Фразові дієслова з «Count» в англійській мові

English Phrasal Verbs With 'COUNT'

Вивчення фразових дієслів із «Count» в англійській мові

У заплутаній сфері англійської мови значення фразових дієслів неможливо переоцінити. Ці унікальні лінгвістичні конструкції, зокрема ті, що включають слово «count» [kaʊnt], служать незамінними інструментами для глибокого й точного вираження широкого спектру понять. Розуміння та оволодіння цими фразовими дієсловами не тільки збагачує мовні навички, але й забезпечує тонкі та складні засоби спілкування.

ТОП 25 фразових дієслів із ‘Count’

Розглянемо 25 фразових дієслів з «count», а також їх значення та приклади:

 1. Count on:
  • Meaning: Покладатися на когось, що-небудь.
  • Example: “I’m counting on you to help me with the project.” – Я розраховую на вашу допомогу в проекті
 2. Count up:
  • Meaning: Обчислити або знайти загальну суму чогось.
  • Example: “Let’s count up the number of votes to determine the winner.” – Давайте підрахуємо кількість голосів, щоб визначити переможця
 3. Count out:
  • Meaning: Виключати або відкидати.
  • Example: “She was counted out of the competition due to her absence.” – Вона була виключена з конкурсу через свою відсутність
 4. Count for:
  • Meaning: Бути значущим або важливим.
  • Example: “Your opinion really counts for a lot in our decision-making process.” – Твоя думка справді має велике значення в нашому процесі прийняття рішень
 5. Count down:
  • Meaning: Передбачити подію, зазвичай із зменшенням числа.
  • Example: “The clock is counting down to the launch of the product.” – Годинник веде зворотний відлік до запуску продукту
 6. Count in:
  • Meaning: Включати когось або щось у план чи рішення.
  • Example: “Let’s count you in for our upcoming trip.” – Давайте розраховувати на вас у нашій майбутній подорожі
 7. Count on for:
  • Meaning: Покладатися на когось із певною метою.
  • Example: “We can count on John for his technical expertise.” – Ми можемо розраховувати на Джона за його технічний досвід.
 8. Count off:
  • Meaning: Перерахувати або порахувати по порядку.
  • Example: “The teacher asked the students to count off to form pairs.”  – Вчитель попросив учнів перерахуватися, щоб утворити пари
 9. Count through:
  • Meaning: Ретельно вивчити або підрахувати елементи один за одним.
  • Example: “We need to count through the inventory to check for any discrepancies.” – Нам потрібно провести інвентаризацію, щоб перевірити будь-які розбіжності
 10. Count back:
  • Meaning: Рахувати або розраховувати у зворотному напрямку.
  • Example: “Let’s count back from the deadline to plan our schedule.” – Давайте рахувати назад від дедлайну, щоб спланувати свій графік
 11. Count on upon:
  • Meaning: Подібно до «count on», вираження довіри до когось або чогось.
  • Example: “We count upon your support for this initiative.” – Розраховуємо на вашу підтримку цієї ініціативи
 12. Count with:
  • Meaning: Включати когось або щось у розрахунок чи план.
  • Example: “Your experience counts with the team’s success.” – Ваш досвід залежить від успіху команди
 13. Count out of:
  • Meaning: Виключити когось із участі чи розгляду.
  • Example: “They counted him out of the negotiations due to his previous behavior.” – Вони виключили його з переговорів через його попередню поведінку.
 14. Count down to:
  • Meaning: Передбачити або чекати події чи моменту.
  • Example: “We’re counting down to the final exams.” – Ведемо зворотній відлік до випускних іспитів
 15. Count for/against:
  • Meaning: Мати позитивний або негативний вплив на щось.
  • Example: “Your efforts will count for our success.” – Ваші зусилля стануть запорукою нашого успіху
 16. Count towards:
  • Meaning: Сприяти чи мати значення в досягненні чогось.
  • Example: “Every step counts towards our goal.” – Кожен крок має значення на шляху до нашої мети.
 17. Count by:
  • Meaning: Щоб обчислити або згрупувати речі за вказаним числом.
  • Example: “They prefer to count the inventory by tens.” – Вони вважають за краще рахувати інвентар десятками
 18. Count upon for:
  • Meaning: Покладатися на когось із певною метою.
  • Example: “We can count upon her for her expertise in finance.” – Ми можемо покластися на неї за її досвід у фінансах
 19. Count around:
  • Meaning: Поширювати або розповсюджувати
  • Example: “Rumors about the incident quickly counted around the office.” – Чутки про інцидент швидко поширилися по офісу
 20. Count in on:
  • Meaning: Залучати або враховувати когось у ситуації.
  • Example: “I didn’t count in on such unexpected delays.” – Я не розраховував на такі несподівані затримки
 21. Count upon:
  • Meaning:  Подібно до «count on», вираження довіри до когось або чогось
  • Example: “We count upon your support to make this project successful.” – Ми розраховуємо на вашу підтримку, щоб зробити цей проект успішним
 22. Count along:
  • Meaning: Для того, щоб перерахувати або процитувати числа чи предмети по черзі.
  • Example: “Let’s count along together to practice our numbers.” – Давайте порахуємо разом, щоб відпрацювати наші цифри.
 23. Count round:
  • Meaning: Облетіти або рухатися круговим рухом.
  • Example: “The news of his promotion quickly counted round the office.” – Новини про його підвищення швидко облетіли офіс
 24. Count against:
  • Meaning: Мати негативний вплив, бути недоліком або позначати когось чи щось.
  • Example: “His lack of experience may count against him in the job interview.” – Відсутність досвіду може стати проти нього на співбесіді
 25. Count among:
  • Meaning: Щоб включити когось або щось до групи чи категорії.
  • Example: “She counts among the most influential leaders in the industry.” – Вона входить до числа найвпливовіших лідерів галузі

Фразові дієслова відіграють важливу роль в англійській мові, пропонуючи нюанси та тонкощі, які додають глибини та гнучкості спілкуванню. Зокрема, при дослідженні фразових дієслів, що містять слово «count», виявляється спектр значень і застосувань.
Заглиблюючись у такі фразові дієслова, як «count on», «count in», «count against», «count back», «count for» тощо, ті, хто вивчає англійську мову, можуть покращити свої мовні навички, щоб виражати поняття, пов’язані з підрахунком, важливість, виключення та передбачення з тонкістю й точністю.
На шляху до оволодіння англійською мовою не слід забувати про засвоєння таких фразових дієслів, як «count on», «count among», «count down» та інших. Постійне знайомство, практика та інтеграція цих виразів у повсякденне мовлення та письмо значно сприятимуть володінню мовою.
Охоплення глибини та різноманітності фразових дієслів за допомогою «count» — це шлях до висловлення думок і намірів у більш витончений і нюансований спосіб. Ці лінгвістичні нюанси не тільки зміцнюють знання мови, але й відкривають двері для більш ефективного та привабливого спілкування в різних ситуаціях.
Зрештою, для тих, хто прагне покращити свої навички англійської мови, глибоке розуміння та регулярна практика використання фразових дієслів із «count», безсумнівно, збагатить їхню здатність висловлювати ідеї з ясністю, точністю та впевненістю як розмовною, так і письмовою англійською мовою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!