Фразових дієслів із “Cash” в англійській мові

Meaning and usage of the word "Cash" in English

Значення та використання слова “Cash” в англійській мові

“Cash” є одним із ключових термінів в англійській мові, особливо в контексті фінансів та повсякденних транзакцій. Походить воно від французького “caisse”, що означає “скринька” або “сховище”, і в сучасній англійській мові має кілька важливих значень та застосувань:

 • Готівка: Найпоширеніше значення слова “cash” – це готівкові гроші, тобто монети та банкноти. Приклад: “Do you accept cash or only card payments?” (Ви приймаєте готівку чи тільки оплату карткою?)
 • Оплата готівкою: Часто використовується для позначення способу оплати. Приклад: “We’re offering a 5% discount for cash purchases.” (Ми пропонуємо 5% знижку при оплаті готівкою.)
 • Гроші в загальному значенні: У розмовній мові може означати гроші в будь-якій формі. Приклад: “He’s always short on cash at the end of the month.” (У нього завжди не вистачає грошей наприкінці місяця.)
 • Конвертація в готівку: Як дієслово, “to cash” означає обмінювати щось на готівку. Приклад: “I need to cash this cheque at the bank.” (Мені потрібно обміняти цей чек на готівку в банку.)
 • У складі фразових дієслів: “Cash” є частиною багатьох фразових дієслів, які мають специфічні значення у фінансовому контексті.

Розуміння різних аспектів використання слова “cash” є важливим для ефективного спілкування в англомовному середовищі, особливо в ситуаціях, пов’язаних з фінансами та бізнесом. У наступних розділах ми детальніше розглянемо фразові дієслова, утворені зі словом “cash”, які збагатять ваш словниковий запас та допоможуть краще орієнтуватися в англомовному фінансовому світі.

Фразових дієслів із “Cash”

Cash in (on something)

 • Значення: скористатися чимось для отримання вигоди або прибутку.
 • Значення: вживається, коли мова йде про обмін акцій, облігацій, фішок казино тощо на готівку.
 • Приклад: He cashed in on his investments before the market crashed. (Він скористався своїми інвестиціями перед тим, як ринок зазнав краху)
 • Приклад: She decided to cash in her casino chips after a lucky streak. (Вона вирішила обміняти свої фішки казино після щасливої серії)

Cash out

 • Значення: обміняти щось на готівку або вийти з інвестиції.
 • Приклад: They decided to cash out their shares while the stock price was still high. (Вони вирішили продати свої акції, поки ціна на них ще була високою)

Cash up

 • Значення: підрахувати гроші, зазвичай в кінці робочого дня або зміни.
 • Приклад: At the end of the shift, they cashed up the till and closed the store. (В кінці зміни вони підрахували гроші в касі та закрили магазин)

Cash in (something)

 • Значення: обміняти чеки, купони або подарункові сертифікати на готівку.
 • Приклад: She cashed in her savings bonds to pay for her tuition. (Вона обміняла свої ощадні облігації, щоб оплатити навчання)

Cash in on

 • Значення: скористатися можливістю отримати вигоду або прибуток, особливо якщо це робиться недоброчесно або нечесно.
 • Приклад: The company tried to cash in on the new trend by releasing a similar product. (Компанія намагалася заробити на новому тренді, випустивши схожий продукт)
 • Приклад: He tried to cash in on his father’s connections to get a job. (Він намагався скористатися зв’язками свого батька, щоб отримати роботу)

Додаткові фразові зі словом “cash”

Cash advance

 • Значення: отримати готівку в кредит, зазвичай за допомогою кредитної картки.
 • Приклад: He had to get a cash advance to cover his unexpected expenses. (Йому довелося взяти готівковий аванс, щоб покрити непередбачені витрати.)

Cash in one’s chips

 • Значення: (ідіома) померти або відмовитися від чогось.
 • Приклад: After years of struggling with the business, he finally decided to cash in his chips and retire. (Після років боротьби з бізнесом він нарешті вирішив здатися і піти на пенсію.)

Cash flow

 • Хоча це не фразове дієслово, але важливий термін, пов’язаний з “cash”. Значення: рух грошових коштів у бізнесі.
 • Приклад: The company’s cash flow improved significantly after implementing new financial strategies. (Грошовий потік компанії значно покращився після впровадження нових фінансових стратегій.)

Вивчення цих фразових дієслів допоможе вам краще розуміти фінансові та повсякденні розмови англійською мовою. Практикуйте їх використання в різних контекстах для кращого запам’ятовування.

Вправа: Виберіть правильне фразове дієслово зі словом “cash” для кожного речення

Варіанти: cash in, cash out, cash up, cash in on

 1. After winning the lottery, John decided to ________ his ticket immediately.
 2. The store manager always asks the employees to ________ at the end of each shift.
 3. Many companies tried to ________ the sudden popularity of video conferencing during the pandemic.
 4. Before selling his business, the owner wanted to ________ all his investments.
 5. The casino allows players to ________ their chips at any time during their visit.
 6. Some influencers manage to ________ their large social media following by promoting products.
 7. It’s important to ________ the register before leaving the store to ensure all transactions are accounted for.
 8. The investor saw an opportunity to ________ the rising stock market by selling his shares.

Відповіді:

 1. cash in
 2. cash up
 3. cash in on
 4. cash out
 5. cash in
 6. cash in on
 7. cash up
 8. cash in on

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!