Past Perfect Continuous Grammar Test: перевірте свої знання!

Розуміння та опанування Past Perfect Continuous Tense

Час Past Perfect Continuous (Минулий доконано-тривалий час) використовується в англійській граматиці для опису дій, які відбувалися в минулому до іншої минулої події. Розглянемо коротко правила вживання минулого завершеного тривалого часу. Опанування цього часу може покращити ваше вільне мовлення та розуміння складних англійських речень.

Структура часу Past Perfect Continuous досить проста. Він діє за схемою:

  • «had been» + «verb-ing».
  • Приклад: She had been running all day (Вона бігала цілий день)

Цей час допомагає показати хід або тривалість минулої дії, яка була перервана іншою подією.

Правила використання (вживання) Past Perfect Continuous

  1. Тривалість перед чимось у минулому: Past Perfect Continuous повідомляє тривалість до моменту в минулому. Його можна використовувати з конкретними часовими виразами, наприклад «for two hours (протягом двох годин)», «for five days (протягом п’яти днів)», «all day (весь день)», «the whole day (цілий день)» тощо.

Приклад: They had been studying for hours when mom arrived – Вони вчилися годинами, коли прийшла мама

  1. Причина минулої дії: час можна використовувати, щоб показати причину дії.

Приклад: She was tired because she had been working – Вона втомилася, бо працювала

Форми Past Perfect Continuous

  1. Стверджувальна (позитивна) форма (positive ): структура позитивних речень у часі Past Perfect Continuous така: підмет + had + been + основа дієслова + ing.

Приклад: She had been studying for five hours – Вона вчилася п’ять годин

  1. Заперечна форма (negative): для заперечних речень ми вставляємо «not» між «had» і «been». Структура виглядає так: підмет + had + not + been + основа дієслова + ing.

Приклад: They had not been sleeping well – Вони погано спали

  1. Форма запитання (question): Щоб сформувати питання в часі Past Perfect Continuous, ми змінюємо subject  на «had». Тепер структура така: Had + підмет + been + основа дієслова + ing?

Приклад: Had you been waiting long? – Ви довго чекали?

Нижче наведено права (English grammar exercises) із 20 запитань для зміцнення вашого розуміння часу Past Perfect Continuous. Кожне запитання ретельно розроблено, щоб перевірити ваше розуміння цього важливого аспекту англійської граматики. Для кожного запитання надається кілька варіантів, і один із них є правильною відповіддю. Виконуючи тест, пам’ятайте, що мета — визначити речення, у якому правильно вжито час Past Perfect Continuous.

Тест за темою Past Perfect Continuous

0%

Practice. Past Perfect Continuous Grammar Test: Check Your Knowledge!

What is the correct form of the Past Perfect Continuous tense for the pronoun "he"?

Sarah was tired because she _______ all day.

How long _______ studying before you took a break?

They _______ basketball for two hours before it started to rain.

The students _______ on their projects for weeks when the teacher announced the deadline extension.

By the time I arrived, he _______ the car for two hours.

How many pages _______ before you lost the book?

She _______ in the garden for hours before it started to rain.

By the time we got to the cinema, the movie _______ for 30 minutes

We _______ for the bus for more than an hour when it finally arrived.

By the time they reached the summit, they _______ for ten hours.

She was tired because she _______ all day.

The workers _______ on the construction site since morning when the rain started.

By the time we arrived at the party, the band _______ for an hour.

The students _______ the test for over an hour when the fire alarm went off.

How many miles _______ before the car broke down?

When I saw her, she _______ her favorite song on the guitar.

They _______ for hours before the guests arrived.

How long _______ to become a doctor before you changed your career path?

How long _______ to get a response before you decided to call again?

Your score is

0%

Пам’ятайте, практика допомагає найкраще освоїти англійську. Продовжуйте практикуватися, і незабаром ви освоїте час Past Perfect Continuous. Особливість наших вправ та тестів у тому, що ми не обмежуємо, немає часового обмеження, та кількісного. Кожен може навчатися у зручному для себе темпі.

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!