Різниця між: person, persons, people і peoples

person, persons, people and peoples. When To Use Each

Як правильно використовувати слова: person, persons, people і peoples

У англійській мові слова “people”, “peoples”, “person”, і “persons” мають різне значення та вживання.

 • People” (люди) – це невизначена форма множини, яка використовується для позначення групи людей в загальному сенсі. Наприклад: “There are twenty people in the room” (У кімнаті двадцять людей).
 • Peoples” (народи) – це множина від “people”, яка використовується рідше і зазвичай в контексті різних етнічних груп або націй. Наприклад: “The peoples of the world have diverse cultures” (Народи світу мають різноманітні культури).
 • Person” (особа) – це однина, яка використовується для позначення однієї людини. Наприклад: “That person is my friend” (Та особа є моїм другом).
 • Persons” (особи) – формальна множина від “person”, яка використовується в юридичному та офіційному контексті. Наприклад: “No persons under the age of 18 are allowed” (Особам до 18 років вхід заборонено).

У цій статті розглянемо детальніше різницю між цими словами і з’ясуємо, як правильно їх використовувати в різних ситуаціях.

“Person” – Одна людина

“Person” використовується для позначення однієї людини і є базовим іменником, який описує індивіда. Воно є найбільш стандартним і вживається в більшості ситуацій.

Приклади:

 • She is a kind person. (Вона добра людина)
 • He is the only person who knows the truth. (Він єдина людина, яка знає правду)

Варто зазначити, що в офіційних документах і юридичних текстах слово “person” також може використовуватись для позначення юридичної особи або фізичної особи.

Приклад:

 • Every person is entitled to a fair trial. (Кожна особа має право на справедливий суд)

“Persons” – Множина від слова “person”

“Persons” є множиною від “person” і використовується переважно в офіційних та юридичних текстах, а також в офіційних документах. Це слово підкреслює індивідуальність кожного члена групи.

Приклади:

 • The elevator can carry up to 12 persons. (Ліфт може перевозити до 12 осіб)
 • The law applies to all persons equally. (Закон стосується всіх осіб однаково)
 • Persons with disabilities have equal rights. (Особи з обмеженими можливостями мають рівні права)

У сучасній мові “persons” використовується рідше, поступаючись місцем більш звичному слову “people”.

“People” – Звичайна множина

“People” є найпоширенішою формою множини від “person”. Воно використовується для позначення групи людей у розмовному і письмовому мовленні. Це слово не лише універсальне, але й має більш розмовний характер порівняно з “persons”.

Приклади:

 • Many people attended the concert. (Багато людей відвідали концерт)
 • People often make mistakes. (Люди часто помиляються)
 • There are many people in the park. (У парку багато людей)

Окрім цього, слово “people” може використовуватися для позначення національної або культурної групи як єдиного цілого.

Приклади:

 • The French people are known for their cuisine. (Французи відомі своєю кухнею)
 • The American people voted in the election. (Американський народ проголосував на виборах)
 • The people of Japan are known for their hospitality. (Японці відомі своєю гостинністю)

“Peoples” – Множина для народів або eтнічних груп

“Peoples” – це множина, яка використовується для позначення кількох національних або етнічних груп. Вона підкреслює різноманітність народів або культур.

Приклади:

 • The indigenous peoples of Australia have rich cultural traditions. (Корінні народи Австралії мають багаті культурні традиції)
 • Various peoples around the world celebrate New Year differently. (Різні народи світу святкують Новий рік по-різному)

Це слово використовується для акцентування на відмінностях і різноманітності між групами людей, особливо у контексті культурних, етнічних чи історичних відмінностей.

Таблиця порівняння слів people, peoples, person, persons

СловоВживанняПриклади
PersonОдна людинаHe is a nice person.
PersonsФормальна мова, юридичні текстиPersons involved in the case.
PeopleЗагальна множина, національні групиPeople love sunny weather.
Peoples
Множина для народів чи етнічних групIndigenous peoples have unique cultures.

Вивчаючи англійську мову, важливо розуміти тонкощі використання таких слів, як “person”, “persons”, “people” і “peoples”, оскільки вони мають різні контексти та значення. У цій статті ми розглянули кожне з цих слів, їх особливості та приклади використання.

 • Використовуйте “person” для опису однієї людини у повсякденних і більшості письмових контекстів.
 • Вибирайте “persons” для формальних ситуацій, де необхідно наголосити на кожній особі індивідуально, особливо в юридичних текстах.
 • Використовуйте “people” для позначення групи людей або національної спільноти у більшості випадків.
 • Використовуйте “peoples” для опису кількох національних або етнічних груп, коли важливо підкреслити їхню різноманітність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!