Прочитай та заповни пропуски у англійському тексті

Fill In The Blanks | General Grammar Exercise

Заповнення пропусків у тексті англійської мови

Вивчення мов – це схоже на складання складних головоломок. Коли вам дається текст із пропусками, необхідно вміло вибрати правильні слова для заповнення цих місць. Це не тільки перевірка вашого словникового запасу, але й розуміння граматики та контексту.

Заповнення пропусків у тексті – це не лише про вибір правильних слів. Це про вміння розуміти, як слова взаємодіють одне з одним та як вони доповнюють контекст. Ця вправа допоможе удосконалювати свої навички використання слів у відповідних ситуаціях.

Поради щодо успішного виконання вправи із пропусками слів

Незалежно від того, чи ви готуєтеся до мовного екзамену чи просто вдосконалюєте свої мовні навички, важливо розуміти правильне використання слів у різних ситуаціях. Нижче наведено декілька порад, які можуть вам допомогти у цьому процесі:

 1. Використовуйте слова з контекстом.
  • Щоб вибрати правильне слово, розгляньте контекст, в якому воно використовується. Наприклад, “insensible” може вказувати на відсутність реакції на подразники, тоді як “insensitive” може стосуватися недбалого ставлення до інших.
 2. Враховуйте граматичні відмінності.
  • Розрізняйте форми слів в різних часах і режимах. Наприклад, “will sit” – це майбутній час, тоді як “have sat” – дієприкметник минулого.
 3. Звертайте увагу на відтінки значень.
  • Пам’ятайте про синоніми та антоніми. Наприклад, “inadequate” вказує на недостатність, тоді як “misguided” вказує на неправильне направлення чогось.
 4. Перевіряйте правопис та транскрипцію.
  • Упевніться, що ви правильно використовуєте слова та знаєте їхню вимову. Наприклад, “illegible” означає нерозбірливий, тоді як “illogical” – нелогічний.
 5. Враховуйте контекстуальні властивості.
  • Розумійте, як слова можуть варіювати в різних ситуаціях. Наприклад, “informed” може вказувати на наявність знань, тоді як “ill-informed” – на недостатню освіченість.

Нехай ці поради стануть вашими союзниками в підготовці до вправи. Пам’ятайте, що використання слів – це не тільки навичка, а й мистецтво, яке ви вдосконалюєте з часом.

Перелік слів до вправи

Розглянемо перелік слів із транскрипцією, які можуть бути у вправі:

 1. insensible /   insensitive
  • insensible (ɪnˈsɛnsəbl) – нечутливий або несприйнятливий до чогось
  • insensitive (ɪnˈsɛnsɪtɪv) – нечутливий до почуттів інших
 2. much / far / long / soon
  • much (mʌʧ) – великими кількостями
  • far (fɑr) – на велику відстань
  • long (lɔŋ) – протягом тривалого часу
  • soon (sun) – через короткий час
 3. unhappy / inaccurate / incorrect / unsuccessful
  • unhappy (ʌnˈhæpi) – нещасливий або незадоволений
  • inaccurate (ɪnˈækjərɪt) – неправильний, неточний
  • incorrect (ɪnˈkərɛkt) – помилковий
  • unsuccessful (ˌʌnsəkˈsɛsfl̩) – без успіху
 4. inadequate / misguided / illegible / misunderstood
  • inadequate (ɪnˈædɪkwət) – недостатній
  • misguided (ˌmaɪsˈɡaɪdɪd) – неправильно спрямований або інформований
  • illegible (ɪˈlɛdʒəbl̩) – нерозбірливий
  • misunderstood (ˌmɪsʌndərˈstʊd) – неправильно зрозумілий
 5. ill-informed / informed /  mal-informed
  • ill-informed (ɪl ɪnˈfɔrmd) – погано проінформований
  • informed (ɪnˈfɔrmd) – проінформований
  • mal-informed (ˌmæl ɪnˈfɔrmd) – погано проінформований
 6. will sit / would sit / have sat / sit
  • will sit (wɪl sɪt) – буде сидіти або буде проходити (екзамен)
  • would sit (wʊd sɪt) – сидів би
  • have sat (hæv sæt) – сидів (в минулому)
  • sit (sɪt) – сидіти
 7. improbably / impossible / unlikely / unlucky
  • improbably (ɪmˈprɒbəbli) – малоймовірно
  • impossible (ɪmˈpɒsəbl̩) – неможливо
  • unlikely (ʌnˈlaɪkli) – неймовірно
  • unlucky (ʌnˈlʌki) – нещасливий
 8. irrelevant / illiterate / indirect / illogical
  • irrelevant (ɪˈrɛlɪvənt) – не належний до справи
  • illiterate (ɪˈlɪtərət) – не вміє читати і писати
  • indirect (ɪnˈdɪrɛkt) – непрямий
  • illogical (ɪˈlɒdʒɪkəl) – нелогічний
 9. quickly / immediately / fast / soon
  • quickly (ˈkwɪkli) – швидко
  • immediately (ɪˈmiːdiətli) – негайно
  • fast (fæst) – швидко
  • soon (suːn) – скоро
 10. after / afterwards / later / slower
  • after (ˈæftər) – після
  • afterwards (ˈæftərwərdz) – після того
  • later (ˈleɪtər) – пізніше
  • slower (ˈsloʊər) – повільніше
 11. will / would / should / have
  • will (wɪl) – буде
  • would (wʊd) – був би
  • should (ʃʊd) – повинен
  • have (hæv) – мати
 12. was / were / be / is
  • was (wəz) – був (однина)
  • were (wɜr) – були (множина)
  • be (bi) – бути (форма інфінітива)
  • is (ɪz) – є (теперішній час, однина)
 13. however / whenever / whether / if
  • however (haʊˈɛvər) – однак
  • whenever (wɛnˈɛvər) – коли б
  • whether (ˈwɛðər) – чи
  • if (ɪf) – якщо
 14. no / none / false / not
  • no (noʊ) – ні
  • none (nʌn) – ніхто
  • false (fɔls) – неправда
  • not (nɑt) – не
 15.  misappropriate / inappropriate
  • inappropriate (ɪnəˈproʊpriɪt) – не відповідний
  • misappropriate (ˌmɪsəˈproʊpriɪt) – неправильно використовувати

Будь ласка, використовуйте цей перелік для виконання вправи.

Нижче наведений текст із пропусками слів, кожний пропуск має нумерацію. Номер відповідає словам із розділу “Перелік слів до вправи“. Наприклад ви бачите те у тексті (1) ____. Це означає, що вам потрібно обрати із слів розділу “Перелік слів до вправи” із списку  1. Це може бути “insensible” або “insensitive“. І так ділі, поки не буде заповнені всі пропуски для 15 слів у тексті, після чого можемо перевірити правильність виконання вправи.

Текст вправи – The big day

The big day

Whatever candidates may think about examiners, they are not in fact (1) monsters, dripping red ink instead of blood, but ordinary people who will do their best to pass candidates as (2) as candidates follow certain basic rules of the game. Many candidates are  (3) in the First Certificate not because their English is (4) but because they are (5) about the requirements of the examination. Before you (6) for the examination, make sure you know what is expected of you; you are (7) to do well unless you answer all the questions set, and don’t include (8) material. Don’t start writing as (9) as you get the paper - think first, write  (1O) ! If part of an answer is incorrect, you (11) cross it out and write the preferred answer neatly above it. If your handwriting (12) illegible, it will be difficult for the examiner to give you credit for it, (13) it is right or (14) . You will also lose marks if your essay is written in an (15) style for the type of writing and intended audience.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!