Present Continuous Grammar Test: перевірте свої знання!

Що таке Present Continuous Tense?

Present Continuous tense (теперішній тривалий час) — це час дієслова, який використовується для опису дії, яка відбувається прямо зараз або у даний період часу. Він утворюється за допомогою допоміжного дієслова “to be” у теперішньому часі (am, is, are), за яким слідує дієслово з закінченням “-ing“.

Наприклад:

  • She is reading a book – Вона читає книгу
  • They are playing football – Вони грають у футбол
  • I am wearing a blue shirt – Я маю на собі синю сорочку

Present Continuous часто використовується для опису того, що відбувається прямо зараз, або для опису дій, які відбуваються в даний період часу. Це дає можливість показати, що дія є тривалою та не закінчилась.

Дуже важливо зазначити те, що present continuous використовується у специфічних ситуаціях. Наприклад, коли ми говоримо про те, що відбувається в момент мовлення або коли ми говоримо про дії, що відбуваються в околицях моменту мовлення.

Наприклад:

  • I’m currently working on a new project – Я зараз працюю над новим проектом.

Present Continuous допомагає показати поточність дій, описуючи що передається в даному моменті.

Present Continuous – тест із англійської мови

0%

Practice. Present Continuous Grammar Test: Check Your Knowledge!

Fill in the gap:

They __ listening to music.

Fill the gap:

My mother __ the house.

Complete this:

My cat __ sleeping.

Complete the sentence:

I __ a novel.

Choose the appropriate verb form:

The kids __ playing football in the park.

Fill the gap:

The phone __ ringing!

You need to select the correct variants.

I’m __ TV now.

Choose the best option:

He __ the pool.

Complete the sentence:

It __ raining outside.

Fill in the blank:

She __ to music.

Correctly complete the sentence:

They __ studying for the exams.

Which one is correct:

The teacher ___ in the class.

What is the correct form:

He __ a bath.

Choose the correct form:

The baby __.

Rightly complete the sentence:

The birds __ singing at the moment.

Which of these sentences is the most correct?

Choose the correct form of verb for the given sentence:

She __ a book now.

Correct the given sentence:

She is not cooks dinner.

What is the correct form of the verb:

She __ researching on this topic.

Fill in the blanks:

We __ working on a new project right now.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!