Займенники some, any, no, every

В англійській мові часто вживаються займенники  – some, any, no, every. Тому важливо знати правила їх вживання та як вони можуть змінюватися. Для цього давайте розглянемо таблицю.

Невизначені займенникиЇхні похідніПрислівники
+thing+body+one+where
Some

дехто

something

щось

somebody

хтось

someone

хтось

somewhere

десь

Any

будь-який

anything

що завгодно

anybody

будь-хто

anyone

хто завгодно

anywhere

де завгодно

No

ні

nothing

нічого

nobody

ніхто

no one

ніхто, жоден

nowhere

ніде

Every

кожен

everything

все

everybody

всі

everyone

кожен

everywhere

всюди

Some

Some використовується в стверджувальних реченнях:

 • із злічуваними іменниками у множині у значенні «кілька»
  • There are some letters for you, Mr. Smith (Вам кілька листів, містере Сміт)
 • із злічуваними іменниками в однині у значенні «який-небудь»
  • I am looking for some gala dress (Я шукаю (яке-небуть) святкове плаття)
 • із незлічуваними іменниками у значенні «трохи», «деяка кількість»
  • Give me some juice, please (Дай мені, будь ласка, трохи соку)

Some використовується у спеціальних запитаннях, а також у запитаннях, що виражають прохання чи пропозицію

 • Would you like some coffee? (Бажаєте (трохи) кави?)

Any

Any використовується у ствердних реченнях у значенні «будь-який»:

 • You can take any book you like (Ти можеш взяти будь-яку книгу, що тобі сподобалася)

У негативних та питальних реченнях:

 • Are there any apples in the fridge? (У холодильнику є (скільки-небудь) яблук?)

В умовних підрядних реченнях:

 • If you have any time, let me know (Якщо в тебе буде час, дай мені знати)

Займенники some і any часто не перекладаються при вживанні з іменниками у множині і незлічуваними іменниками.

No

У негативних реченнях:

 • I have no idea what you are talking about (У мене немає жодного уявлення, про що ти зараз говориш)

В англійській мові припустимо лише одне заперечення у реченні:

 • I have nо debt of any kind (У мене немає жодних боргів)

Every

Every вживається у значенні «кожен із»:

 • Every one of you must be ready for tomorrow (Кожен із вас має підготуватися на завтра)

Використовується для позначення часу:

 • I go to school every day (Я ходжу до школи щодня)

Похідні «every» використовуються у всіх типах пропозицій. Вищеописані правила застосовні для всіх похідних some, any, evety, no.

error: Content is protected !!