Антоніми в англійській мові: визначення, правила та вправа

Antonyms Online Quiz

Що таке антоніми в англійській мові? Приклади, правила та вправи

Один із способів покращити свої навички англійської мови – це вивчати антоніми, тобто слова, які мають протилежне значення (наприклад: big (великий) та small (малий). Вони допомагають розширити словниковий запас та розуміння контексту, в якому вживаються слова. Сьогодні ми пропонуємо вам вправи для вивчення англійських антонімів на прикладах.

Важливі граматичні правила для антонімів в англійській мові

Граматичні правила для антонімів в англійській мові не такі складні, оскільки вони відносяться в основному до семантики (значення слів) та словникового запасу. Основні рекомендації та правила, які стосуються антонімів, включають наступне:

 1. Розуміння контексту: Важливо розуміти контекст, в якому вживаються антоніми, оскільки це допоможе визначити їхнє протилежне значення. Наприклад, слово “fast” може мати протилежне значення “slow” або “quick” в залежності від контексту.
 2. Спільний корінь: Деякі антоніми можуть мати спільний корінь або походити від одного слова. Наприклад, “happy” (щасливий) і “unhappy” (незадоволений) мають спільний корінь “happy,” але префікс “un-” надає протилежне значення.
 3. Суфікси та префікси: У деяких випадках, додавання певних суфіксів або префіксів може змінювати значення слова так, що воно стає антонімом. Наприклад, “able” (здатний) і “unable” (нездатний).
 4. Вивчення антонімів: Деякі слова мають кілька можливих антонімів в різних контекстах. Наприклад, “light” (світло) може мати антоніми “dark” (темно) або “heavy” (важкий), залежно від ситуації.
 5. Синоніми та антоніми: Пам’ятайте, що антоніми – це слова з протилежним значенням, тоді як синоніми – це слова з схожим значенням. Добре розуміти різницю між ними, щоб використовувати слова належним чином.
 6. Граматичні конструкції: Антоніми використовуються в різних граматичних конструкціях і часто входять в склад фраз та виразів. Наприклад, “in and out” (всередині і ззовні) або “up and down” (вгору і вниз).

Загалом, для розуміння та використання антонімів в англійській мові необхідно звертати увагу на семантику слів та контекст, в якому вони вживаються. Також важливо поповнювати словниковий запас, оскільки багато антонімів можуть бути незрозумілими, якщо ви не знаєте їхніх протилежних значень.

Приклади антонімів в англійській мові

Приклади антонімів, що часто використовуються в англійській мові:

 1. Hot – Cold (Гарячий – Холодний)
  • The coffee is too hot to drink.
  • The ice cream is cold and refreshing.
 2. Fast – Slow (Швидкий – Повільний)
  • She drives her car very fast.
  • The turtle moves slowly.
 3. High – Low (Високий – Низький)
  • The mountain peak is very high.
  • The valley is low and flat.
 4. Big – Small (Великий – Малий)
  • Elephants are big animals.
  • Birds are small creatures.
 5. Happy – Sad (Щасливий – Сумний)
  • She is happy because she won the game.
  • He feels sad because his pet ran away.
 6. Strong – Weak (Сильний – Слабкий)
  • The weightlifter is very strong.
  • A sick person may feel weak.
 7. Young – Old (Молодий – Старий)
  • The baby is very young.
  • Grandparents are usually old.
 8. Rich – Poor (Багатий – Бідний)
  • Bill Gates is very rich.
  • Some people in developing countries are very poor.
 9. Day – Night (День – Ніч)
  • We go to school during the day.
  • It’s dark at night.
 10. In – Out (Усередині – Ззовні)
  • The cat is in the box.
  • The dog is out of the house.

Ці приклади допоможуть вам краще розуміти, що таке антоніми та як вони використовуються англійській мові.

Вправа – Знаходження антонімів

До наступних слів, написаних з великої букви, знайдіть антоніми.

I’ll have to take the PUPILS into the hills.

She is the WORST student in our group

Breakfast is the FIRST meal of the day.

He is an enemy, REMEMBER

Her luggage was so HEAVY that she asked the young man to help her.

Her English is POOR.

February is the SHORTEST month in the year

TAKING a piece of chalk the pupil on duty began writing on the board.

I liked the END of the story most of all.

Our farm is in the COUNTRY

I WAS RIGHT last night, wasn’t I?

I don’t REMEMBER where I left my umbrella.

What is it then, my SON?

Some of them BEGAN to talk to me.

The hall was FULL with spectators.

There are many other BIG cities in Great Britain with more than a million inhabitants.

I can’t understand why you are so BUSY at home.

I think your FAT cat is ill.

The prince ran after her and saw the pretty shoe which the girl HAD LOST.

It was MIDNIGHT and Cinderella ran away from the palace.

Вивчення антонімів є цікавим та корисним способом покращити свої навички в англійській мові. Ці вправи допоможуть вам розширити словниковий запас і покращити розуміння контексту, в якому вживаються слова. Тренуйтеся регулярно, і ваші знання англійської мови покращаться з кожним завданням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!