Let’s чи Lets — яка різниця?

Let’s чи Lets— розуміння ключових відмінностей

Оскільки ми вивчаємо англійську, ми часто зустрічаємо слова, які здаються схожими, але мають різні значення та використання. Однією з таких пар є «Let’s» і «Lets». Ці терміни можуть виглядати майже ідентичними, але їх застосування досить різне. У цій статті ми досліджуємо нюанси кожного терміна, заглиблюючись у відповідні значення та контексти використання. Розуміння відмінності  між «Let’s» і «Lets» допоможе вам ефективніше спілкуватися англійською мовою та покращити свої мовні навички.

Let’s: запрошення до співпраці

Let’s” – це скорочення, утворене поєднанням “let” і “us“. Апостроф замінює літеру «u» в «us», створюючи одне слово. Він слугує всеохоплюючим способом внесення пропозицій, надсилання запрошень або пропонування дій, які мають виконуватися спільно з однією чи кількома особами. «Let’s» передбачає участь спікера і хоча б ще однієї особи. Ця фраза зазвичай використовується як у повсякденній, так і в офіційній обстановці, щоб заохотити групову діяльність і сприяти поєднанню. Наприклад:

 • Let’s go for a walk in the park tomorrow – Давай завтра погуляємо в парку.
 • Let’s have a picnic by the lakeside this weekend – Давайте влаштуємо пікнік на березі озера цими вихідними.
 • Let’s study together for the upcoming English exam – Давайте разом готуватися до майбутнього іспиту з англійської мови.

Використання «Let’s» відображає готовність мовця брати активну участь у запропонованій діяльності, що робить його дружнім і заохочувальним способом ініціювати плани.

Lets: надання дозволу або дозвіл дії

З іншого боку, «Lets» — це форма третьої особи однини дієслова «let». Воно використовується під час обговорення юридичної чи фізичної особи, яка дозволяє певну дію. На відміну від слова «Let’s», яке залучає мовця, «Lets» відноситься до третьої сторони або неживого суб’єкта. Основна функція “Lets” полягає в тому, щоб висловити дозвіл або акт надання дозволу на те, щоб щось сталося. Розглянемо ці приклади:

 • The manager lets the employees take a day off on their birthdays – Керівник дозволяє працівникам взяти вихідний на день народження.
 • The software lets users create personalized playlists – Програмне забезпечення дозволяє користувачам створювати персоналізовані списки відтворення
 • He always lets his little brother play with his toys – Він завжди дозволяє своєму маленькому братові гратися з його іграшками.

У цих випадках «Lets» передає ідею дозволу, наданого кимось іншим або об’єктом, що дозволяє виконати вказану дію.

Підсумовуючи, різниця між “Let’s” і “Lets” полягає в їхніх граматичних ролях і контекстах застосування. «Let’s» використовується, коли пропонується дія чи робиться запрошення за участю мовця та інших, тоді як «Lets» використовується для опису наданого дозволу або акту дозволу, щоб щось сталося третьою стороною чи об’єктом.

Освоївши правильне використання цих термінів, ви зможете покращити свої навички спілкування та краще орієнтуватися в різних англомовних сценаріях. Отже, давайте попрактикуємося правильно використовувати «Let’s» і «Lets», щоб сприяти привабливій та ефективній взаємодії англійською мовою!

Тест: Let’s або Lets— у чому різниця?

Виберіть правильний варіант (Let’s або Lets) до кожного речення.

 1. _____ go to the beach this weekend and have some fun in the sun!
  • a) Let’s
  • b) Lets
 2. The principal _____ the students organize a charity event for the local community.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 3. _____ not wait for the rain to stop and dance in the rain instead?
  • a) Let’s
  • b) Lets
 4. The new update of the app _____ users customize their profiles with themes.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 5. _____ take a moment to appreciate the beauty of the night sky.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 6. She always _____ her best friend borrow her favorite books.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 7. _____ plan a surprise birthday party for our friend next month.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 8. The coach _____ the team members choose their captain through a fair voting process.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 9. _____ explore the uncharted trails in the nearby forest.
  • a) Let’s
  • b) Lets
 10. The museum exhibit _____ visitors interact with the displays for a more immersive experience.
  • a) Let’s
  • b) Lets

Правильні відповіді:

 1. a) Let’s
 2. b) Lets
 3. a) Let’s
 4. b) Lets
 5. a) Let’s
 6. b) Lets
 7. a) Let’s
 8. b) Lets
 9. a) Let’s
 10. b) Lets

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!