Простий неозначений і тривалий час в англійській мові: як їх правильно використовувати

Present simple or continuous? Types of Present Tense with Examples

Теперішній час в англійській мові – простий неозначений та теперішній тривалий 

Теперішній час (Present tense) – це час дієслова, який виражає дію або стан у теперішньому часі і використовується для того, щоб говорити про те, що відбувається або є правдою в момент розмови, що є звичайним або характерним, що іноді використовується для посилання на дію в минулому, і що іноді використовується для подій у майбутньому.

Існує чотири форми теперішнього часу: Present simple, Present continuous, Present perfect і Present perfect continuous. Сьогодні розглянемо детально Present simple та Present continuous, так як вони вони є найбільш популярними та простими, особливо для початківців. Present Simple використовується для звичок і речей, які завжди або зазвичай. Present continuous для того, що відбувається зараз. Дізнайтеся коли використовує Present simple і Present continuous детальніше.

Простий неозначений час в англійській мові

Present simple (простий (неозначений теперішній час) використовується для того, щоб говорити про факти, загальні істини, звички, розклади і повторювані дії. Наприклад:

 • The sun rises in the east. (факт)
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (загальна істина)
 • brush my teeth every morning. (звичка)
 • The train leaves at 10 o’clock. (розклад)
 • She studies hard for her exams. (повторювана дія)

Щоб утворити Present simple, ми додаємо -s до дієслова, якщо підмет є he, she або it. Наприклад:

 • He plays football on Saturdays.
 • She likes chocolate.
 • It rains a lot in winter.

Щоб утворити заперечення, ми використовуємо do not (don’t) або does not (doesn’t) перед дієсловом. Наприклад:

 • He doesn’t play tennis on Sundays.
 • She doesn’t like coffee.
 • It doesn’t rain much in summer.

Щоб утворити питання, ми використовуємо do або does перед підметом і дієсловом. Наприклад:

 • Do you play chess?
 • Does he like pizza?
 • Does it snow in your country?

Теперішній тривалий час в англійській мові

Present continuous (теперішній тривалий час) використовується для того, щоб говорити про дії, які відбуваються зараз, тимчасово або в певний період часу, або про майбутні плани. Наприклад:

 • am writing this message now. (дія, яка відбувається зараз)
 • He is studying for a test this week. (дія, яка відбувається тимчасово)
 • She is working in London until December. (дія, яка відбувається в певний період часу)
 • We are going to the cinema tonight. (майбутній план)

Щоб утворити Present continuous, ми використовуємо am, is або are перед дієсловом з закінченням -ing. Наприклад:

 • am reading a book.
 • He is playing the guitar.
 • They are watching TV.

Щоб утворити заперечення, ми додаємо not після am, is або are. Наприклад:

 • am not reading a magazine.
 • He is not playing the piano.
 • They are not watching a movie.

Щоб утворити питання, ми ставимо am, is або are перед підметом і дієсловом з закінченням -ing. Наприклад:

 • Are you reading a newspaper?
 • Is he playing the violin?
 • Are they watching a documentary?

Перевірка знань на використання Present simple та Present continuous

Прочитайте речення та виберіть правильний варіант відповіді для заповнення пропусків.

I ....... her every day and she never says hello to me.

What is the name of that picture which you ....... on the wall.

....... to see that film that is on at the cinema next week?

....... every single thing which that man says?

Sometimes I ....... what the teacher says to me.

Later tonight I ....... my uncle, who is ill in hospital.

Why ....... late every time we arrange to meet?

....... by air because the cost of flying is very high.

Next time you ....... to my house, you must bring that book.

I ....... to remember your name but I'm afraid I can't remember it.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!