Фрукти, овочі, напої та інші продукти харчування англійською

Names of Vegetables and Fruits in English

List Of Fruits And Vegetables In English

Їжа англійською – вивчаємо популярні слова на практиці

Вивчення англійської мови може бути цікавим і корисним процесом, особливо коли ми вчимо слова, які стосуються нашого повсякденного життя. Якщо ви любите готувати або цікавитесь різноманітною їжею, то наша стаття саме для вас! Ми підготували список слів, пов’язаних із їжею, які ви зможете використовувати для поповнення свого словникового запасу та покращення ваших навичок в англійській мові. Після вивчення цих слів перевірте їх на практиці виконавши вправу і пропузеними словами.

Приклади речень із популярними фруктами, овочами та іншими продуктами харчування

Фрукти:

 1. Pineapple: Pineapple is a tropical fruit with a unique combination of flavors.
 2. Apple: An apple is a crisp and sweet fruit that comes in various colors.
 3. Peach: A peach is a juicy fruit with a fuzzy skin and a large seed.
 4. Cherry: Cherries are small, round fruits that can be sweet or sour.
 5. Watermelon: Watermelon is a refreshing fruit with a green rind and red or pink flesh.
 6. Banana: A banana is a curved, yellow fruit with a soft texture.
 7. Melon: Melons are large, sweet fruits with thick rinds and juicy flesh.
 8. Pear: Pears are fruits with a distinctive shape and sweet taste.

Овочі:

 1. Cucumber: Cucumbers are crisp, green vegetables often used in salads.
 2. Potato: Potatoes are starchy root vegetables that can be prepared in various ways.
 3. Carrot: Carrots are crunchy orange vegetables rich in nutrients.
 4. Onion: Onions are pungent vegetables often used as a base in cooking.
 5. Cabbage: Cabbage is a leafy vegetable that comes in different varieties.
 6. Tomato: Tomatoes are versatile fruits often used as vegetables in cooking.
 7. Beans: Beans are leguminous vegetables that come in various types.

Напої та інші продукти:

 1. Juice: Juice is a liquid extracted from fruits or vegetables.
 2. Coffee: Coffee is a popular beverage made from roasted coffee beans.
 3. Tea: Tea is a drink made from steeping dried leaves in hot water.
 4. Alcohol: Alcohol includes beverages like wine, beer, and spirits.
 5. Water: Water is essential for life and hydration.
 6. Flour: Flour is ground wheat used in baking.
 7. Whisky: Whisky is a type of distilled alcoholic beverage.

Завдяки цим простим реченням ви зможете краще розібратися зі значенням та вживанням цих слів в реальних ситуаціях.

Таблиця з популярними словами про їжу англійською та перекладом

СловоТранскрипціяПереклад
pineappleˈpaɪnˌæplананас
appleˈæplяблуко
peachpiːʧперсик
cherryˈʧɛriвишня
watermelonˈwɔːtərˌmelənкавун
bananabəˈnænəбанан
melonˈmɛlənдиня
pearpɛrгруша
cucumberˈkjuːkʌmbərогірок
potatopəˈteɪtoʊкартопля
carrotˈkærətморква
onionˈʌnjənцибуля
cabbageˈkæbɪdʒкапуста
beansbinzбоби
tomatotəˈmeɪtoʊпомідор
grapesɡreɪpsвиноград
juiceʤusсік
coffeeˈkɒfiкава
teatiːчай
pumpkinˈpʌmpkɪnгарбуз
leekliːkцибуля порей
waterˈwɔːtərвода
alcoholˈælkəhɔːlалкоголь
flourflaʊərборошно
whiskyˈwɪskiвіскі

Збагатьте свій словниковий запас цими словами, використовуючи їх у розмовах, письмах та під час вивчення англійської мови. Нехай ця стаття стане вашим незамінним допоміжником у вивченні мови та відкриття нових кулінарних горизонтів!

Перевір як ти вивчив слова про їжу на практиці

Цей тест містить запитання, пов’язані з різноманітною їжею, таку як фрукти, овочі, напої та інші смаколики. Вам доведеться визначити, які слова пропущені у реченні.

0%
Names of Vegetables and Fruits in English

Practice. All about food

______ is a long curved yellow fruit.

______ is a soft round red vegetable, eaten especially in salads.

______ is a small round soft red fruit with a large seed.

______ is a long thin rounded vegetable with a dark green skin, usually eaten row

______ is a large round fruit with a hard yellow, orange, or green skin and a lot of flat seeds

______ is a hard round red or green fruit that is white inside.

He filled my glass with orange ______.

______ is a sweet juicy fruit that is round at the bottom and becomes thinner at the top.

______ is a long thick orange vegetable

______ is a soft round fruit with yellow and red skin and a large seed inside.

______ is a drink made by pouring boiling onto dried leaves, or the leaves that are used to make this drink

______ is a round white vegetable, usually with brown skin, which has a strong smell and taste

______ is a round white vegetable with a brown or pale yellow skin, that grows under the ground

______ is a large round green vegetable with thick leaves that is usually cooked.

______ is a brown powder that is made by crushing the beans of its tree.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!