Anything та Nothing в англійській граматиці їх різниця

Різниця між Nothing та Anything

У величезному просторі англійської мови слова мають силу виражати широкий спектр ідей, емоцій і понять. Серед цих слів є «anything (що завгодно)» [en.i.θɪŋ] і «nothing (нічого)» [ˈnʌθ.ɪŋ], два, здавалося б, протилежні терміни, які представляють крайнощі існування. У граматиці англійської мови ці слова відіграють значну роль, відображаючи наявність або відсутність чогось. Ця стаття має на меті вивчити використання та нюанси «anything» та «nothing», щоб дати учням повне розуміння їх значення та застосування.

 1. Розуміння “Anything”

Слово «anything» означає існування принаймні однієї речі, незалежно від того, якою вона може бути. Це неозначений займенник, який використовується у стверджувальних і питальних реченнях. «Anything» часто використовується, коли йдеться про необмежений вибір, можливості або варіанти. Наприклад:

 • You can choose anything from the menu – Ви можете вибрати будь-що з меню
 • Is there anything I can help you with? – Я можу вам чимось допомогти?
 1. Розуміння “Nothing”

На іншому кінці спектру «nothing» означає повну відсутність будь-чого. Це займенник, який використовується для позначення відсутності існування або відсутності чогось. «Nothing» часто використовується в негативних висловлюваннях або запитаннях. Наприклад:

 • There is nothing in the box – У коробці нічого немає
 • Did you find anything? No, I found nothing – Ти щось знайшов? Ні, я нічого не знайшов»
 1. Використання в негативних висловлюваннях

Коли висловлюється негативна ідея, «anything» і «nothing» відіграють різні ролі. «Anything» використовується в негативних висловлюваннях, щоб передати відчуття можливості чи потенціалу. Розглянемо наступні приклади:

 • I don’t have anything to wear to the party – Мені нема що вдягнути на вечірку
 • She doesn’t want anything to do with him – Вона не хоче мати з ним нічого спільного

Навпаки, “nothing” не використовується для вказівки на повну відсутність або відсутність чогось. Приклади:

 • There is nothing left in the fridge – У холодильнику нічого не залишилося
 • He did nothing to help the situation – Він нічого не зробив, щоб допомогти ситуації
 1. Використання  в питальних реченнях

У питальних реченнях для пошуку інформації можна використовувати як «anything», так і «nothing». Використовуючи «anything» в запитанні, спікер відкритий для різних варіантів або вибору. Наприклад:

 • Do you need anything from the store? – Тобі щось потрібно з магазину?
 • Is there anything you want to discuss? – Ви хочете щось обговорити?

На відміну від цього, «nothing» використовується для запиту про відсутність чогось конкретного. Приклади:

 • “Did you find anything at the lost and found? No, nothing.” – Ви знайшли щось у бюро знахідок? Ні, нічого
 • “Is there nothing we can do to resolve this issue?” – Ми нічого не можемо зробити, щоб вирішити цю проблему?
 1. Важливість контексту

Важливо розуміти, що вживання «anything» та «nothing» значною мірою залежить від контексту речення. Передбачуване значення та загальне повідомлення, яке передає оратор, залежать від вибору між цими двома словами. Тому учні повинні звертати увагу на контекст і відповідним чином інтерпретувати намір мовця.

Що означає Nothing ?

 1. Відсутність або брак: «Nothing» означає відсутність або брак чого-небудь. Це вказує на відсутність речі або відсутність чогось.
 2. Порожній: це означає стан порожнечі. Коли щось описується як «nothing (ніщо)», це означає, що воно не має сутності, змісту чи значення.
 3. Неіснування: «Nothing» можна використовувати для вираження неіснування чогось. Це означає, що немає сутності або існування певної речі.
 4. Нульова кількість: це означає повну відсутність або нульову кількість чогось. Коли хтось каже: «I have nothing (У мене нічого немає)», це означає, що він не володіє певною кількістю згаданого предмета.

Що означає Anything ?

 1. Відкриті можливості: «Anything» відноситься до однієї або кількох речей будь-якого роду. Це передбачає широкий спектр можливостей без особливих обмежень чи обмежень.
 2. Свобода вибору: передбачає відсутність обмежень у виборі чи прийнятті рішення. Коли хтось каже: «You can choose anything you want (Ви можете вибрати все, що завгодно)», це означає, що він має свободу вибору з безлічі варіантів.
 3. Будь-що: «Anything» охоплює всі можливості або варіанти, нічого не виключаючи. Це означає, що все дозволено або прийнятно.

Основні відмінності між Nothing і Anything

 1. Значення: «Nothing» означає відсутність або нестачу чогось, тоді як «anything» вказує на наявність різних варіантів або можливостей.
 2. Використання: “Nothing” зазвичай використовується в негативних твердженнях або запитаннях, щоб підкреслити відсутність чогось конкретного. «Anything» часто використовується в ствердних твердженнях або питаннях, щоб висловити наявність вибору або можливостей.
 3. Специфіка: «Nothing» означає конкретну відсутність або недолік, тоді як «anything» передбачає загальну або повну присутність варіантів.
 4. Акцент: «Nothing» підкреслює відсутність або порожнечу, тоді як «anything» підкреслює відкритість або свободу вибору.
 5. Контекст: «Nothing» використовується, коли є потреба заперечити або заперечити присутність чогось. «Anything» використовується, коли немає обмежень або коли все дозволено.

Розуміння відмінностей між «nothing» і «anything» має вирішальне значення для ефективного спілкування англійською мовою. Використовуючи ці терміни належним чином, ви можете передати точне значення та висловитися точніше.

«Anything» і «nothing» можуть здатися простими словами, але їхнє значення в англійській граматиці не можна не помітити. Вони представляють крайнощі існування, передаючи наявність або відсутність чогось. Розуміючи їх нюанси та використання, ті, хто вивчає англійську мову, можуть ефективно висловлювати свої думки, бажання та запити. Отже, візьміть на озброєння силу «що завгодно» і «нічого» і дозвольте їм провести вас через тонкощі вираження можливостей і їх відсутності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!