Чому англійська така складна для вивчення?

What Makes English Such A Difficult Language To Learn?

Дослідження труднощів вивчення англійської мови

Англійську мова на сьогодні є універсальною мовою, яка дає можливість спілкуватися людям із різних країн у всьому світі. Вивчення англійської мови має багато переваг. Окрім міжнародного спілкування, як культури, науки та бізнесу і так далі, англійська мова дає доступ до великої кількості інформації, ресурсів та розваг в інтернеті. Практично більшість сайтів, які ви отримуєте із пошукових систем на англійській мові. Англійська спрощує подорожі, оскільки вона поширена в багатьох країнах та регіонах. Англійська розвиває пам’ять, мислення та творчість. Люди які планують отримати хорошу роботу сьогодні обов’язково повинні володіти англійською мовою.

Проте її статус як глобальної мови не обов’язково робить її легкою для вивчення. Для багатьох англійська дуже складна для вивчення та представляє безліч проблем, які випливають на її вивчення. У даній статті розглянемо деякі причини, чому англійську мову так важко вивчити, що саме робить англійську мову такою важкою для вивчення.

Англійська мова постійно змінюється

Англійська мова часто зазнає змін. Це пов’язано із культурними, технологічними та соціальними змінами у суспільстві. Нові технології, наукові відкриття, культурні тенденції та зміни у способі життя призводять до появи нових термінів та виразів, які активно використовуються в англійській мові.

Нові слова та вирази: Технологічний прогрес і швидкі зміни в суспільстві призводять до виникнення нових термінів і словникового запасу. Такі слова, як “Podcast” (Подкаст), “emoji” (емоджі), “blogger” (блогер) і “hashtag” (хештег) стали неодмінною частиною англійської мови, і вони постійно використовуються.

Нові правила: Разом із зміною та розвитком мови приходять нові граматичні правила і синтаксичні конструкції. Наприклад, в сучасній англійській мові можуть з’являтися нові  правила вживання деяких слів, що можуть викликати плутанину серед тих хто навчається. Наприклад: Irregardless як синонім regardless. Це означає, що можна використовувати irregardless для вираження того, що ви не звертаєте уваги на щось або не залежите від чогось. Наприклад:

 • Irregardless of the weather, we will go hiking. (Незалежно від погоди, ми підемо в похід.)

Отже, постійний розвиток англійської мови створює виклики для тих, хто вивчає її. Для досягнення успішності вивчення англійської мови важливо враховувати цей аспект і бути відкритим до вивчення нових слів, виразів та правил, що постійно з’являються.

Неправильне написання та вимова (фонетика)

Однією із найбільш поширених проблем при вивченні англійської мови, із якою стикаються учнів, є її суперечливі правила написання та вимови. На відміну від багатьох мов, які мають фонетичне написання, де слова пишуться так, як вони звучать, англійські слова часто не відповідають безпосередньо своїй вимові.

 • Cupboard [‘kʌpbəd] – шафа, ящик. У цьому слові букви oar не вимовляються, а звучать як ə.
 • Pneumonia [nju: ‘məunɪə] – пневмонія, запалення легенів. У цьому слові буква p не вимовляється, а звук eu читається як ju:
 • Psycho [‘saɪkəu] – псих, психопат. У цьому слові буква p не вимовляється, а звук y читається як .
 • Psychology [saɪ’kɔləʤɪ] – психологія. У цьому слові буква p не вимовляється, а звук y читається як .
 • Raspberry [‘rɑ:zb (ə)rɪ] – малина. У цьому слові буква p не вимовляється, а звук er читається як ə.

Омофони та омографи: в англійській мові багато омофонів (слова, які звучать однаково, але мають різні значення) та омографів (слова, які пишуться однаково, але мають різні значення та вимову). Наприклад, «read» (теперішній час) і «read» (минулий час) або «tear» (rip) і «tear» (краплина води) створюють двозначність і плутанину для учнів.

Також є проблема, коли слова, які пишуться однаково, але вимовляються по-різному. Це слова, які мають різне значення або частину мови в залежності від наголосу. Наприклад:

 • record – запис (іменник) (RE-cord)/ записати (дієслово) ( re-CORD)
 • present – подарунок (іменник) (PRE-sent) / презентувати (дієслово) (pre-SENT)

Слова, які мають складну вимову. Це слова, які мають незвичні або неправильні звуки, які не відповідають їхньому написанню. Наприклад:

 • colonel – полковник (вимовляється як [ˈkɜːnəl])
 • island – острів (вимовляється як [ˈaɪlənd])
 • psychology – психологія (вимовляється як [saɪˈkɒlədʒi])

Як наслідок, учні стикаються з важким завданням запам’ятовування численних винятків кожне з яких вимовляється по-різному, незважаючи на подібне написання.

Складність вивчення ідіом

Англійська мова багата на ідіоми значення яких неможливо зрозумію по окремих словах.  Ідіоми – це фразеологічні вислови, які мають специфічне значення, яке не можна зрозуміти з літерального значення окремих слів. Ідіоми є одним з найскладніших аспектів вивчення англійської мови, оскільки вони часто відображають культурні особливості, історичні події або гумористичні ситуації. Ідіоми також можуть бути різними в різних регіонах, країнах або діалектах. Щоб зрозуміти і використовувати ідіоми правильно, потрібно знати їхній смисл, походження, контекст та стилістичне забарвлення. Ось деякі приклади складних ідіом в англійській мові:

 • To hit the books – старанно вчитися. Ця ідіома виникла в Америці в 1930-х роках і означає, що студенти мають старанно навчатися.
 • To cut to the chase – перейти до суті. Ця ідіома походить від голлівудських фільмів, де часто були сцени переслідування, які були найбільш захоплюючими і важливими.
 • To keep one’s chin up – залишатися позитивним. Ця ідіома виникла в Британії в 1900-х роках і означає, що людина має тримати свою голову високо і не здаватися.

Фрази “kick the bucket,” “hit the hay,” або “barking up the wrong tree” можуть збити з пантелику тих, хто вивчає англійську.

Фразові дієслова та складнощі із ними

Фразові дієслова (phrasal verbs) – це дієслова, які поєднуються з прислівниками або прийменниками і утворюють нові значення. Наприклад: look – дивитися, але look after – доглядати, look for – шукати, look forward to – чекати з нетерпінням. Фразові дієслова є одним з найскладніших аспектів вивчення англійської мови, оскільки вони:

 • Мають багато варіантів і винятків. Одне й те ж дієслово може мати кілька фразових дієслів з різними значеннями. Наприклад: take off – знімати, злітати, відбуватися; take on – брати на себе, змагатися; take over – захоплювати, переймати; take up – починати, займати.
 • Залежать від контексту і стилю. Фразові дієслова можуть мати різні значення в залежності від ситуації. Наприклад: give up – може означати відмовитися, здатися, покинути, пожертвувати; give in – може означати здатися, поступитися, віддати; give away – може означати роздавати, віддавати, розкривати, зраджувати.
 • Вимагають запам’ятовування і практики. Фразові дієслова не можна перекладати буквально або логічно, тому їх треба вчити як окремі одиниці. Крім того, фразові дієслова часто використовуються в розмовній мові, тому їх треба слухати і вживати в реальних ситуаціях.

Ось деякі приклади складних фразових дієслів в англійській мові:

 • To get away with something – уникнути покарання за щось. Наприклад: He cheated on the test, but he got away with it. (Він списав на тесті, але йому це пройшло.)
 • To put up with someone or something – терпіти когось або щось. Наприклад: I can’t put up with his lies anymore. (Я не можу більше терпіти його брехні.)
 • To make up for something – відшкодувати щось, компенсувати щось. Наприклад: He bought her flowers to make up for his mistake. (Він купив їй квіти, щоб відшкодувати свою помилку.)
 • To look down on someone – зневажати когось, поглядати на когось зверхньо. Наприклад: She thinks she is better than everyone else and looks down on them. (Вона думає, що вона краща за всіх інших і зневажає їх.)
 • To come up with something – придумати щось, вигадати щось. Наприклад: He came up with a brilliant idea for the project. (Він придумав геніальну ідею для проекту.)

Граматична складність

Граматика англійської мови, незважаючи на відносно просту базову структуру, може стати заплутаною через безліч винятків, неправильних дієслів і нюансів їх використання. Граматика англійської мови – це система правил і норм, які регулюють будову і вживання мовних одиниць. Граматика англійської мови може бути складною для вивчення з різних причин. Ось деякі з них:

 • Граматика англійської мови має багато винятків і неправильних форм, які треба запам’ятати. Наприклад, неправильні дієслова, які не слідують правилу додавання “-ed” для утворення минулого часу та дієприкметника минулого часу. Наприклад: go – went – gone, see – saw – seen, write – wrote – written.
 • Граматика англійської мови має багато складних структур і конструкцій, які вимагають розуміння логіки і послідовності часів. Наприклад, умовні речення, які виражають можливі, неможливі або гіпотетичні ситуації. Наприклад: If I had a million dollars, I would travel the world. (Якби у мене був мільйон доларів, я б подорожував світом.)
 • Граматика англійської мови має багато нюансів. Наприклад, модальні дієслова, які виражають здатність, можливість, необхідність, дозвіл, пораду, пропозицію, зобов’язання тощо. Наприклад: You can swim. (Ви вмієте плавати.) You can swim. (Ви можете плавати.) You can swim. (Ви маєте право плавати.)
 • Часи (tenses) – це форми дієслів, які показують, коли дія відбувається: в минулому, теперішньому чи майбутньому. В англійській мові є 12 основних часів, кожен з яких має свої правила утворення та вживання.
 • Артиклі (articles) – це службові слова, які вживаються перед іменниками або прикметниками, що стоять перед іменниками, для вказування на визначеність чи невизначеність предмета. В англійській мові є два основні типи артиклів: визначений (the) та невизначені (a, an).

Граматки може будо доволі складна в англійській мові. Є багато інших аспектів англійської мови, які можуть бути складними для вивчення: фразові дієслова (phrasal verbs), ідіоми (idioms), модальні дієслова (modal verbs), пряма та непряма мова (direct and indirect speech), пасивний стан (passive voice), зворотні займенники (reflexive pronouns) та інші.

Великий словниковий запас

Великий словниковий запас – це важлива складова успішного вивчення англійської мови. Він дозволяє розуміти різноманітні тексти, аудіо та відео, висловлювати свої думки, почуття та ідеї, спілкуватися з різними людьми, брати участь у різних сферах життя. Однак вивчення великого словникового запасу може мати свої складнощі та виклики. Розглянемо деякі з них:

 • Синоніми, антоніми, омоніми – це слова, які мають певні відношення за значенням, але різні за звучанням або написанням. Синоніми – це слова, які мають однакове або близьке значення, але пишуться по різному, наприклад: big – large, happy – glad, beautiful – pretty. Антоніми – це слова, які мають протилежне значення, наприклад: hot – cold, day – night, love – hate. Омоніми – це слова, які мають однакове або подібне звучання або написання, але різне значення, наприклад: bear – тварина або нести, rose – квітка або минулий час від rise, bank – берег або фінансова установа. Складність вивчення цих слів полягає в тому, що вони можуть мати різні значення і все залежить від  контексту.
 • Утворення нових слів – процес утворення нових слів з вже існуючих за допомогою різних способів, таких як: використання префіксів та суфіксів, наприклад: unkind – недобрий, happiness – щастя; утворення нових слів шляхом складання декількох інших, наприклад: blackboard – дошка, rainbow – веселка; використання абревіатур та їх розшифровування, наприклад: NASA – National Aeronautics and Space Administration, ASAP – as soon as possible; використання діалектів та літературних виразів, наприклад: y’all – you all, ain’t – am not; вживання професійних слів, наприклад: algorithm, DNA, photosynthesis; запозичення з інших мов, наприклад: pizza, karaoke, tsunami. Складність вивчення цих слів полягає в тому, що вони можуть мати різне походження, вимову, написання, значення, які треба знати та запам’ятати.

Щоб полегшити вивчення великого словникового запасу, можна використовувати такі поради:

 • Читати, слухати та дивитися різноманітні матеріали на англійській мові, такі як книги, журнали, газети, блоги, подкасти, радіо, фільми, серіали, музика тощо. Це допоможе побачити, почути та запам’ятати нові слова в реальному контексті, зрозуміти їх значення, вимову, написання, вживання.
 • Використовувати словники, тезауруси, енциклопедії, онлайн-ресурси, додатки тощо. Це допоможе дізнатися більше інформації про нові слова, такої як: синоніми, антоніми, омоніми, відмінки, часи, приклади, ілюстрації, переклад тощо.
 • Створювати власні картки, списки, таблиці, схеми, малюнки, асоціації, абревіатури тощо. Це допоможе систематизувати, упорядкувати, запам’ятати нові слова, зробити їх більш наочними, забавними, цікавими.
 • Практикувати вживання нових слів в різних видах мовленнєвої діяльності, таких як: говоріння, письмо, читання, аудіювання. Це допоможе активізувати, закріпити, перевірити нові слова, використовувати їх у власному мовленні, спілкуватися з різними людьми, виражати свої думки, почуття, ідеї.

Розуміння інших людей

Однією із проблем із якою всі стикаються, це  розуміння інших людей – це важливе вміння для ефективного спілкування та співпраці. Щоб розуміти інших людей, потрібно:

 • Слухати уважно та активно. Слухання допомагає зрозуміти, що людина говорить, як вона говорить, які її почуття, думки, потреби, мотиви тощо.
 • Співпереживати та виявляти емпатію, тобто вміння відчувати те, що відчуває інша людина, ставитися до неї з повагою та співчуттям. Емпатія допомагає зв’язатися з іншою людиною на емоційному рівні, показати їй, що ви її розумієте та підтримуєте.
 • Задавати відкриті питання та давати зворотний зв’язок, тобто вміння запитувати про те, що вас цікавить, поглиблювати розмову, підтверджувати або уточнювати те, що ви почули, висловлювати свою думку або пораду. Питання та зворотний зв’язок допомагають зробити розмову більш продуктивною, цікавою, конструктивною.
 • Адаптуватися до різних стилів мовлення та культурних особливостей, тобто вміння враховувати те, як інша людина говорить, які її звичаї, цінності, традиції, очікування тощо. Адаптація допомагає уникнути непорозумінь, конфліктів, образ та покращити взаєморозуміння.

Діалекти – це різновиди мови, які відрізняються за географічними, історичними, соціальними або професійними ознаками. Діалекти можуть мати свої особливості у фонетиці, лексиці, граматиці, фразеології тощо. Діалекти виникають внаслідок різних факторів, таких як:

 • Географічна ізоляція, коли окремі групи людей живуть відокремлено від інших за природними або штучними бар’єрами, наприклад: гори, ріки, кордони тощо.
 • Історична еволюція, коли окремі групи людей зазнають впливу інших мов, культур, релігій, політичних режимів тощо, які змінюють їхню мову.
 • Соціальна диференціація, коли окремі групи людей відрізняються за своїм соціальним статусом, освітою, професією, віком, статтю, інтересами тощо, які впливають на їхню мову.
 • Професійна специфіка, коли окремі групи людей використовують спеціальну лексику, термінологію, жаргон, скорочення тощо, які пов’язані з їхньою діяльністю.

Діалекти мають важливе значення для національної мови, оскільки вони:

 • Зберігають історичну пам’ять, культурну спадщину, народну творчість, менталітет нації.
 • Збагачують літературну мову, роблять її більш живою, різноманітною, виразною, колоритною.
 • Відображають сучасні зміни, тенденції, потреби, інновації, які відбуваються в суспільстві.
 • Сприяють розвитку мовної свідомості, толерантності, патріотизму, ідентичності нації.

Незважаючи на ці проблеми, мільйони людей щороку успішно вивчають англійську мову, залучаючись можливостями та зв’язками, які вона сприяє. Труднощі, властиві вивченню англійської мови, підкреслюють терпіння, наполегливості та практичні зусилля, які потрібно докласти. Розуміння того, чому англійську мову важко вивчити, є першим кроком у подоланні труднощів, відкриваючи двері у світ спілкування, культури та можливостей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!