Фразові дієслова з “Build”

Фразові дієслова із «Build» в англійській мові

Фразові дієслова є невід’ємним компонентом англійської мови, додаючи глибини та різноманітності щоденним розмовам. Однією з таких груп фразових дієслів, які можуть значно покращити ваші знання англійської мови, є ті, що зосереджені навколо слова «build» [built] (будувати). У цій статті ми розглянемо деякі поширені фразові дієслова зі словосполученням «build» і надамо приклади, які допоможуть вам зрозуміти їх значення та вживання.

Найпопулярніші дієслова із «Build»

 1. Build up:
  • Значення: розвивати або збільшувати щось поступово.
  • Наприклад:
   • He has been going to the gym every day to build up his muscles – Він щодня ходив у спортзал, щоб наростити м’язи.
   • She built up her savings over many years – Вона накопичувала свої заощадження протягом багатьох років.
   • The athlete built up his strength through regular training – Спортсмен нарощував сили регулярними тренуваннями.
   • You need to build your strength up after your illness – Після хвороби потрібно набратися сил
 2. Build on:
  • Значення: використовувати щось як основу та розвивати або розширювати це.
  • Наприклад:
   • The new project builds on the success of their previous work – Новий проект спирається на успіх їхньої попередньої роботи.
   • The speaker built on the previous discussion to present a more detailed argument – Доповідач спирався на попереднє обговорення, щоб представити більш детальну аргументацію.
   • The research team built on their initial findings to uncover more significant results – Дослідницька група ґрунтувалася на своїх початкових висновках, щоб отримати важливіші результати.
   • We hope to build on what we learned last year – Сподіваємось, ми будемо спиратися на те, чого навчилися минулого року.
 3. Build in:
  • Значення: включати щось як невід’ємну частину.
  • Наприклад:
   • The architect decided to build in a skylight to bring in more natural light.
   • The architect advised building in energy-efficient systems to reduce carbon footprint.
   • The software engineer built safety measures into the application to protect user data.
   • The rate of pay was built into her contract.
   • There are three cash machines built into the wall.
 4. Build into:
  • Значення: зробити щось невід’ємною частиною процесу чи системи.
  • Наприклад:
   • The latest technology was built into the design of the smartphone – У дизайн смартфона закладені новітні технології.
   • The city council decided to build affordable housing into the urban development plan – Міська рада вирішила внести в містобудівний план доступне житло.
   • The new car model is built into a smart automobile system for enhanced connectivity – Нова модель автомобіля вбудована в розумну автомобільну систему для покращеного підключення.
 5. Build off:
  • Значення: розпочати або заснувати щось на попередньому досягненні чи досвіді.
  • Наприклад:
   • The team built off their previous victory and went on to win the championship – Команда продовжила свою попередню перемогу та виграла чемпіонат.
   • The company built off its successful product launch to expand its customer base – Компанія побудувала свій успішний запуск продукту для розширення своєї клієнтської бази.
   • The novelist built off the success of her debut novel to write a captivating sequel – Романістка побудувала успіх свого дебютного роману, щоб написати захоплююче продовження.
 6. Build towards:
  • Значення: наполегливо і цілеспрямовано працювати над певною метою.
  • Наприклад:
   • The company is building towards a major product launch next month – Компанія планує запустити великий продукт наступного місяця.
 7. Build onto:
  • Значення: додати щось до існуючої структури чи системи.
  • Наприклад:
   • They decided to build onto their house and add an extra bedroom – Вони вирішили побудувати свій будинок і додати додаткову спальню.
 8. Build from:
  • Значення: створити або розробити щось, використовуючи наявні матеріали чи ідеї.
  • Наприклад:
   • The artist built an amazing sculpture from recycled materials – Художник побудував дивовижну скульптуру з перероблених матеріалів.
 9. Build over:
  • Значення: побудувати щось поверх існуючої структури.
  • Наприклад:
   • They plan to build an additional floor over the existing office building – Над існуючою офісною будівлею планують звести додатковий поверх.
 10. Build back:
  • Значення: відновити або реконструювати щось, що було втрачено або пошкоджено.
  • Наприклад:
   • After the fire, they worked hard to build back their business – Після пожежі вони наполегливо працювали, щоб відновити свій бізнес.
 11. Build around:
  • Значення: створити або розробити щось на основі центральної ідеї чи концепції.
  • Наприклад:
   • The marketing campaign was built around the concept of sustainability and eco-friendly practices – Маркетингова кампанія була побудована навколо концепції сталого розвитку та екологічно чистих практик.

Підсумовуючи, фразові дієслова з «build» забезпечують універсальний набір інструментів для вираження ідей, пов’язаних із ростом, розвитком і будівництвом. Включення цих фразових дієслів у ваші навички англійської мови дозволить вам спілкуватися ефективніше та впевненіше.

Пам’ятайте, що вивчення фразових дієслів є безперервним процесом, і дуже важливо ознайомитися з їх використанням, читаючи, слухаючи та розмовляючи. Використовуйте їх природно та послідовно, і незабаром ви зможете використовувати їх без зусиль.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!