Конструкція USED TO, BE USED, TO GET, USED TO

Для початку давайте пригадаємо конструкцію “Used to + Inf”, яка використовується тільки для минулого часу і для тих дій і звичок, які зараз не актуальні. У зворотах “to be used to doing/get used to doing” змінюваною є лише перша частина — дієслово to be, яке змінюється за особами та числами, та дієслово get, яке змінюється за числами. Питальна форма утворюється з використанням допоміжних дієслів, а заперечна — додаванням частки not. Дані конструкції дуже схожі, але вони обидві використовуються для розмови про те, до чого ми звикли на момент розмови, але є все ж таки невелика відмінність.

Зворот “to be used to doing” позначає дії, які стали звичними:

  • We are used to reading English books. We do it every day — Ми звикли читати книжки англійською мовою. Ми робимо це щодня
  • Не is used to getting up early. He works from 8 a.m — Він звик прокидатися рано. Він працює з восьмої ранку

У значенні «те, що стає більш звичним» використовується зворот “to get used to doing”:

  • It was difficult at first, but we soon got used to writing dictations — Спочатку було складно, та ми звикли писати диктанти.
  • She didn’t get used to drinking tea in the morning. She usually drinks coffee with cakes — Вона не звикла пити вранці чай. За звичай вона п’є каву з тістечками

Для розмови про звичні щоденні дії зазвичай використовується Present Simple, а якщо загалом то дані дві конструкції be used to doing/get used to doing можуть застосовуватися до теперішнього, минулого та майбутнього часу.

Запам’ятай, що після used to використовується тільки infinitive. Після be/get used to використовується або gerund (дієслово із закінченням -ing), або noun (іменник).

USED TO| BE USED TO| GET USED TO – English grammar

error: Content is protected !!