Короткі відповіді англійською: приклади та вправи

short answers in english exercises quiz

Формування коротких відповідей англійською – практичний посібник

У англійській мові короткі відповіді є важливою складовою комунікації, особливо в розмовній мові. Вони дозволяють нам швидко та чітко відповідати на питання, підтверджувати чи заперечувати твердження, а також виражати погодження чи непогодження з іншими людьми. У цій статті ми розглянемо різні граматичні структури для формулювання коротких відповідей англійською мовою. Основне завдання статті це надати практичні навички на формулювати коротких відповідей (наприклад із so/neither) та правильно використовувати заперечні конструкції з neither/nor відповідно до контексту речення. Для початку коротко розглянемо більше граматичних конструкцій і правил, а потім перейдемо до практики.

Для чого використовуються короткі відповіді (Short Answer)

Найчастіше короткі відповіді використовують для підтвердження, заперечення або погодження з подібністю.

Підтверджувальні відповіді (Affirmative Responses)

Підтверджувальні відповіді підтверджують те, що було сказано в питанні чи твердженні.

Приклади:

 • “Do you like ice cream?” – “Yes, I do.”
 • “Have you seen that movie?” – “Yes, I have.”

Заперечні відповіді (Negative Responses)

Заперечні відповіді вказують на відсутність дії чи стану.

Приклади:

 • “Are you tired?” – “No, I’m not.”
 • “Have you finished your homework?” – “No, I haven’t.”

Підтвердження аналогії (Agreement Responses)

Ці відповіді показують, що ви погоджуєтесь з подібністю з іншою особою чи станом речей.

Приклади:

 • “She loves chocolate.” – “So do I.”
 • “He can speak Spanish.” – “So can I.”

Структури коротких відповідей в англійській мові

Короткі відповіді з допоміжним дієсловом (Auxiliary Verb)

У багатьох випадках коротка відповідь будується з використанням допоміжного дієслова (auxiliary verb – do, does, did, am, is, are, have, has, had), яке використовується в питальному реченні для підтвердження чи заперечення питальних речень.

Загальна структура із допоміжним дієсловом:

 • Позитивна відповідь: “Yes, + допоміжне дієслово + підмет.”
 • Заперечна відповідь: “No, + допоміжне дієслово + підмет.”
 • Позитивна відповідь (Yes):
  • Питання: “Do you like coffee?”
   • Відповідь: “Yes, I do.”
  • Питання: “Is she coming to the party?”
   • Відповідь: “Yes, she is.”
  • Питання: “Have you finished your homework?”
   • Відповідь: “Yes, I have.”
 • Заперечна відповідь (No):
  • Питання: “Did you see that movie?”
   • Відповідь: “No, I didn’t.”
  • Питання: “Are they going on vacation?”
   • Відповідь: “No, they aren’t.”
  • Питання: “Have you met him before?”
   • Відповідь: “No, I haven’t.”

Короткі відповіді без допоміжного дієслова

Деякі запитання можуть мати прості короткі відповіді без допоміжного дієслова, засновані на підтвердженні чи запереченні.

Загальна структура без допоміжного дієслова

 • Позитивна відповідь: “Yes, + підмет.”
 • Заперечна відповідь: “No, + підмет.”
 • Позитивна відповідь (Yes):
  • Питання: “Is she a doctor?”
   • Відповідь: “Yes, she is.”
  • Питання: “You speak French, don’t you?”
   • Відповідь: “Yes, I do.”
  • Питання: “She likes pizza, doesn’t she?”
   • Відповідь: “Yes, she does.”
 • Заперечна відповідь (No):
  • Питання: “Are they students?”
   • Відповідь: “No, they’re not.”
  • Питання: “Does he play guitar?”
   • Відповідь: “No, he doesn’t.”
  • Питання: “She enjoys swimming, doesn’t she?”
   • Відповідь: “No, she doesn’t.”

Короткі відповіді (Agreement Responses) з використанням “so” або “neither” для підтвердження подібності чи заперечення

Для підтвердження того, що ви робите ту ж саму дію або маєте той самий стан, що і інша особа, використовуються короткі відповіді з використанням “so” або “neither”.

 • Загальна структур з “so” або “neither”:
  • Погодження з попереднім твердженням: “So + допоміжне дієслово + підмет.”
  • Заперечення подібності: “Neither + допоміжне дієслово + підмет.”
 • Приклади з “so”:
  • Питання: “She can swim.”
   • Відповідь: “So can I.” (Я теж вмію.)
  • Питання: “I have been to Paris.”
   • Відповідь: “So have I.” (Я теж був.)
 • Приклади з “neither”:
  • Питання: “He doesn’t like spicy food.”
   • Відповідь: “Neither do I.” (Я теж не люблю.)

Запитання зі структурою “так само як і” (Similarly Structured Questions)

У таких запитаннях відповідь будується за аналогічною структурою, щоб підтвердити подібність з іншою особою чи станом.

 • Приклади:
  • Питання: “She is studying French, and you?”
   • Відповідь: “So am I.” (Так само я.)
  • Питання: “He likes hiking, doesn’t he?”
   • Відповідь: “Yes, he does.” (Так, він любить.)

Ці правила та приклади допоможуть вам краще розібратися з граматикою коротких відповідей англійською мовою. Не забувайте практикувати ці конструкції у різних ситуаціях для підвищення впевненості в спілкуванні та підготовки до тестів.

Вправа на використання коротких відповідей

Для покращення навичок у формулюванні коротких відповідей рекомендується регулярно виконувати вправи та спілкуватися англійською мовою. Використовуйте ці правила та приклади для практики . Перевірте наскільки добре ви розумієте цей матеріал.

0%
short answers in english exercises quiz

Practice. Short answers. Additions to remarks (quiz, test)

You mustn’t stay on the beach in hot weather.

My friend doesn’t like detective stories.

- He has no money.
- ___ .

- It’s raining and I have to stay at home.
- ___ .

A: I’ll not go back with my car, and you?
B: ___ .

The thief had to run out of the shop when the policeman began shooting.

- I have never been to England.
- ___ .

- Alex had to stay in bed for 5 days.
- ___ .

- I don’t like football.
- ___ .

She never liked to wear clothes in bright colors.

- I had to help my mother about the house.
- ___ .

- He was hardly upset when he heard the news.
- ___ .

- Brian had English yesterday.
- ___ .

- Albert is seldom in time for his classes.
- ___ .

-Have you got any hobbies?
-Yes, I have. I like English.
-___ .

-I don’t like horror films, and you?
-___ . I can’t sleep after seeing such films. I like fantastic films.
-___ . I’ve got some at home.

Betsy always goes to the country for weekends.

The guide would like the tourists to see the centre of the city.

- She has lived in Moscow for 20 years.
- ___ .

A: George is a student, and you ?
B: ___ .

- Douglas can’t cope with the task.
- ___ .

- Her hopes were realized.
- ___ .

My sister has graduated from the University.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!