Past Perfect Grammar Test: перевірте свої знання!

Що таке Past Perfect Tense?

Past Perfect tense (минулий доконаний час) — час дієслова, який використовується для опису дії, яка була завершена до іншої дії або певного моменту в минулому. Він утворюється за допомогою допоміжного дієслова «had», за яким слідує третя форми дієслова (для правильних дієслів закінчення “-ed“.).

Наприклад:

  • She had already finished her homework before dinner – Вона вже закінчила домашнє завдання до обіду
  • They had traveled to Paris last year – Минулого року вони їздили до Парижа
  • I had lived in that house for five years – Я прожив у тому будинку п’ять років

Past Perfect часто використовується, щоб показати послідовність подій у минулому та підкреслити, що одна дія відбулася перед іншою. Це допомагає встановити чітку часову шкалу та створити відчуття безперервності минулого. Час дії, описаної в минулому досконалому часі, є більш раннім, ніж час, який обговорюється або згадується в реченні.

Важливо зазначити, що past perfect зазвичай використовується разом з іншим минулим часом, наприклад простим past simple, щоб встановити зв’язок між двома минулими діями чи подіями.

Наприклад:

  • By the time I arrived, they had already left – Поки я приїхав, вони вже розійшлися.

Past Perfect допомагає встановити послідовність подій в минулому, показуючи, що одна дія сталася раніше за іншу.

Past perfect – тест із англійської мови

0%

Practice. Past Perfect Grammar Test: Check Your Knowledge!

By the time the concert started, the band ________ all their famous songs.

By the time the party started, they ________ the decorations

He realized that he ________ his keys at home.

By the time I woke up, he ________ for work.

She realized that she ________ her wallet in the car

Which option correctly completes the sentence in the past perfect tense? The concert ________ by the time they arrived.

She ________ for that company for five years before she decided to quit.

What is the correct form of the past perfect tense for the pronoun "I" with the verb "eat"?

By the time we arrived at the restaurant, they ________.

Which sentence correctly uses the past perfect tense?

They ________ the house before they moved to the new city.

The train ________ when we reached the station.

The package ________ before I got home.

He ________ to Paris several times before he moved there

Select the sentence that uses the past perfect tense correctly

By the time they got to the party, most of the guests ________.

The rain ________ by the time we left the house.

Which option correctly completes the sentence in the past perfect tense? She ________ for her friend before he arrived.

What is the correct form of the past perfect tense for the pronoun "we" with the verb "leave"?

Which sentence uses the past perfect tense incorrectly?

By the time he got the message, she ________.

She ________ him before they got married.

They realized that they ________ the wrong train.

They ________ each other since they were kids

Your score is

0%

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!