській мові які часто викликають плутанину через схожу вимову, це «safe» [seɪf] і «save» [seɪv]. Незважаючи на відмінність в одну букву,  ці слова мають різні значення та використання. Safe – це прикметник, який означає “захищений від небезпеки або ризику”.  Наприклад: He felt safe in his home (Він почувався безпечно у своєму домі). Save – це дієслово, яке означає “врятувати, зберегти або зберігати”. Наприклад: She saved some money for her vacation (Вона заощадила трохи грошей на свою відпустку). Сьогодні ми детально розглянемо ці слова, щоб ви раз і на завжди розуміли, яка між ними різниця та правильно будували речення.

Safe в англійській мові 

Safe – це слово, яке може бути прикметником, іменником, прислівником або займенником в англійській мові. Найчастіше використовується як це прикметник, який стосується стану захищеності від небезпеки чи шкоди. Коли стверджуємо, що хтось або щось «safe (у безпеці)», ми кажемо, що їм нічого не загрожує. Ось кілька прикладів речень:

 • Make sure to keep the documents in a safe location. – Зберігайте документи в безпечному місці
 • The children were safe at home during the storm. – Під час негоди діти були вдома в безпеці
 • Is it safe to walk alone at night in this neighborhood? – Чи безпечно гуляти одному вночі в цьому районі?
 • Ensure that your seatbelt is fastened for a safe journey – Для безпечної подорожі переконайтеся, що ваш ремінь безпеки пристебнутий

У всіх цих випадках «safe» стосується безпеки та відсутності небезпеки.

Загальне використання:

 • Safety: Термін «safe» часто асоціюється з безпекою, безпекою при зберігання, безпечні зони або безпечне середовище.

Пов’язані форми:

 • Іменник: Safety
  • Example: Wearing a helmet is essential for the safety of cyclists. – Носіння шолома є обов’язковим для безпеки велосипедистів
 • Прислівник: Safely
  • Example: “She crossed the busy street safely, thanks to the traffic lights.” – Вона безпечно перейшла через шумну вулицю, завдяки світлофору

“Safety” вказує на ідею безпеки як іменник, тоді як “Safely” описує, як саме діється або досягається цей стан безпеки.

Safe – це також сленгове слово в британському англійській мові, яке використовується для вираження схвалення, погодження або щастя. Наприклад:

 • He was a safe guy –  Він був класним хлопцем
 • “You OK?” “Safe, man.” (“Ти як?” “Все чітко, братан.”)

Safe – це також скорочення від S.A.F.E., яке означає Secure Access for Everyone. Це проект, який створює нову децентралізовану мережу для зберігання та обміну даними.

Save в англійській мові 

Save – має декілька значень та може використовуватися  в різних частинах мови. Воно може бути дієсловом, іменником, прислівником або займенником.
Як дієслово, save може означати врятувати, зберегти, заощадити, запобігти або зберігати. В англійській мові слово «Save»  в першу чергу сприймають як дієслово. «Save» означає запобігти шкоді, труднощам або навіть залишити щось осторонь для майбутнього використання. Наприклад:

 • I save a portion of my salary every month for emergencies. – Щомісяця я відкладаю частину своєї зарплати на надзвичайні ситуації.
 • The lifeguard jumped into the water to save the drowning swimmer. – Рятувальник кинувся у воду, щоб врятувати плавця
 • Remember to save your work frequently to avoid losing progress in case of a computer crash. – Не забувайте часто зберігати свою роботу, щоб не втратити прогрес у разі збою комп’ютера
 • She saved some money for her vacation.  – Вона заощадила трохи грошей на свою відпустку

Як іменник, save може означати заощадження, знижка, запобігання або захист. Наприклад:

 • He made a huge saving by buying the car second-hand. – Він зробив велике заощадження, купивши машину з рук.
 • You can get a 10% save if you book online.  – Ви можете отримати 10% знижку, якщо забронюєте онлайн.
 • The new law is a saving of lives and money.  – Новий закон є запобіганням втрати життів і грошей.
 • The goalkeeper made a brilliant save.  – Воротар зробив чудовий захист.

Як прислівник, save може означати крім, окрім або за винятком. Наприклад:

 • Everyone was there save John.  – Всі були там, крім Джона.
 • Save for a few scratches, the car was undamaged.  – Окрім декількох подряпин, машина не постраждала.
 • He never spoke to anyone save his family.  – Він ніколи не розмовляв з ніким, за винятком своєї родини.

Як займенник, save може означати те, що збережено, те, що заощаджено або для запобігання. Наприклад:

 • He spent all his save on a new bike.  – Він витратив усе, що зберіг, на новий велосипед.
 • She gave half of her save to charity.  – Вона віддала половину свого заощадження на благодійність.
 • The new vaccine was a save of millions of lives.  – Нова вакцина була запобіганням мільйонів смертей.

Загальне використання:

 • Збереження: Коли воно використовується як дієслово, «save» означає захист від втрати, пошкодження або марнотратства.
 • Виняток:  Як прийменник, «save» може означати виняток або виключення.

Пов’язані форми:

 • Іменник: Savings
  • Example: He put a portion of his salary into savings every month. –  Він відкладав частину своєї зарплати на заощадження щомісяця
 • Прикметник: Saving
  • Example: Buying items in bulk is a saving strategy for many shoppers. – Покупка товарів оптом – це стратегія економії для багатьох покупців

Основні відмінності між Safe та Save

 1. Функції:
  • “Safe” це насамперед прикметник, пов’язаний із безпекою та захистом.
  • “Save” це багатофункціональне слово, яке може функціонувати як дієслово, іменник або прийменник, наголошуючи на збереженні або уникненні втрати.
 2. Використання:
  • “Safe” використовується для опису стану відсутності шкоди чи небезпеки.
  • “Save” використовується для позначення дій, пов’язаних із збереженням або уникненням втрати.

Порада для запам’ятовування різниці

Корисна порада для запам’ятовування різниці полягає в тому, щоб зауважити, що «safe» римується з «place» – іменник, який може позначати безпечне місцезнаходження – а «save» римується з «wave», що можна розглядати як дію. Safe – це стан, тоді як save – це дія.

Розуміння того, коли і як використовувати «safe» і «save» є важливим для правильної побудови речень в англійській мові. «Safe» — щоб описати щось, захищене від шкоди, тоді як «save» — це дія, яку ви виконуєте, щоб захистити або зберегти . Маючи наочні приклади та запам’ятовуючи цей матеріал, ви тепер впевнено розумієте коли використовувати ці слова в англійській мові. Будьте в безпеці (safe)  та не забудьте зберегти (save) цю закладку із пояснення для використання в майбутньому.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!