Герундій та інфінітив на практиці в англійській мові

What is gerund and infinitive with examples?

Gerunds та Infinitives на практиці в англійській мові: правила вживання

Вивчення граматики англійської мови – це важливий крок удосконалення навичок вивчення мови. Одним із ключових аспектів є розуміння та використання Gerunds (дієприкметників) та Infinitives (інфінітивів). Ця стаття надасть вам основу для подальшого вивчення та використання цих конструкцій у реальних ситуаціях та можливість потренувати на практиці в кінці статті. У даній статті лиши основи, а основний акцент на виконання практики в кінці статті,  детальна інформація щодо граматики  у статті – Герундій та Інфінітив: особливості вживання в англійській мові.

Давайте розглянемо деякі загальні правила, які допоможуть вам зрозуміти, що таке Gerunds  та Infinitives та деякі важливі правила при побудові речень:

Gerunds (дієприкметники)

 • Форма: Gerund – це форма дієслова, яка виглядає як основа дієслова з закінченням “-ing” (наприклад, “reading”, “writing”, “swimming”).
 • Використання:
  1. Як іменник: Gerunds використовуються як підмет або об’єкт в реченні.
   • Приклад: “Reading is my favorite hobby.” (Читання – моє улюблене хобі.)
  2. Після деяких дієслів та прийменників: Деякі дієслова та прийменники вимагають Gerund.
   • Приклад: “I enjoy reading novels.” (Мені подобається читати романи.)

Infinitives (інфінітиви)

 • Форма: Інфінітив – це форма дієслова, яка починається на “to” та залишається у базовій формі (наприклад, “to read”, “to write”, “to swim”).
 • Використання:
  1. Після деяких дієслів, прикметників, іменників та прийменників: Деякі дієслова та конструкції вимагають інфінітив.
   • Приклад: “She wants to learn French.” (Вона хоче вивчити французьку мову.)
  2. Мають форму “to + базова форма дієслова”: Інфінітиви часто використовуються після інших слів, таких як дієслова, прикметники чи іменники.
   • Приклад: “It’s important to study regularly.” (Важливо регулярно вчитися.)

Обидві ці конструкції грають важливу роль у створенні складних речень та вираженні різноманітних ідей. Вивчення їх правил та використання в реальних контекстах допоможе покращити рівень ваших навичок вивчення англійської мови.

Verb Patterns (Шаблони Дієслів)

Verb Patterns – це граматичні конструкції, які визначають, як дієслова взаємодіють з іншими елементами мови в реченнях. Ці шаблони вказують на правильне використання дієслів у залежності від контексту та інших елементів речення.

Існують різні типи Verb Patterns, але основні включають в себе використання Gerunds (дієприкметників), Infinitives (інфінітивів) та конструкцій, де дієслова співпрацюють з іншими словами в різних формах.

Основні Типи Verb Patterns:

 1. Dative Verb Patterns:
  • Це використання дієслів, які вимагають наявності об’єкта, якому або для якого відбувається дія. Приклад: “I gave him a book” (Я дав йому книгу).
 2. Gerund Patterns:
  • Використання дієслів, які взаємодіють з Gerunds як із суб’єктами чи об’єктами речення. Приклад: “I enjoy swimming” (Мені подобається плавання).
 3. Infinitive Patterns:
  • Використання дієслів, які взаємодіють з Infinitives як із суб’єктами чи об’єктами речення. Приклад: “She wants to sing” (Вона хоче співати).
 4. Verb + Object + Infinitive:
  • Дієслова, які використовуються із об’єктом та Infinitive. Приклад: “I want him to help” (Я хочу, щоб він допоміг).
 5. Verb + Object + Gerund:
  • Дієслова, які використовуються із об’єктом та Gerund. Приклад: “I can’t imagine him leaving” (Я не можу уявити, як він відходить).
 6. Verb + Infinitive / Gerund (with no change in meaning):
  • Дієслова, які можуть використовуватися або з Infinitive, або з Gerund, зберігаючи однакове значення. Приклад: “I like to swim” і “I like swimming” (Мені подобається плавати).

Ці шаблони допомагають встановлювати правильні граматичні зв’язки між дієсловами та іншими компонентами речення, роблячи висловлення більш точним та зрозумілим.

Практика. Перевірка знань на Verb Patterns та використання Gerunds (дієприкметників), Infinitives (інфінітивів)

Одним із важливих аспектів є правильне використання Verb Patterns, що включають в себе Gerunds, Infinitives, та інші конструкції. Цей тест допоможе вам вдосконалити свої знання граматики та перевірити вміння використовувати Verb Patterns у різних ситуаціях.

0%
infinitive and gerund in English

Present. Gerund or infinitive – verb patterns

He warmed himself by ___ hot tea.

We watched the coastline ___ slowly.

Why didn’t you try ___ yourself a job?

Mother wants him ___ to the country during the summer

As well as ___ I like ___ .

He admitted ___ the car but denied ___ it by himself

We often hear her ___ at concerts

We stopped at the motorway services ___ something to eat.

How do you feel if someone laughs at you? I hate people ___ at me.

I’m not really interested in ___ to the University.

___ many books on history helps school children to get knowledge about the past of different nations.

He sat in the arm-chair ___ a newspaper.

It is very pleasant ___ in the river on hot days in the summers.

-I hope my dream will come true this year.
-And what do you dream of?
-Oh, I dream of ___ a law school and ___ a lawyer.

It’s very pleasant ___ on the beach in summer.

The man ___ the newspaper is my brother.

Nobody heard her ___ English.

She dreams of her son’s ___ a director of the company.

This article is worth ___ .

___ English is the best way of ___ it.

Your score is

0%

Вивчення Gerunds та Infinitives – це важливий крок у покращенні ваших мовних навичок. Засвоєння правил та використання прикладів допоможе вам впевнено користуватися цими граматичними конструкціями. Пройдіть тести для перевірки своїх знань та для вдосконалення вивченого матеріалу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!