Past Perfect Grammar Test: перевірте свої знання!

Що таке Past Perfect Tense?

Past Perfect tense (минулий доконаний час) — час дієслова, який використовується для опису дії, яка була завершена до іншої дії або певного моменту в минулому. Він утворюється за допомогою допоміжного дієслова «had», за яким слідує третя форми дієслова (для правильних дієслів закінчення “-ed“.).

Наприклад:

  • She had already finished her homework before dinner – Вона вже закінчила домашнє завдання до обіду
  • They had traveled to Paris last year – Минулого року вони їздили до Парижа
  • I had lived in that house for five years – Я прожив у тому будинку п’ять років

Past Perfect часто використовується, щоб показати послідовність подій у минулому та підкреслити, що одна дія відбулася перед іншою. Це допомагає встановити чітку часову шкалу та створити відчуття безперервності минулого. Час дії, описаної в минулому досконалому часі, є більш раннім, ніж час, який обговорюється або згадується в реченні.

Важливо зазначити, що past perfect зазвичай використовується разом з іншим минулим часом, наприклад простим past simple, щоб встановити зв’язок між двома минулими діями чи подіями.

Наприклад:

  • By the time I arrived, they had already left – Поки я приїхав, вони вже розійшлися.

Past Perfect допомагає встановити послідовність подій в минулому, показуючи, що одна дія сталася раніше за іншу.

Past perfect – тест із англійської мови

0%

Practice. Past Perfect Grammar Test: Check Your Knowledge!

By the time they got to the party, most of the guests ________.

She ________ him before they got married.

She ________ for that company for five years before she decided to quit.

By the time the concert started, the band ________ all their famous songs.

They realized that they ________ the wrong train.

What is the correct form of the past perfect tense for the pronoun "I" with the verb "eat"?

The rain ________ by the time we left the house.

Select the sentence that uses the past perfect tense correctly

He ________ to Paris several times before he moved there

By the time the party started, they ________ the decorations

Which option correctly completes the sentence in the past perfect tense? She ________ for her friend before he arrived.

What is the correct form of the past perfect tense for the pronoun "we" with the verb "leave"?

The package ________ before I got home.

The train ________ when we reached the station.

Which option correctly completes the sentence in the past perfect tense? The concert ________ by the time they arrived.

By the time we arrived at the restaurant, they ________.

They ________ each other since they were kids

He realized that he ________ his keys at home.

Which sentence correctly uses the past perfect tense?

Which sentence uses the past perfect tense incorrectly?

She realized that she ________ her wallet in the car

They ________ the house before they moved to the new city.

By the time I woke up, he ________ for work.

By the time he got the message, she ________.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!