Різниця між Earth, Ground, Dirt, Soil, Land

what the difference between (Earth, Ground, Dirt, Soil, Land)?

Яка різниця між “Earth”, “Ground”, “Dirt”, “Soil”, “Land” у англійській мові

При вивченні англійської мови, особливо для тих, кому рідною є інша мова, часто може виникати плутанина між словами, які описують землю та її поверхню. У цій статті ми детально розглянемо п’ять схожих, але відмінних слів: “Earth”, “Ground”, “Dirt”, “Soil” та “Land”. У англійській мові слова “Earth”, “Ground”, “Dirt”, “Soil”, “Land” мають різні значення, хоча іноді їх можна використовувати взаємозамінно. Давайте коротко розглянемо значення кожного із них:

 • Earth – це часто використовується для позначення планети Земля або верхнього шару ґрунту, особливо коли йдеться про вирощування рослин.
 • Ground – це поверхня землі, на якій ми ходимо, або яка знаходиться під нашими ногами.
 • Dirt – це часто використовується для опису забрудненого або розсипаного ґрунту, який не містить органічних речовин або живих організмів.
 • Soil – це поживний шар землі, який містить органічні речовини та живі організми, і в якому можуть рости рослини.
 • Land – це може відноситися до великої ділянки землі, яка може бути власністю або використовуватися для певних цілей, таких як сільське господарство або забудова.

Ці слова можуть мати різні значення в залежності від контексту, в якому вони використовуються. Наприклад, “soil” і “dirt” можуть виглядати подібно, але “soil” містить організми та є поживним для рослин, тоді як “dirt” часто вважається непридатним для вирощування рослин. У цій статті розглянемо детальніше кожне із слів, щоб розуміти як та коли використовувати ці слова.

Earth (Земля)

Earth” у більшості випарків це іменник, який може використовуватися для позначення планети, на якій ми живемо, а також для опису ґрунту або землі. Також “Earth” може означати матеріал, з якого складається поверхня землі, який може бути грубим або твердим. Слово “earth” походить від староанглійського слова “eorthe”, що означало “ґрунт” або “землю”. Найчастіше використовується для таких контекстів:

Астрономічний – коли мова йде про планету Земля.

 • The Earth revolves around the Sun (Земля обертається навколо Сонця)

Географічний – коли мова йде про поверхню планети, де ми ходимо.

 • The Earth shook during the earthquake (Земля здригнулася під час землетрусу)

Екологічний – коли мова йде про ґрунт, де ростуть рослини.

 • Worms aerate the Earth as they move through it (Хробаки провітрюють Землю, рухаючись по ній)

Електротехнічний – коли мова йде про заземлення електричних пристроїв (у такому випадку може бути як дієслово).

 • It is important to earth electrical appliances for safety (Для безпеки важливо заземлювати електроприлади).

Ground (Ґрунт)

 “Ground” — це іменник, який може використовуватися для позначення твердої поверхні Землі, а також для опису місця або області землі, призначеної для певної мети. Це може бути земля, пісок, трава та інше, що знаходиться на поверхні. “Ground” вказує на поверхню, на якій щось стоїть або розміщується. Слово “ground” походить від староанглійського “grund”, що має германське коріння; споріднене з нідерландським “grond” та німецьким “Grund”. Найчастіше використовується для таких контекстів:

Фізичний – тверда поверхня Землі.

 • After the rain, the ground was too wet to sit on (Після дощу ґрунт був занадто мокрим, щоб на ньому сидіти).

Місцевість – ділянка землі або моря, що використовується для певної мети.

 • The construction ground was marked for the new building (Ділянка під будівництво була відмічена для нової будівлі).

Область знань – предмет обговорення або думки.

 • The philosopher covered new ground in his latest book (Філософ охопив нову область знань у своїй останній книзі).

Основа – фактори, що формують основу для дій або виправдання віри.

 • They had solid ground for their legal action (У них були міцні підстави для юридичних дій).

Підготовлена поверхня – поверхня, до якої застосовується фарба.

 • The artist prepared the ground before painting the canvas (Художник підготував поверхню перед тим, як фарбувати полотно).

Dirt (Бруд)

Dirt” в англійській мові використовується для позначення забрудненої речовини, яка може містити ґрунт, пил, бруд або інші частинки, тобто земля або грунт, який нечистий або забруднений. Це може також означати грудки землі або іншого матеріалу. Це слово часто асоціюється з небажаними або неприємними речовинами, які потребують прибирання або видалення. “Dirt” може також використовуватися в переносному значенні для опису інформації або чуток, які можуть бути шкідливими або компрометуючими. Слово “dirt” походить від староанглійського “dritan”, що означає “ексременти”, і відображає його первісне асоціативне значення з чимось небажаним або забруднюючим. Ось декілька прикладів використання слова “dirt”:

Забруднення – небажані частинки на поверхні або об’єкті.

 • The child’s clothes were covered in dirt after playing in the park (Одяг дитини був у бруді після гри в парку).

Інформація – негативна або компрометуюча інформація.

 • The reporter dug up some dirt on the politician’s past (Репортер викопав деяку компрометуючу інформацію про минуле політика).

Ґрунт – використовується в контексті сільського господарства або садівництва.

 • The farmer added compost to enrich the dirt in his fields (Фермер додав компост, щоб збагатити ґрунт на своїх полях).

Переносне значення – використовується для опису чогось неприємного або небажаного.

 • He refused to do the dirt work, leaving it to his subordinates (Він відмовився виконувати брудну роботу, залишивши її своїм підлеглим).

Soil (Ґрунт)

Soil” – це верхній шар землі, в якому ростуть рослини і де живуть різноманітні організми.  Це слово часто асоціюється з сільським господарством та садівництвом, оскільки воно вказує на родючість і здатність підтримувати життя та використовується в агрономії та екології. Слово “soil” походить від латинського “solum”, що означає “підлога” або “земля”. Це слово відображає його основне значення як основи для росту і життя. Розглянемо декілька прикладів використання слова “soil”:

Родючість – здатність ґрунту підтримувати ріст рослин.

 • The gardener tested the soil to ensure it was rich in nutrients (Садівник перевірив ґрунт, щоб переконатися, що він багатий на поживні речовини).

Екосистема – середовище, де взаємодіють різні види.

 • The soil ecosystem is home to a diverse range of organisms (Екосистема ґрунту є домом для різноманітних організмів).

Сільське господарство – використання ґрунту для вирощування культур.

 • Farmers rotate crops to maintain the health of the soil (Фермери чергують посіви, щоб підтримувати здоров’я ґрунту).

Земельна ділянка – конкретна область землі.

 • They bought a plot of soil to start their organic farm (Вони купили ділянку землі, щоб розпочати своє органічне господарство).

Land (Земля, земельна ділянка)

“Land”  може означати велику ділянку землі чи країну в загальному. В англійській мові використовується для позначення суші в протиставленні до води, а також для опису будь-якої ділянки землі, яка може бути власністю або використовуватися для певних цілей. Це слово може також вказувати на країну або територію з певними політичними або географічними межами. Слово “land” походить від староанглійського “land”, що має германське коріння; споріднене з нідерландським “land” та німецьким “Land”. Розглянемо декілька прикладів використання слова “land”:

Суша – протилежність воді.

 • The sailors saw land after weeks at sea (Моряки побачили сушу після тижнів у морі).

Власність – ділянка землі, яка належить особі або організації.

 • They own a piece of land in the countryside (Вони володіють шматком землі у сільській місцевості).

Країна – територія з визначеними кордонами.

 • The refugees sought a new life in a foreign land (Біженці шукали нове життя на чужині).

Територія – область землі з певними характеристиками.

 • The land of the Sahara Desert is harsh and unforgiving (Земля пустелі Сахара сувора і невблаганна).

Відмінності між цими словами

Earth vs Ground:

 • “Earth” частіше вживається в астрономічному та загальному біологічному контексті.
 • “Ground” використовується конкретніше для опису поверхні, по якій можна ходити або яка підтримує об’єкти.

Ground vs Dirt:

 • “Ground” є нейтральним терміном, тоді як “Dirt” має негативне і часто асоціюється з брудом або чимось не чистим.

Dirt vs Soil:

 • “Dirt” використовується для опису забрудненого стану землі, в той час як “Soil” використовується в наукових і аграрних контекстах для опису щодо придатного для використання ґрунту.

Soil vs Land:

 • “Soil” зосереджує увагу на складі та якості землі з точки зору її використання у рості рослин.
 • “Land” може стосуватися цілої ділянки землі, що включає її використання, власність або географічне розташування.

Знання відмінностей між цими словами дозволить коректно використовувати їх у різних контекстах, уникати помилок та плутанини. Важливо пам’ятати, що кожне слово має свій унікальний контекст використання, який допоможе вам точніше і грамотніше висловлювати свої думки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!