Present Perfect Grammar Test: перевірте свої знання!

Теперішній доконаний час в англійській мові

Present Perfect (Теперішній доконаний час) – це час, який вказує на зв’язок між минулим та теперішнім моментом. Він зазвичай використовується для розповіді про дії, які сталися в невизначеному часі, а наслідки виражені в теперішньому. Основна форма складається з допоміжного дієслова “have” (для I, you, we, they) або “has” (для he, she, it) та третьої форми дієслова (V3).

Наприклад:

 • I have visited Paris. (Я відвідав Париж.)
 • She has read that book. (Вона прочитала цю книгу.)

Використання Present Perfect

 1. Завершені дії зі зв’язком з теперішнім часом:
  • I have finished my homework. (Я закінчив домашнє завдання.)
 2. Дії, які сталися в невизначеному минулому часі:
  • They have visited that museum. (Вони відвідали той музей.)
 3. Дії, які сталися в невизначеному часі до теперішнього часу:
  • She has never traveled by train. (Вона ніколи не подорожувала на поїзді.)
 4. Дії, які мають відношення до теперішнього моменту:
  • We’ve eaten breakfast already. (Ми вже поїли сніданок.)
 5. Дії, які мають результат у теперішньому часі:
  • He’s lost his keys. (Він загубив свої ключі.)

Пам’ятайте, що відповідь на запитання “Have you…?” – це “Yes, I have” або “No, I haven’t”. А на запитання “Has she…?” – “Yes, she has” або “No, she hasn’t”.

Форми Present Perfect

Позитивна форма (Positive Form): Subject + have/has + V3 (third form of the verb)

Для стверджувальних речень використовується допоміжне дієслово “have” або “has” (залежно від особи) і третя форма дієслова (V3).

 1. I have traveled to Spain. (Я подорожував в Іспанію.)
 2. She has finished her work. (Вона закінчила свою роботу.)
 3. They have learned English. (Вони вивчили англійську.)

Заперечна форма (Negative Form): Subject + have/has + not + V3

Для заперечних речень додається “not” після допоміжного дієслова “have” або “has“. Спільне скорочення: “have not” – “haven’t”, “has not” – “hasn’t”.

 1. I have not (haven’t) seen that movie. (Я не бачив цей фільм.)
 2. She has not (hasn’t) visited London. (Вона не відвідала Лондон.)
 3. They have not (haven’t) finished their homework. (Вони не закінчили домашнє завдання.)

Питальна форма (Question Form): Have/Has + subject + V3?

Для питальних речень допоміжне дієслово “have” або “has” переноситься на початок речення перед суб’єктом.

 1. Have I ever been to Paris? (Чи був я коли-небудь у Парижі?)
 2. Has she read the book? (Чи вона прочитала книгу?)
 3. Have they seen this movie before? (Чи вони бачили цей фільм раніше?)

Зверніть увагу, що форма “have” з вами (I, you, we, they) використовується для всіх осіб, крім третьої особи однини (he, she, it), для якої використовується “has”. Також не забудьте, що для питань ви можете використовувати слова “ever”, “never”, “already”, “yet” та інші, щоб уточнити час в дієслові.

Тест на тему: Present Perfect

Завдяки цим правилам, ви зможете впоратися з тестом і впевнено відповісти на запитання, пов’язані з Present Perfect. У цьому тесті ви знайдете 20 питань на тему «Present Perfect». Пам’ятайте, що у вас є необмежена кількість спроб і час для виконання завдання, тому практикуйте у зручному для себе темпі.

0%

Practice. Present Perfect Grammar Test: Check Your Knowledge!

__________ she __________ her keys yet?

How many times __________ to the United States?

They __________ their lunch yet.

They __________ their homework already

__________ you ever __________ a mountain?

Have you ever __________ to Paris?

They __________ in this city since 2018.

She __________ for that company since 2010.

He __________ never __________ to Asia

She __________ at that company for five years before she moved to a new job.

My sister __________ her degree last year.

She __________ a book yet

I __________ never __________ that before.

__________ you __________ your passport with you?

The train __________ already __________ when we got to the station.

She __________ to Europe twice in her life.

My parents __________ me a car for my birthday.

He __________ his car keys. He can't find them anywhere.

__________ they __________ the new restaurant downtown?

We __________ that movie before

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!