Яка різниця між: My, Mine, Mines і Mine’s

"Mine" vs. "Mine's" in the English Grammar

Правила та практика вживання присвійних займенників: My, Mine, Mines і Mine’s

Англійська мова може бути незрозумілою для тих, хто вивчає її як другу, особливо коли мова йде про присвійні займенники. Слова «my», «mine», «mines» та «mine’s» можуть здатися схожими, але вони мають різне використання та значення. У цій статті ми дослідимо відмінності між цими словами, щоб допомогти вам правильно використовувати їх у спілкуванні англійською мовою.

1. “My”

 • «My» — це присвійний займенник, який використовується перед іменником, щоб вказати на власність або володіння чимось або вираження особистих рис або характеристик. Також може використовуватися для звертання. «My» є формою однини. Приклади:
  • That’s my book.
  • This is my car.
  • My favorite color is blue.
  • My opinion matters to me.

У цих прикладах слово «My» використовується для вказівки права власності або володіння книгою, автомобілем.

2. “Mine”

 • «Mine» також є присвійним займенником, але вживається без іменника, після нього. Він стоїть окремо, щоб показати володіння. Mine» – теж форма однини. Приклади:
  • Is this your pen? No, it’s mine.
  • Whose shoes are these? They’re mine.
  • The red bicycle is mine; the blue one is yours.

У цих прикладах слово «mine» стоїть окремо й вказує на право власності або володіння ручкою, черевиками та велосипедом.

3. “Mines”

 • «Mines» — це форма множини слова «mine». Використовується, коли ви хочете вказати, що кілька речей належать вам. Приклади:
  • These books are mines.
  • The keys in the drawer are mines.

У цих реченнях «mines» вживається, щоб показати, що кілька книг і ключів належать доповідачу.

4. “Mine’s”

 • «Mine’s» є скороченням «mine is» або «mine has». Поєднує в собі присвійний займенник «mine» з дієсловом «is» або «has». Приклади::
  • That car over there is mine’s. (Meaning: That car is mine.)
  • Mine’s the one with the red cover. (Meaning: The one with the red cover is mine.)
  • I can’t find my phone. Oh, there it is! Mine’s been here the whole time. (Meaning: My phone has been here the whole time.)

У цих реченнях «mine’s» використовується для позначення права власності чи володіння разом із дієсловом «is» або «has».

Висновок

Розуміння відмінностей між словами «my», «mine», «mines» та «mine’s» є вирішальним для ефективного спілкування англійською мовою. «My» вказує на право власності мовця, «mine» стоїть окремо без іменника, щоб показати володіння, «mines» — це форма множини «mine», а «mine’s» — це скорочення, яке використовується з дієсловами. Освоївши ці відмінності, ви будете добре підготовлені для того, щоб точно виражати власність і володіння у ваших розмовах англійською мовою. Продовжуйте тренуватися, і ваші навички англійської мови будуть покращуватися.

Вправи для перевірки ваших знань із My, Mine, Mines та Mine’s

Вправа 1: Виберіть правильний присвійний займенник

Заповніть пропуски відповідним присвійним займенником: “My,” “Mine,” “Mines,” або “Mine’s.”

 1. That puppy is __________, and this one is __________.
 2. Is this your backpack? No, it’s __________.
 3. These are __________ keys; those are __________.
 4. The blue bicycle is __________, and the red one is __________.
 5. __________ phone is ringing; please answer it.
 6. This is __________ favorite song.
 7. The book on the table is __________.
Відповідь (Вправа 1)
 1. That puppy is mine, and this one is yours.
 2. Is this your backpack? No, it’s mine.
 3. These are my keys; those are yours.
 4. The blue bicycle is mine, and the red one is yours.
 5. My phone is ringing; please answer it.
 6. This is my favorite song.
 7. The book on the table is mine.

Вправа 2: Перетворення речень

Змініть подані нижче речення, використовуючи присвійні займенники.

 1. The house belongs to me.
  • ______________ house.
 2. Is that your computer or mine?
  • Is that your computer or ______________?
 3. These are my shoes, and those are your shoes.
  • These are ______________ shoes, and those are ______________.
 4. This is my cat, and that is your cat.
  • This is ______________ cat, and that is ______________.
 5. The car in the garage is mine.
  • The car in the garage is ______________.
Відповідь (Вправа 2)
 1. My house.
 2. Is that your computer or mine?
 3. These are my shoes, and those are yours.
 4. This is my cat, and that is yours.
 5. The car in the garage is mine.

Вправа 3: Доповнення речень

Доповніть наступні речення відповідним присвійним займенником: “My,” “Mine,” “Mines,” або “Mine’s.”

 1. The book on the shelf is __________.
 2. Is this bicycle __________ or __________?
 3. These cookies are delicious; they’re __________ favorite.
 4. __________ keys were in the drawer all along.
 5. I can’t find my umbrella; I think I left it at __________ office.
 6. The painting on the wall is beautiful; it’s __________.
Відповідь (Вправа 3)
 1. The book on the shelf is mine.
 2. Is this bicycle yours or mine?
 3. These cookies are delicious; they’re my favorite.
 4. My keys were in the drawer all along.
 5. I can’t find my umbrella; I think I left it at my office.
 6. The painting on the wall is beautiful; it’s mine.

Вправа 4: Змішані речення

Вставте правильний присвійний займенник.

 1. __________ favorite restaurant is closed today.
 2. Is this pen __________ or __________?
 3. The movie we watched last night was __________ choice.
 4. These are not your shoes; they’re __________.
 5. That big house is __________; it’s been in the family for generations.
 6. I’m looking for my keys; have you seen __________?
Відповідь (Вправа 4)
 1. My favorite restaurant is closed today.
 2. Is this pen yours or mine?
 3. The movie we watched last night was my choice.
 4. These are not your shoes; they’re mine.
 5. That big house is mine; it’s been in the family for generations.
 6. I’m looking for my keys; have you seen them?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!