Що таке “Additions to remarks” або “rejoinders”?

Types of Rejoinders and Their Uses. Test

Доповнення до зауважень або відповідей англійкою на практиці

Основна функція англійської мови це спілкування із людьми. Дуче часто нам потрібно відповісти, щоб підтвердити, заперечити або підтримати ромову. У англійській мові для цього використовують “Additions to remarks” або “rejoinders”. У даній статті розглянемо, що це таке, які бувають, правила для утворення та перевіримо знання в кінці пройшовши тест із 20 завдань.

Що таке “Additions to remarks” або “rejoinders” в англійській мові?

Доповнення до зауважень (Additions to remarks ), часто відомі як репліки (rejoinders), — це відповіді, які додають інформацію, згоду, незгоду або емоції до попереднього твердження. Вони служать основними інструментами в розмові, дозволяючи спікерам спиратися на попередні коментарі, висловлювати думки або плавно змінювати тему дискусії.  Additions to remarks використовуються для того, щоб показати своє ставлення до того, що сказав хтось інший, або для того, щоб підтримати розмову. Це схоже на tag questions. Наприклад:

 • A: It’s a beautiful day today. (Сьогодні гарний день.)
 • B: So it is. (Дійсно так.)
 • A: I’m going to the park. (Я йду в парк.)
 • B: So am I. (Я теж.)

У цьому прикладі B використовує additions to remarks so it is і so am I, щоб погодитися з A і сказати, що він робить те ж саме.

Види репліки та їх використання

Репліки можна класифікувати на кілька типів залежно від їх функції в діалозі. Розглянемо найпоширеніші з них:

 1. Відповіді на згоду (Agreement Rejoinders): вони використовуються для вираження згоди або підтвердження з тим, що було сказано раніше. Наприклад:

  • “Absolutely, I couldn’t agree more.”
  • “Exactly! That’s just what I was thinking.”
 2. Відповіді на незгоду (Disagreement Rejoinders): щоб висловити іншу думку або заперечити твердження. Наприклад:

  • “Actually, I see it differently.”
  • “I’m not sure I agree with that.”
 3. Додавання інформації (Adding Information): іноді репліка використовується, щоб додати більше інформації чи деталей до попереднього твердження. Наприклад:

  • “In addition to that, we should also consider…”
  • “That’s true, and don’t forget about…”
 4. Вираження емоцій (Expressing Emotion): репліка також може передати почуття або емоційну реакцію на твердження. Наприклад:

  • “Wow, that’s incredible!”
  • “That’s so sad. I had no idea.”
 5. Пояснення (Clarification): якщо щось незрозуміло, репліка може використовуватися для уточнення попереднього твердження чи пояснення. Наприклад:

  • “Could you elaborate on that?”
  • “What do you mean by that?”
 6. Висловлювання сумнівів (Expressing Doubt): виразити невпевненість або недовіру до певної інформації, події чи дій. Іншими словами, це спосіб вказати на те, що ви не цілком впевнені у тому, що щось станеться або є точним. Наприклад:
  • “I’m not sure if he’ll come.” – “Yeah, it’s doubtful.”
  • “I don’t think it’s going to rain.” – “Hmm, I’m not so sure about that.”
  • “She might be late.” – “Possibly, but I doubt it.”
 7. Висловлювання вдячності (Expressing Gratitude): також репліка може використовуватися щоб  висловити вдячність.  Це не лише демонструє вашу повагу та оцінку допомоги або послуги, але й зміцнює взаємовідносини й позитивно впливає на педальні відносини. Наприклад:
  • “Thanks for helping me.” – “No problem at all.”
  • “I appreciate your support.” – “You’re welcome.”
  • “Thanks a lot for your assistance.” – “Anytime, happy to help.”

Отже, функції “additions to remarks” включають в себе підтримку розмови, вираження власних думок та почуттів, надання додаткової інформації та стимулювання подальшої комунікації.

Основні правила для формування реплік (rejoinders або additions to remarks )

Граматика утворення additions to remarks залежить від того, який додаток використовується. Розглянемо основні правила для поширених випадків:

 • So + допоміжне дієслово + підмет: використовується для погодження з позитивним твердженням. Наприклад:
  • A: She is very smart. (Вона дуже розумна.)
  • B: So she is. (Дійсно так.)
  • A: They have finished the project. (Вони закінчили проект.)
  • B: So they have. (Так і є.)
 • Neither + допоміжне дієслово + підмет: використовується для погодження з негативним твердженням. Наприклад:
  • A: He doesn’t like chocolate. (Він не любить шоколад.)
  • B: Neither do I. (Я теж.)
  • A: They haven’t seen the movie. (Вони не бачили фільм.)
  • B: Neither have I. (Я теж.)
 • Nor + допоміжне дієслово + підмет: використовується для непогодження з позитивним твердженням. Наприклад:
  • A: She likes horror movies. (Вона любить жахи.)
  • B: Nor do I. (Я ні.)
  • A: They can speak three languages. (Вони вміють говорити трьома мовами.)
  • B: Nor can I. (Я ні.)
 • Not + допоміжне дієслово + підмет: використовується для непогодження з негативним твердженням. Наприклад:
  • A: He doesn’t like sports. (Він не любить спорт.)
  • B: Not so. He loves football. (Не так. Він любить футбол.)
  • A: They haven’t done their homework. (Вони не зробили домашнє завдання.)
  • B: Not true. They did it yesterday. (Неправда. Вони зробили його вчора.)
 • Якщо ви хочете висловити свою думку про чиєсь твердження, ви використовуєте: підмет + допоміжне дієслово + прикметник. Наприклад:
  • A: Our professor thinks we like his subject. (Наш професор думає, що нам подобається його предмет.)
  • B: Ours is the best in the world. (Наш – найкращий у світі.)

Ці правила і приклади допоможуть вам виразити свої думки та реагувати на висловлені твердження або запитання в розмові.

Вправа для закріплення знань із “Additions to remarks

Спробуйте прочитати речення та вибрати вірний варіант відповіді (для того щоб почати натисніть “start”).

0%
Types of Rejoinders and Their Uses. Test

Practice. Additions to Remarks or Rejoinders

- My brother is going to enter the Institute.
- ___ .

I am fond of reading.

She didn’t see anyone she knew, and ___ did Nick.

“I like skating.”

-I haven’t read “David Copperfield” by Charles Dickens.

“I don’t like reptiles.”

- My little brother is very clever.
- ___ .

-Don’t you know I’m a football fan?

-___ . I shout for Galatasaray.

Our professor thinks we like his subject. What about yours?

- I’ve never been to England.
- ___ . But I hope I shall visit it some day.
- ___ . Now that our country has become independent we’ve got more chances of visiting other countries.

-“My friend can’t go to the theatre tonight.”
- ___ .

- I don’t like people who tell lies, and you?
- ___ . I just hate them.

-He saw nobody in the room, and you?
- ___ .

I haven’t heard him sing.

- I am proud of my country, and you?
- ___ .

Tom: I won’t have any more.
Ann: ___ .

I can never find my books.

-His uncle is a very clever man.
-And ___ .

-I do not like porridge at all.
-___ .

I wasn’t at school when I heard the news.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!