Модальні дієслова – to be able to

Конструкція to be able to використовується у всіх формах,  у теперішньому часі (am/is/are able to), минулому (was/were able to) і в майбутньому часі (will/shall be able to). Дана конструкція перекладається як “можу/здатний що-небудь зробити”. Після to be able інфінітив вживається із часткою to. Конструкція be able to за своїм значенням близька до модального дієслова can, але вживаємо коли говоримо про поодиноку дію, для виконання якої треба було докласти зусиль.

Be able to не вживається для тривалих або постійних дій. Розглянемо основні приклади вживання to be able to:

 • Вміння, здатність, можливість щось зробити (у певний час):
  • Today I am able to stay with you – Сьогодні я можу залишитись у вас (маю можливість)
  • I have some problems, but I am able to go there – У мене деякі проблеми, але я можу піти туди
 • Реалізована можливість у значенні «вдалося», «зуміти» у часі:
  • I was able to get in touch with him – Мені вдалося до нього додзвонитися
  • I was able to persuade him – Мені вдалося переконати його
 • У майбутньому для вираження фізичної чи розумової можливості:
  • I’ll be able to speak to him tomorrow – Я можу поговорити з ним завтра
  • They’ll be able to help you – Вони зможуть тобі допомогти
  • I’ll be able to speak Spanish in half a year – Я зможу говорити іспанською через півроку
 • Після модальних дієслів:
  • You have to be able to tell the difference between “good” and “evil” – Ти маєш уміти розрізняти «добро» та «зло»
  • You should be able to measure costs – Потрібно вміти оцінювати витрати

“CAN” vs “BE ABLE TO” Talking about Ability in English

error: Content is protected !!