Фразові дієслова з “Cling” в англійській мові

Meaning of cling to something in English

Що означає слово “Cling”?

Дієслово «Cling (чіплятися)» [clung] означає міцно триматися за щось або когось. Часто використовується коли хочемо показати почуття прихильності або труднощі щоб когось відпустити. У поєднанні з різними прийменниками або прислівниками «Cling» можна перетворити на фразове дієслово зі значенням, яке може повністю відрізнятися від вихідного дієслова. Дайте розглянемо фразові дієслова із словом «Cling», а також важливі ідіоматичні вирази та словосполученнями із ним.

Фразові дієслова та словосполучення з “Cling” 

Cling to

 • Значення: Твердо дотримуватися ідеї, віри чи надії. Зберігайте сильну прихильність до чогось або когось, часто емоційну.
 • Приклад: She continues to cling to the hope that her missing cat will come home. – Вона продовжує сподіватися, що її зниклий кіт повернеться додому.

Cling on to

 • Значення: Подібно до «cling to», це означає міцно триматися за щось. Наполягати або продовжувати щось рішуче.
 • Приклад: He clung on to the edge of the cliff until help arrived. – Він тримався за край скелі, поки не прибула допомога.

Cling together

 • Значення: Тримати близько або залишатися дуже близько один до одного. Залишайтеся поруч у групі, як правило, для взаємного комфорту чи підтримки.
 • Приклад: The family clung together during the crisis. – Сім’я згуртувалася під час кризи.

Cling onto

 • Значення: Бути емоційно залежним від когось або чогось. Дуже міцно триматися за щось або когось.
 • Приклад: The child clung onto her mother on the first day of school. – Дитина вчепилася в маму в перший день навчання.

Cling away

 • Значення: Від’єднати або видалити щось, що прилипає
 • Приклад: The child struggled to cling away the gum from her hair – Дитина насилу відчепила жуйку від свого волосся

Cling to power

 • Значення: Відчайдушно триматися за авторитет
 • Приклад: The dictator clung to power despite increasing pressure from the public – Диктатор утримувався за владу, незважаючи на зростаючий тиск громадськості

Cling for life

 • Значення: Відчайдушно намагаються вижити
 • Приклад: She was clinging for life after the accident. – Після аварії вона трималася за життя

Cling to memories:

 • Значення: Згадувати минуле, чіплятися за спогади
 • Приклад: She clung to the memories of her childhood home. –  Вона чіплялася за спогади про дім свого дитинства

Cling to the hope of

 • Значення: Відчайдушно вірити, що може статися щось хороше
 • Приклад: We desperately cling to the hope of a peaceful resolution.  – Ми відчайдушно чіпляємося за надію на мирне вирішення

Cling to the illusion of

 • Значення: Помилково вірити в правду; відмовлятися дивитися правді у вічі
 • Приклад: She clung to the illusion of their perfect relationship.  – Вона чіплялася за ілюзію їхніх ідеальних стосунків

Cling to the coattails of

 • Значення: Намагатися отримати вигоду з чужого успіху; керуватися своїми досягненнями
 • Приклад:  The new company hoped to cling to the success of its competitor – Нова компанія сподівалася закріпити успіх свого конкурента

Хоча «cling» не так часто використовується у фразових дієсловах, як деякі інші дієслова в англійській мові, але для відчуття терміновості або прихильності, це слово підходить як найкраще.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!