У чому різниця між so і such?

У чому відмінність  між «So» та «Such» в англійській мові

В англійській мові слова «so» і «such» можуть виглядати схожими, але вони мають різні значення та служать різним цілям. Обидва слова підсилюють силу висловлювання, вказуючи на високий рівень чогось.  «So» — це прислівник, який вказує на ступінь або спосіб, тоді як «Such» — це займенник, який підкреслює якість або природу чогось або когось. Вони обидва посилюють значення іменника чи прикметника, але в різних контекстах. У цій статті ми розглянемо використання «so» і «such» і наведемо приклади, які допоможуть прояснити їх відмінності.

Для чого потрібен «So»?

«So» використовується перед прикметником або прислівником (без іменника) для вираження високого ступеня  або рівня, змінюючи прикметники та прислівники. Він відповідає на такі запитання: «how (як)», «to what extent (якою мірою)» або описує спосіб.  Розглянемо наступні приклади:

 • She was so beautiful (meaning she was very beautiful)  – Вона була такою гарною
 • He ran so quickly (meaning he ran very quickly) – Він так швидко біг
 • The food was so delicious (meaning the food was really delicious) – Їжа була дуже смачною.

Крім того, «So» часто використовується для вираження причини та наслідку. Він з’єднує два речення, вказуючи, що результат або наслідок у другому реченні є прямим результатом ситуації чи дії в першому реченні. Наприклад, розглянемо речення «I was running late, so I missed the bus (Я запізнювався, тому спізнився на автобус)». Тут слово «So» встановлює причинно-наслідковий зв’язок, пояснюючи, що запізнення призвело до пропуску автобуса.

Для чого потрібен «Such»?

«Such» вживається перед іменником або прикметником, після якого йде іменник. Якщо використовується «a» або «an», вони ідуть після «such».  «Such» використовується для підкреслення якості або характеру іменника. За ним йде словосполучення іменник і зазвичай використовується з злічуваними іменниками в однині або незлічуваними іменниками. Розглянемо наступні приклади:

 • She was such a beautiful woman (meaning she was a very beautiful woman) – Вона була такою гарною жінкою
 • He had such a good time in the race (meaning he had a very good time in the race) – Він так добре провів час на гонці
 • It was such delicious food (meaning it was really delicious food) – Це була така смачна їжа.

Використання «So» та «Such» в заперечних реченнях

При використанні в заперечних реченнях або питаннях «so» і «such» мають різні шаблони:

 • «So» використовується з «not» або «few», щоб вказати невеликий ступінь або кількість:

  • She is not so talented – Вона не така талановита
  • There are not so few people at the party – Людей на вечірці не так вже й мало
 • «Such» вживається разом із «isn’t», «doesn’t» або «aren’t», за якими йде «a» або «an» перед іменником, що обчислюється в однині:

  • She isn’t such a talented singer – Вона не така талановита співачка
  • There aren’t such good restaurants in this area – У цьому районі немає таких хороших ресторанів

Використання «So» і «Such» в реченнях

«So» та «Such» використовуються разом з іменниками, прикметниками і іншими частинами мови для підсилення сили висловлювання. При цьому вони можуть виражати високий рівень або ступінь якоїсь ознаки або показувати наявність великої кількості чогось. Ось деякі принципи їх використання:

 • «Such + noun» відноситься до певного типу або виду чогось (формальне вживання):
  • I’d never heard such music before (meaning this kind of music) – Я ніколи раніше не чув такої музики
 • «So» + adjective/noun»: виражає високий рівень якоїсь ознаки і вживається без іменника.
  • She is so beautiful – Вона дуже красива
  • It was so cold yesterday – Вчора було дуже холодно
 • «No such + noun» означає, що іменник не існує:
  • Ghosts? There’s no such thing! – Привиди? Немає такого!
 • «Such» + adjective + noun: Виражає велику кількість або якість чогось і вживається перед іменником.

  • She is such a talented singer – Вона дуже талановита співачка
  • They have such nice cars – У них дуже гарні машини
 • «Such» + adjective + a/an + noun: Виражає велику кількість або якість чогось і вживається перед артиклем «a/an» та іменником.

  • He had such an amazing experience – Він мав дуже неймовірний досвід
 • «So» + adjective + «that» + clause: Виражає наслідок чи наслідування і вживається перед прикметником і після нього слідує наслідок.

  • She was so tired that she couldn’t stay awake – Вона була настільки втомлена, що не могла залишатися бодрою
  • The movie was so boring that I fell asleep – Фільм був настільки нудним, що я заснув
 • «Such» + (a) + adjective + «that» + clause: Виражає наслідок чи наслідування і вживається перед прикметником у формі позитиву і після нього слідує підрядне речення.

  • It was such a beautiful day that we decided to go for a picnic. (Це був такий гарний день, що ми вирішили піти на пікнік.)
  • She has such a loud voice that everyone can hear her – У неї такий голосний голос, що всі можуть почути її
 • «So» + many/much + noun + «that» + clause: Виражає велику кількість і вживається перед множинними чи необліковуваними іменниками.

  • She had so many books that she couldn’t fit them all on the shelf – У неї було так багато книг, що вона не могла вмістити їх усіх на полиці
  • There was so much traffic that we were late for the meeting – Було так багато трафіку, що ми запізнилися на зустріч
 • «As such»  (формальний) означає в звичайному значенні слова, яке часто вживається в негативному значенні:
  • We’re not going to have dinner as such, but there will be plenty of snacks – Вечеряти як такої ми не будемо, але закусок буде вдосталь.
 • «Such as» використовується для наведення прикладів:
  • We should get a film for tonight. Such as? – Ми повинні взяти фільм на сьогоднішній вечір. Як от?
 • «So» також можна використовувати для позначення певної суми або розміру:
  • It was so big (meaning a size indicated by gesture) – Він був таким великим (мається на увазі розмір, вказаний жестом).

Використання «So» і «Such» з «That»

Як «so», так і «such» можуть використовуватися із «that» для позначення результату або наслідку. Структура речення виглядає так: «So/Such» + adjective + «that» + result clause. Приклади:

 • It was so cold that the pond froze – Було так холодно, що ставок замерз
 • She felt so tired that she fell asleep on the train – Вона так втомилася, що заснула в поїзді
 • They have such a lot of books that they need to store some in the garage – У них стільки книжок, що їм доводиться зберігати деякі в гаражі.

Примітка: «That» можна викинути, використовуючи «so» і «such».

Важливо зауважити, що «So» і «Such» не використовуються разом зі словами «this», «that», «your», «his» тощо перед собою. Вони ставляться безпосередньо після дієслова.

 • This is so beautiful city. (НЕправильно! Замість цього скажіть «This city is so beautiful»)
 • Your so helpful friend. (НЕправильно! Замість цього скажіть «Your friend is so helpful»)

Основні відмінності між «So» та «Such»

КритерійSoSuch
ФункціяЗастосовується для показу інтенсивності або ступеняВикористовується для показу величини або характеру
Частіше використовується з прикметниками або прислівникамиВикористовується перед іменниками
Приклади– It was so hot yesterday. (Було так спекотно вчора.)– She is such a talented musician. (Вона такий талановитий музикант.)
– He speaks so quickly. (Він говорить так швидко.)– It’s such a beautiful day. (Це такий гарний день.)
ВживанняЗахоплення, емоційна реакція, наслідок або наслідкиПозитивне або негативне оцінювання, характеристика
Характеристика речей, людей або ситуацій

Розуміючи відмінності між «So» і «Such», ви можете ефективно спілкуватися англійською, передаючи інтенсивність, рівень або якість чогось.  «So» — це переважно прислівник, який використовується для зміни прикметників і прислівників або встановлення причинно-наслідкових зв’язків між реченнями. З іншого боку, «Such» — це визначник, який використовується для підкреслення екстремальної або виняткової природи іменників або іменникових фраз. Регулярна практика та знайомство з різними контекстами допоможуть зміцнити ваше розуміння та використання цих слів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!