Практика та граматика теперішній часів в англійській мові

present tenses exercises

Огляд граматики теперішнього часу в англійській мові

Англійська мова, як і будь-яка інша, має свої особливості, зокрема щодо вживання часових форм. Однією з базових конструкцій є теперішній час, який включає в себе Present Simple, Present Continuous, Present Perfect та Present Perfect Continuous. Давайте розглянемо основні правила цих часів.

Детально розглянемо основну граматику яка потрібна для початківців (вона не включає всі часи дієслів, наприклад Present Perfect Continuous, який є більш складний час та вивчається на вищих рівнях англійської мови):

 1. Present Simple:

  • використовується для вказування на постійні дії, факти, звички або станів.

  • При утворенні питань або заперечних форм вживається допоміжне дієслово “do/does”.

  • Дієслова з третьою особою однини (he, she, it) приймають закінчення “-s” or “-es”.

  • Приклади:

   • “I read a book every evening.”
   • “Does he like apples?”
   • “She doesn’t eat meat.”
 2. Present Continuous:

  • використовується для вказування на дії, що відбуваються зараз, тимчасові стани тощо.

  • формується за допомогою допоміжного дієслова “be” (am/is/are) + verb + “-ing”.

  • Приклади:

   • “I am reading a book right now.”
   • “He is not watching TV right now.”
   • “Are they playing football?”
 3. Present Perfect:

  • використовується для дій, які сталися у минулому, але є важливими для поточного моменту.

  • формується за допомогою допоміжного дієслова “have/has” + Past Participle (3-я форма дієслова).

  • Приклади:

   • “I have read the book (before).”
   • “He has just arrived.”
   • “They have never been to France.”
 4. Використання “Have” та “Has”:

  • “Has” використовується з третьою особою однини (he, she, it): “She has a fever.”
  • “Have” використовується з I/you/we/they: “I have a fever.”
 5. Структура запитань з “How much”:

  • Використовується в контексті незлічуваних іменників: “How much is an egg sandwich?”
 6. Використання “like” та “want”:

  • Структура з “like” та “want”: Після них слідує інфінітив з “to”: “I want to go.”
 7. Використання дієслова з третьою особою множини (they, we):

  • Дієслово не змінюється, як у випадку з третьою особою однини: “They like slow music.”

Ці правила граматики допоможуть краще зрозуміти, як формуються та вживаються основні часи в англійській мові.

Практика на використання теперішніх часів в англійській мові

0%
present tenses exercises

Present Tense in English. Choose the best answer (ELEMENTARY/PRE-INTERMEDIATE)

A: What is wrong with Lisa?

B: She ______ a fever.

She ______ her homework at night.

Robert reads sports magazines. He wants ______ them now.

Has he______ flu?

How much ______ bananas ?

Sally has a headache but she ______ have a fever.

They ______ never late.

______ Tom a test today?

Tom ______ mathematics. He ______ it at school.

I ______ walk to school. I take a bus.

My brother ______ like Indian films.

Peter has a pocket calculator. He ______ it almost every day.

Mr. and Mrs. Taylor ______ to watch horror films.

It is 8.30. Let’s ______ on the TV.

I ______ a fever but I ______ have sore throat.

______ Tom and Betty have measles?

______ they have an old car?

She wants to go to the park. She ______ want to go to the zoo.

How much ______ an egg sandwich ?

They like slow music. They ______ like fast music.

Your score is

0%

Вивчення теперішнього часу в англійській мові є ключем до правильного розуміння і використання мови в різних контекстах. Пам’ятайте ці правила та вдосконалюйте свої навички, виконуючи вправи та тести для практики.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!