Past Simple і неправильні дієслова: Посібник із завданнями

Simple Past Tense: How to Use It, With Examples

Практичний гайд з неправильними дієсловами для Past Simple: Вправи та приклади

Неправильні дієслова (irregular verbs) є однією з найскладніших тем для вивчення у англійській мові, але їхнє правильне використання в формі Past Simple є ключем до вдосконалення ваших мовних навичок. У цій статті ми розглянемо, як правильно утворювати форму минулого часу для неправильних дієслів, і надамо практичні завдання для закріплення матеріалу. Ви дізнаєтесь, як використовувати Past Simple в різних контекстах, щоб зробити вашу англійську більш грамотною та вільною.

Ми підготували таблицю неправильних дієслів з найпоширенішими словами, які необхідно знати для екзаменів та повсякденного спілкування. Крім того, ви знайдете завдання з відповідями, які допоможуть вам закріпити теоретичні знання на практиці. Якщо ви хочете покращити свій словниковий запас і зрозуміти, як правильно вживати ці важливі дієслова, ця стаття саме для вас.

Що таке неправильні дієслова?

У англійській мові неправильні дієслова (irregular verbs) — це дієслова, які не слідують загальним правилам утворення минулого часу (Past Simple) та минулого дієприкметника (Past Participle). Зазвичай, для правильних дієслів у Past Simple додається закінчення “-ed“. Наприклад, “walk” стає “walked”. Неправильні дієслова змінюють свою форму по-іншому, і ці зміни треба запам’ятовувати.

Таблиця із популярними приклади неправильних дієслів у Past Simple

Infinitive (Інфінітив)Past Simple (Минулий час)Переклад
buyboughtкупувати
breakbrokeламати
buildbuiltбудувати
catchcaughtловити
comecameприходити
dodidробити
drivedroveводити, керувати
eatateїсти
findfoundзнаходити
givegaveдавати
gowentйти
havehadмати
makemadeробити, виготовляти
meetmetзустрічати
runranбігти
seesawбачити
sendsentвідправляти
singsangспівати
sleepsleptспати
speakspokeговорити
taketookбрати
telltoldрозповідати
wearworeносити, вдягати
writewroteписати

Повна таблиця знаходить у розділі: Таблиця неправильних дієслів

Завдання. Перетворення дієслова у форму Past Simple

Необхідно правильно розкрити дужки для кожного речення, заповнивши пробіли відповідними формами дієслів у минулому часі (Past Simple). Більшість з цих дієслів є неправильними, тому їх форми потрібно шукати в таблиці нижче. Для правильних дієслів додавайте закінчення “-ed”. Переконайтеся, що ви використовуєте правильну форму дієслова відповідно до контексту речення.

I (play) my favorite game yesterday.

She   (write) a letter to her friend.

He (go) to the market yesterday.

They (see) a movie last night.

We (eat) pizza for dinner.

You (buy) a new book last week.

I (take) a lot of photos during the trip.

She (come) to the party on Friday.

He (make) a delicious cake.

They (have) a great time at the beach.

I (visit) my grandparents last weekend.

She (call) her friend to ask about the homework.

We (do) our homework before dinner.

You (find) your keys under the couch.

I (meet) an old friend at the park.

She (sing) beautifully at the concert.

He (run) a marathon last month.

He (clean) his room before the guests arrived.

They (watch) a documentary about wildlife.

They (build) a new house in the neighborhood.

We (drive) to the countryside last weekend.

You (speak) to the manager about the issue.

I (give) her a present on her birthday.

She (wear) a beautiful dress at the party.

We (bake) some cookies for the school event.

He (break) his phone by accident.

They (tell) us an interesting story.

We (send) the parcel yesterday.

You (catch) the ball easily.

I (sleep) very well last night.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!