Present Continuous

Present Continuous – теперішній тривалий час у англійській мові. Зазвичай використовується для опису чогось, що відбувається в даний момент і може використовуватися як у вказівному, так і в підрядному способах. На його частку припадає приблизно 5% дієслів в розмовній англійській мові. Present Continuous утворюється за допомогою дієслова to be у формах am, is, are та форми Present Participle (першої форми смислового дієслова з закінченням -ing).

Present Continuous
Signal wordsUseForm

Now

Look!

Listen!

Right now

At the moment

At present

Currently

Today

This week (month, etc.)

To talk about an action in progress at the moment of speaking

Something is happening at the same time of speaking or around it

Future meaning: when you have already decided and arranged to do it (a fixed plan, date)

To talk about temporary situations (around now)

be (am/are/is) + infinitive + ing

Загальна схема використання Present Continuous на прикладі правильного дієслова – to read (читати)

PositiveNegativeQuestion
I am readingI am not reading Am I reading?
You/We/They are readingYou/We/They are not readingAre  You/We/They reading?
He/She/It is readingHe/She/It is not readingIs He/She/It reading?

Ви звернули увагy, що за основу використовується форма дієслово to be та дієслово із додаванням +ing.

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

I am –  I’m, You are – You’re, He is – He’s і так далі.

Важливо знати:

  • дієслова, що закінчуються на , остання буква відкидається (make – making)
  • дієслова, що закінчуються на -ie, закінчення замінюється на -y (lie – lying).
  • односкладові дієслова, що закінчується на 1 голосну + 1 приголосну, подвоюють кінцеву приголосну (get – getting).

 

error: Content is protected !!