Англійська для бізнесу: корисні фрази та слова для офісу

Вдосконалення ділової англійської: основні офісні слова та фрази для ефективного спілкування

Однією з ключових навичок для успішної кар’єри в сучасному світі є володіння англійською мовою. Особливо в офісному середовищі, де спілкування з колегами, клієнтами та партнерами з інших країн стає необхідністю. Тому, ознайомившись з важливою лексикою для офісу, ви зможете впевнено й ефективно спілкуватись у цьому середовищі. В цій статті ми розглянемо деякі ключові слова і вирази, які варто знати.

Основний словниковий запас англійської мови для офісу

 1. Meeting (зустріч)

  • Schedule a meeting (запланувати зустріч)
  • Attend a meeting (брати участь у зустрічі)
  • Chair a meeting (вести зустріч)
  • Postpone a meeting (відкласти зустріч)
 2. Presentation (презентація)

  • Prepare a presentation (підготувати презентацію)
  • Give a presentation (провести презентацію)
  • Visual aids (візуальні матеріали)
  • Q&A session (сесія запитань і відповідей)
 3. Email (електронна пошта)

  • Compose an email (написати електронного листа)
  • Reply to an email (відповісти на листа)
  • Forward an email (переслати листа)
  • Attachment (вкладення)
 4. Phone calls (телефонні дзвінки)

  • Make a phone call (зателефонувати)
  • Answer a phone call (відповісти на дзвінок)
  • Leave a voicemail (залишити голосове повідомлення)
  • Hold the line (зачекайте на лінії)
 5. Collaboration (співпраця)

  • Work together (працювати разом)
  • Teamwork (командна робота)
  • Brainstorming (мозковий штурм)
  • Delegate tasks (делегувати завдання)
 6. Office supplies (офісні приналежності)

  • Stationery (письмові приналежності)
  • Printer (принтер)
  • Scanner (сканер)
  • Photocopier (фотокопіювальний апарат)
 7. Time management (управління часом)

  • Deadline (остаточний термін)
  • Prioritize tasks (визначити пріоритетні завдання)
  • Time-sensitive (чутливий до часу)
  • Meeting agenda (порядок денний зустрічі)
 8. Business etiquette (ділова етикет)

  • Formal greetings (офіційні привітання)
  • Professional attire (офіційний одяг)
  • Handshakes (рукостискання)
  • Punctuality (пунктуальність)

Практикуємо популярні слова, що пов’язані з офісом для початківців

Таблиця популярних слів, що пов’язані з офісом для початківців

Англійське словоТранскрипціяПереклад на українську
ball penbɔːl pɛnкулькова ручка
breakbreɪkперерва
briefcasebriːfkeɪsпортфель, ручний чемодан
coloring pencilsˈkʌlərɪŋ ˈpɛnsəlzкольорові олівці
conferenceˈkɒnfərənsконференція
conference roomˈkɒnfərəns ruːmконференц-зала
copykɒpiкопія
directorydaɪˈrɛktəriкаталог, папка
filefaɪlфайл, досьє
filing cabinetˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnɪtшафа для документів
letter trayˈlɛtər treɪлоток для паперу
by the bookbaɪ ðə bʊkза інструкцією
markerˈmɑːrkərмаркер
notebookˈnəʊtbʊkзошит, записник
notepadˈnəʊtpædзаписник, блокнот
officeˈɒfɪsофіс
office chairˈɒfɪs tʃɛərофісне крісло
overtimeˈəʊvətaɪmпонаднормово
pencilˈpɛnsəlолівець
punchpʌnʧдирокол
safeseɪfсейф
sharpenerˈʃɑːrpənərточилка
shredded paperˈʃrɛdɪd ˈpeɪpərподрібнений папір
shredderˈʃrɛdərподрібнювач
Spiral bindingˈspaɪrəl ˈbaɪndɪŋскріплення спіраллю
stapleˈsteɪplскріпка
staplerˈsteɪplərстеплер
typewriterˈtaɪpˌraɪtərдрукарська машинка
Workstationˈwɜːrkˌsteɪʃənробоче місце

ТОП 20 популярних фраз для офісу англійською мовою

 1. Can I have a word with you? – Можемо поговорити?
 2. Could you please send me the file? – Будь ласка, надішліть мені файл.
 3. Let’s schedule a meeting for tomorrow. – Давайте заплануємо зустріч на завтра.
 4. I’ll take care of it. – Я цим займусь.
 5. We need to meet the deadline. – Нам потрібно виконати завдання до остаточного терміну.
 6. Can you give me an update on the project? – Чи можете ви надати мені оновлену інформацію про проект?
 7. I’m running late for the meeting. – Я запізнююсь на зустріч.
 8. Let’s discuss this in more detail. – Давайте обговоримо це більш детально.
 9. We’re on track with the project. – Ми йдемо за графіком у проекті.
 10. I’ll forward you the email. – Я перешлю вам листа.
 11. Could you please make copies of these documents? – Будь ласка, зробіть копії цих документів.
 12. We need to brainstorm some ideas. – Нам потрібно зробити мозковий штурм над ідеями.
 13. Let’s set up a conference call. – Давайте організуємо телефонну конференцію.
 14. I have a question regarding the budget. – У мене є питання щодо бюджету.
 15. Please sign the contract. – Будь ласка, підпишіть контракт.
 16. We need to improve our productivity. – Нам потрібно покращити продуктивність.
 17. Let’s collaborate on this project. – Давайте співпрацювати над цим проектом.
 18. I’ll take notes during the meeting. – Я буду робити записи під час зустрічі.
 19. We have a new employee joining our team. – У нас є новий співробітник, який приєднується до нашої команди.
 20. Thank you for your hard work. – Дякую вам за вашу наполегливу роботу.
error: Content is protected !!