Взаємні займенники в англійській мові

Взаємні займенники (Reciprocal pronouns)

Взаємні займенники (Reciprocal pronouns) — це групи займенників  each other і one another мають значення «один одного», «один одному» та вживаються у двох відмінках: загальному та присвійному (each other’s, one another’s). Вони виражають взаємну дію чи відношення. Підмет, до якого вони відносяться, завжди повинен бути у множині.

 • Our pupils help each other/one another with their lessons — Наші учні допомагають один одному з уроками
 • Ann and Nelly wrote each other’s phone numbers — Енн та Неля записали телефонні номери одна одної
 • “I didn’t really know him,” he thought, “and he didn’t know me; but we loved each other”— “Я його не знав, — думав він, — і він мене не знав; але ми любили одне одного“
 • We haven’t set eyes on one another for years — Ми роками не дивилися один на одного

Вживання взаємних займенники

Вони виражають взаємну дію чи відношення. Підмет, до якого вони відносяться, завжди повинен бути у множині. Each other зазвичай означає лише двох, один з одним двох або більше двох осіб:

 • He had never heard his father or his mother speak in an angry voice, either to each other, himself, or anybody else – Він ніколи не чув, щоб його батько чи мати розмовляли сердитими голосами ні один з одним, ні він сам, ні хтось інший
 • Seated in a row close to one another were three ladies — Aunts Ann, Hester (the two Forsyte maids), and Julie (short for Julia)… — Близько одна до одної сиділи три дами — тітоньки Енн, Гестер (дві служниці Форсайтів) і Джулі (скорочено від Джулія)…

Слід зазначити, що ця різниця не завжди чітко дотримується:

 • I should have been surprised if those two could have thought very highly of one another — Я мав би бути здивований, якби ці двоє мали дуже високу думку один про одного

Взаємні займенники мають дві відмінкові форми

 • Girls banged into each other and stamped on each other’s feet — Дівчата стукалися одна об одну і тупали одна одній ногами

Взаємні займенники вживається як додаток

 • The men were not grave and dignified. They lost their tempers easily and called one another names… — Чоловіки не були серйозними та гідними. Вони легко втрачали нерви і обзивали один одного…
 • Elizabeth and George talked and found each other delightful — Елізабет і Джордж розмовляли і вважали одне одного чудовими

Родовий відмінок зворотних займенників може використовуватися як означення

 • At first it struck me that I might live by selling my works to the ten per cent who were like myself; but a moment’s reflection showed me that these must all be as penniless as I, and that we could not live by, so to speak, taking in one another’s washing — Спочатку мені здалося, що я можу жити, продаючи свої роботи десяти відсоткам таких, як я; але мить роздумів показала мені, що всі вони, мабуть, такі ж безгрошівці, як і я, і що ми не можемо жити, так би мовити, приймаючи прання один одного
 • Not until moon and stars faded away and streaks of daylight be­gan to appear, did Meitje Brinker and Hans look hopelessly into each other’s face — Мейтьє Брінкер і Ганс безнадійно дивилися один одному в обличчя лише тоді, коли місяць і зірки згасли і почали з’являтися смуги денного світла

Взаємні займенники, перед якими стоїть прийменник, уживаються як прийменник непрямого додатка:

 • They look at one another for a moment — Якусь мить вони дивляться одне на одного
 • … in silence they stared at each other— … мовчки дивилися один на одного

Відео – EACH OTHER & ONE ANOTHER | Reciprocal pronouns

Spread the love
error: Content is protected !!