Сполучні займенники в англійській мові

Сполучні займенники (Сonjunction pronouns)

Сполучні займенники (Сonjunction pronouns) — це тип займенників, які використовуються в англійській мові для позначення конкретної особи, предмета чи групи, які вже згадувалися. Вони використовуються замість іменників, щоб надати більше інформації або додати ясності речення. Чотири найпоширеніші сполучні займенники: (who (хто), what (що), whose, (чий), which, (який). Вони не лише вказують на певну особу чи річ, згадану раніше, але також мають силу сполучника, вводячи підрядні речення (subject clauses, object clauses, Predicative clauses).

 • What June had taken for personal interest was only the imper­sonal excitement of every Forsyte… (SUBJECT CLAUSE) – Те, що Джун сприймала як особистий інтерес, було лише безособовим хвилюванням кожного Форсайта..
 • What you want, in fact, is a first-rate man for a fourth-rate fee, and that’s exactly what you’ve got! (PREDICATIVE CLAUSE) – Насправді ви хочете першокласного чоловіка за четверторозрядну плату, і це саме те, що ви маєте!
 • I don’t want to hear what you’ve come for. (OBJECT CLAUSE) – Я не хочу чути, за чим ти прийшов.

Правила використання сполучних займенників

Розглянемо правила використання сполучникових займенників:

 • Who/whom: Використовуйте хто/кого, коли йдеться про людей.
 • Whose: використовуйте чий, коли йдеться про володіння чи власність.
 • Which: використовуйте який, коли йдеться про неживі об’єкти або для надання додаткової інформації.
 • That: використовуйте That, коли йдеться про людей або речі.
 • What: використовуйте What, коли ставите запитання.

Функції сполучних займенників

У реченні, де використовуються сполучні займенники, вони виконують різні функції (subject, predicative, attribute, object):

 • What had made her yield he could never make out; and from Mrs. Heron, a woman of some diplomatic talent, he learnt noth­ing (SUBJECT) – Що змусило її поступитися, він ніколи не міг зрозуміти; і від місіс Герон, жінки з дипломатичним талантом, він нічого не навчився
 • Erik realized with a sinking sensation that Haviland didn’t know who he was (PREDICATIVE) – Ерік з пригніченим відчуттям усвідомив, що Хевіленд не знає, ким він є
 • I’ve spent a lot of time in the chart-room now, and I’m on the edge of knowing my way about, what charts I want to refer to, what coasts I want to explore (ATTRIBUTE) – Зараз я провів багато часу в кімнаті карт і майже не знаю, на які карти я хочу посилатися, які узбережжя я хочу дослідити
 • What Savina could no longer do for him, he did himself, and brutally brushed aside all other interests except her (OBJECT) – Те, що Савіна більше не могла для нього зробити, він зробив сам і жорстоко відмахнувся від усіх інших інтересів, крім неї

Приклади сполучних займенників

Who використовується для позначення людей і часто використовується для постановки питань. Зазвичай після нього йде дієслово:

 • Who visited me? – Хто мене відвідав?
 • Who is the tallest person in the room? -Хто найвища людина в кімнаті?,
 • Who is the winner? – Хто переможець?

What використовується для позначення речей, тварин та ідей. Його також можна використовувати для постановки запитань:

 • What is the best way to learn English? – Який найкращий спосіб вивчити англійську?
 • What kind of cat do you have? – Який у вас кіт?
 • What are you eating? – Що ти їси?

Whose використовується для постановки питань про володіння та власність:

 • Whose car is parked in front of the house? – Чия машина стоїть перед будинком?
 • Whose book is this? – Чия це книга?

Which використовується, щоб поставити питання про вибір або варіанти. Часто стоїть у кінці речення:

 • Which school do you go to? – В якій школі ти ідеш?
 • Which movie do you want to see? – Який фільм ти хочеш подивитись?
 • Which car do you want? – Яку машину ти хочеш?

WHO | WHOM | WHOSE | WHO’S – Important English Grammar Lesson!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!