Фразові дієслова з “think”

Фразові дієслова з “think”

Дієслово to think [θɪŋk] (думати) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці. Також може використовуватися як іменник, тоді значить – думка, міркування. У цій статті ми докладніше розглянемо фразові дієслова з «think » та надамо кілька порад щодо їх правильного використання.

InfinitivePast SimplePast Participle
to thinkthoughtthought

Які є фразові дієслова з “think”?

Розглянемо основні фразові дієслова із to think:

 • Think about – означає розглядати або споглядати щось. Він може використовуватися в різних контекстах, наприклад, коли подумувати щось, мати намір.
  • The salesman tried to get me to sign the contract, but I said I’d think about it
  • I need to think about whether I want to accept the job offer
 • Think ahead – означає планувати або розглядати майбутнє. Його можна використовувати в особистому чи професійному контексті
  • It’s important to think ahead and save for retirement
 • Think up – означає розглядати або споглядати щось. Він може використовуватися в різних контекстах, наприклад, коли приймається рішення або розмірковує про щось, вигадувати
  • We need to think up a new marketing strategy to increase sales
  • It’s a great idea. I wonder who first thought it up
 • Think over – означає ретельно розглядати або обмірковувати щось. Його часто використовують під час прийняття важливого рішення
  • I need to think over whether I want to move to a new city for the job
  • Take a few days to think over our offer
 • Think through  – означає ретельно розглянути або проаналізувати всі аспекти чогось. Він часто використовується в академічному чи професійному контексті.
  • We need to think through all the possible consequences before making a decision
  • Now that we have thought the matter through can we come to a decision?
 • Think out – означає ретельно обдумати або спланувати щось (до кінця). Його часто використовують під час підготовки до виступу
  • Everything has been really well thought out
  • I need to think out my argument before presenting it to the board
 • Think back  – означає згадувати або розмірковувати про минуле. Його часто використовують в особистому або ностальгічному контексті
  • I like to think back on my childhood memories
  • She thought back to her childhood
 • Think of – вигадувати, здогадуватися
  • Can you think of any way of solving the problem?
  • I can’t think of his name right now
 • Think twice – обдумати ще раз, зважити наслідки
  • You should think twice before making a decision
 • Think big – мріяти про велике, планувати на майбутнє
  • She always thinks big and wants to achieve great things
 • Think highly of – міцно поважати, вважати кращим
  • I think highly of her work and always recommend her to others
 • Think better of – змінити своє рішення, засумніватися
  • I thought about it and I think better of going to the party
 • Think outside the box – думати творчо, думати нестандартно
  • We need to think outside the box to solve this problem
 • Think on one’s feet – мислити швидко, діяти в імпровізованих ситуаціях
  • In his job, he has to think on his feet all the time
 • Think for yourself – думати самостійно, мати власна думка, незалежно від того, що інші люди можуть сказати або подумати про це
  • You shouldn’t care about what other people think, you should think for yourself

Підсумовуючи, фразові дієслова з словом «Think » є важливою частиною англійської мови, і знання їх є важливим для вільного володіння англійською. Використовуючи ці фразові дієслова в розмовах і на письмі, ви можете покращити свої мовні навички та ефективніше висловлювати свої думки.

Відео – Phrasal Verbs with Think – English Vocabulary

error: Content is protected !!