Що таке модальні дієслова так як їх використовувати англійською?

Modal verbs exercises. Modal verbs Quiz

Модальні дієслова на практиці – Тест із 20 запитань

Вивчення модальних дієслів в англійській мові є дуже важливим, адже вони використовуються для вираження можливості, необхідності, дозволу, поради та інших значень. У цій статті  пропонується тест на знання основних модальних дієслів – can/could, may/might, must/have to, should/ought to, will/would, need та інших. Тест складається з 20 питань у формі речень з пропусками, де потрібно вибрати правильне модальне дієслово з чотирьох варіантів. Речення охоплюють різноманітні життєві ситуації та контексти, щоб перевірити ваше розуміння значення цих дієслів. Пройшовши цей тест, ви зможете оцінити свій рівень володіння модальними дієсловами, побачити свої сильні та слабкі сторони у їх використанні. Це допоможе вам ефективніше готуватися до іспитів з англійської мови, удосконалювати свої знання граматики та покращувати практичні навички.

Перед початком проходження тесту, пригадаємо теорію.

Що таке модальні дієслова в англійській мові?

Модальні дієслова – це спеціальна група допоміжних дієслів в англійській мові, що використовуються для вираження можливості, здатності, дозволу, необхідності та інших подібних значень.

Основна відмінність модальних дієслів від звичайних:

 1. Модальні дієслова не вживаються в неозначених часових формах, тобто у формі інфінітива, герундія чи дієприкметника.
 2. Модальні дієслова зазвичай мають тільки одну форму (не змінюються).
 3. Модальні дієслова не мають значення особи, числа, а лише часу. Ці значення беруться від інфінітива, що йде після них.

Які є модальні дієслова та які правила їх використання в англійській мові?

Тепер пригадаємо як використовуються модальні дієслова в англійській мові. Для цього пригадаємо загальну інформацію про використання основних модальних дієслів та розглянемо приклади:

Can/Could

Can/Could – використовується для вираження фізичної та розумової здатності, можливості, дозволу або запиту на дозвіл.

 • Наприклад: I can speak 3 languages. We could meet at 6 pm tomorrow. Can I take a day off? Could you help me move house?

Can використовується для  теперішнього часу або майбутнього.

 • Наприклад: I can help you now. I can meet you tomorrow.

Could використовується коли говоримо про минуле, а також для ввічливих прохань/запитань.

 • Наприклад: I could swim very well when I was young. Could you pass me the salt please?

May/Might

May/Might – виражає можливість або ймовірність.

 • Наприклад: It may rain later today. She might be late for the meeting.

May використовується для вираження більшої ймовірності.

 • Наприклад: It may rain later.

Might використовується для вираження меншої ймовірності.

 • Наприклад: She might be late.

Must/Have to

Must/Have to – вказує на необхідність, обов’язок.

 • Наприклад: I must finish this report today. You have to renew your passport.

Must використовується для наголошення обов’язку.

 • Наприклад: You must stop when the light is red.

Have to використовується, коли просто констатуємо факт необхідності, без емоційного наголосу.

 • Наприклад: We have to pay bills by the 5th.

Should/Ought to

Should/Ought to – використовується для надання поради, рекомендацій. Ці форми часто взаємозамінні. Should трохи поширеніший. Should – використовується як порада чи рекомендація. Ought to звучить більш формально і літературно та часто вживається в заперечних реченнях.

 • Наприклад: You should see a doctor. We ought to recycle more.

Will/Would

Will/Would – виражає майбутні дії, готовність зробити щось, пропозиції.

 • Наприклад: I will help you with your homework. I wouldn’t recommend this restaurant.

Will використовується для майбутніх подій і обіцянок.

 • Наприклад: The train will arrive soon. I will call you tomorrow.

Would використовується для ввічливих пропозицій, умовних речень.

 • Наприклад: Would you like some tea? I would help if I could.

Need/Needn’t

Need/Needn’t – вказує на необхідність або її відсутність.

 • Наприклад: You needn’t come if you don’t want to. We need to talk.

Need використовується для вираження необхідності.

 • Наприклад: I need to charge my phone.

Needn’t використовується, коли немає необхідності щось робити.

 • Наприклад: You needn’t bring any food.

Запам’ятайте значення цих модальних дієслів та особливості їх використання, це допоможе вам успішно пройти тести та покращити ваші знання англійської мови.

Тест для перевірки знань модальних дієслів в англійській мові

Ми не обмежуємо Вас у кількості спроб, не вимагаємо реєстрації, не збираємо жодних персональних даних, так як основна наша мета це допомогти вивчити англійську мову. Тож, якщо ви із першого разу зробили кілька помилок, то це нормально, хто не помиляється  то нічого не досягаю. Пробуйте, ще раз і ви досягнете успіху. Ніколи не здавайтесь!

0%
Modal verbs exercises. Modal verbs Quiz

Practice. Modal verbs (ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE) - Test (20 questions)

A: Is this a 24 bus coming?

B: It__ be. I can’t see the number yet.

A: I’ve got toothache.

B: You’d _____ go to the dentist.

Good morning sir, what _____ I do for you?

It’s very cold. You _____ to put a sweater on.

You _____ get the 8.30 train. It doesn’t stop at Yorkshire.

A: Will the director be back in the office today?

B: He said he _____ be, but he wasn’t sure.

I’ll_____ go now.

We _____ to stop pollution.

_____ careful! You are making mistakes.

You _____ go near that dog! It’s very dangerous.

A: _____.
B: Yes, please. Can I give you the money now?

When I was a child I_____ drink a lot of milk.

A: She can’t sing.

B: Neither_____.

He probably _____ be back in time for dinner.

I _____ not have time to phone you this evening.

A: _____.

B: I’m sorry, but I haven’t got my car.

Take a sweater with you. It_____ get cold later.

If you don’t feel better you _____ go to bed.

We _____ play football today because it is raining.

Betty has a temperature. She _____ be ill.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!