Формальна та неформальна англійська: у чому різниця?

Що таке формальна та неформальна англійська?

Формальна( або офіційна) та неформальна англійська – це два різні стилі використання мови, які відрізняються рівнем офіційності, словниковим запасом, структурою речень і загальним тоном. Ці стилі використовуються в різних соціальних, професійних і академічних умовах для ефективного спілкування та передачі сенсу. Розуміння особливостей і відмінностей між формальною та неформальною англійською є вирішальним для оволодіння мистецтвом спілкування англійською мовою.  Розуміння відмінностей між цими двома стилями має вирішальне значення для ефективного спілкування в різних контекстах. Незалежно від того, пишете ви ділову електронну пошту, ведете професійну розмову чи берете участь у невимушеній розмові з друзями, важливо знати, який стиль використовувати. Давайте заглибимося в те, що визначає офіційну та неформальну англійську мову та як вони використовуються в різних контекстах.

Формальна англійська

Формальна (або офіційна) англійська є більш структурованою та відшліфованою формою спілкування. Зазвичай він використовується в професійних або академічних умовах, офіційних документах, презентаціях і офіційних заходах. Характеристики офіційної англійської включають:

 1. Лексика: офіційна англійська спирається на більш широкий і складний словниковий запас. Він часто містить технічні терміни та уникає сленгу чи розмовних виразів.
  • Неформальна: “Let’s hang out later.” Формальна: “Would you like to meet up later?”
 1. Структура речення: офіційна англійська мова зазвичай використовує довші та складніші структури речень. Це наголошує на правильній граматиці та пунктуації.
  • Неформальна: “I didn’t know you were going to the party. Can I come with?” Формальна: “I was not aware of your attendance at the party. May I accompany you?”
 1. Займенники: в офіційній англійській мові використання особистих займенників більш обмежене. Замість цього перевага надається займенникам третьої особи або конкретним назвам.
  • Неформальна: “I think we should consider this option.” Формальна: “One should consider this option.”
 1. Форми дієслова: офіційна англійська часто використовує умовний спосіб і уникає скорочень.
  • Неформальна: “I’ll call you later if I can.” Формальна: “I will call you later if I am able to.”

Неформальна англійська

Неформальна англійська – це більш спокійний і невимушений стиль спілкування. Використовується в повсякденних розмовах з друзями, родиною та знайомими. Неформальна англійська дозволяє використовувати більш розмовний тон і використовує спрощену граматику та словниковий запас.

 1. Лексика: неформальна англійська мова включає сленг, ідіоми та розмовні вирази. Він менше стосується технічних термінів і більше зосереджений на повсякденній мові.
  • Формальна: “It’s a pleasure to meet you.” Неформальна: “Nice to meet you.”
 1. Структура речення: неформальна англійська часто використовує коротші речення та більш розмовний тон. Він може включати фрагменти речень або опускати певні слова для стислості.
  • Формальна: “Would you like to join us for dinner?” Неформальна: “Wanna grab dinner with us?”
 1. Займенники: неформальна англійська часто використовує особисті займенники та прізвиська. Це дозволяє використовувати більш особистий і знайомий підхід.
  • Формальна: “Dr. Johnson will be here shortly.” Неформальна: “Doc will be here soon.”
 1. Форми дієслова: неформальна англійська зазвичай використовує скорочення та вказівний спосіб.
  • Формальна: “They are not coming to the party.” Неформальна: “They aren’t coming to the party.”

Коли використовувати кожен стиль: вибір між офіційною та неформальною англійською залежить від контексту, стосунків між доповідачами чи учасниками та необхідного рівня формальності. Ось кілька загальних вказівок:

 1. Формальна англійська підходить для професійного навчання, академічного письма, офіційних листів, заявок на роботу, ділових зустрічей і презентацій.
 2. Неформальна англійська підходить для невимушених розмов, дружніх електронних листів, спілкування в соціальних мережах, а також для спілкування з друзями та родиною.

Важливо адаптувати свою мову та стиль відповідно до ситуації та очікувань людей, з якими ви спілкуєтеся.

Як і коли використовувати формальну та неформальну англійську мову?

Знання того, як і коли використовувати офіційну та неформальну англійську, має важливе значення для ефективного спілкування. Ось кілька вказівок, які допоможуть вам перейти між двома стилями:

 1. Професійні налаштування: у професійних умовах, таких як ділові зустрічі, співбесіди чи офіційні презентації, важливо використовувати офіційну англійську мову. Це свідчить про професіоналізм і повагу до ситуації. Використовуйте повні речення, уникайте скорочень і використовуйте складніший словниковий запас. Пам’ятайте, що звертайтеся до інших, використовуючи відповідні титули, наприклад «Mr.,», «Ms.,» або професійні позначення.
 2. Академічне письмо: під час написання наукових робіт, звітів про дослідження чи будь-якого офіційного письмового документа очікується офіційне володіння англійською мовою. Дотримуйтесь інструкції зі стилю, використовуйте правильну граматику та пунктуацію та уникайте розмовних виразів чи сленгу. Зберігайте професійний тон і послідовно структуруйте свої речення та абзаци.
 3. Офіційні листи та кореспонденція: для офіційних листів, супровідних листів або будь-якого письмового спілкування з органами влади слід використовувати офіційну англійську мову. Звертайте увагу на тон, зберігайте ввічливий і шанобливий підхід, а також використовуйте належні привітання та закриття. Дотримуйтесь чіткості мови та уникайте непотрібної неофіційності.
 4. Неформальні розмови та соціальні взаємодії: у неформальних розмовах з друзями, сім’єю чи знайомими доцільно володіти неформальною англійською. Це дозволяє створити більш спокійний і дружній тон. Використовуйте скорочення, використовуйте розмовні вирази та адаптуйтеся до стилю розмови оточуючих. Однак пам’ятайте про контекст і відповідно змінюйте мову. Уникайте надмірної невимушеності в ситуаціях, коли очікується більший рівень формальності.
 5. Соціальні медіа та онлайн-взаємодія: Платформи соціальних медіа, програми обміну повідомленнями та онлайн-форуми зазвичай сприяють неформальній мові. Однак дуже важливо пам’ятати про аудиторію та мету вашого спілкування. Хоча в цих цифрових просторах очікується деяка неформальність, уникайте надмірного використання сленгу, невідповідної лексики чи зневажливих тонів. Підтримуйте рівень професіоналізму, особливо коли берете участь у професійних дискусіях або спілкуванні в Інтернеті.
 6. Культурні та регіональні особливості. Важливо зазначити, що відповідний рівень формальності може відрізнятися залежно від культури та регіону. Деякі культури віддають перевагу формальності в будь-якому спілкуванні, тоді як інші можуть мати більш спокійний підхід. Якщо ви не впевнені, спостерігайте за стилем спілкування оточуючих і адаптуйтеся до нього. Спілкуючись з людьми з різним культурним середовищем, будьте обережні й оберіть більш формальний підхід, доки ви ближче не ознайомитеся з їхніми вподобаннями.

Пам’ятайте, ефективне спілкування передбачає розуміння очікувань контексту та залучених осіб. Адаптація вашої мови до відповідного стилю демонструє вашу лінгвістичну компетентність і культурну чутливість.

Сленг та ідіоми: основа неформального спілкування

Коли справа доходить до неформального спілкування, сленг і ідіоми відіграють значну роль у доданні колориту, виразності та відчуття товариськості розмові. Давайте дослідимо, як сленг та ідіоми сприяють неформальній англійській мові та чому вони такі важливі у невимушеному спілкуванні.

 1. Сленг відноситься до набору неформальних слів і фраз, які зазвичай використовуються в певних соціальних групах або спільнотах. Він часто характеризується своєю новизною, неформальністю та частими змінами. Сленгові слова та вирази можуть бути специфічними для регіону, покоління або навіть певних субкультур чи професій. Ось чому сленг важливий у неформальному спілкуванні:

a. Зв’язок та інклюзія: сленг допомагає створити відчуття приналежності та зв’язку між людьми, які поділяють спільну мову та культуру. Використання сленгових виразів у спілкуванні з друзями чи однолітками може сприяти невимушеній та дружній атмосфері, дозволяючи кожному почуватися більш вільно.

b. Експресивність і наголошення: сленг додає виразності розмові, дозволяючи мовцям підкреслити певні ідеї, почуття чи ставлення. Він може передавати нюанси, гумор або навіть сарказм, які нелегко передати стандартною чи офіційною мовою.

c. Актуальний і модний: сленг відображає сучасне використання мови та підтримує розмову свіжою та актуальною. Він часто виникає у відповідь на культурні, технологічні чи суспільні зміни, відображаючи еволюційну природу мови та її здатність адаптуватися до нових контекстів.

 1. Ідіоми – це фрази або вирази, які мають переносне значення, відмінне від їх буквального тлумачення. Вони глибоко вкорінені в неформальному спілкуванні і часто мають культурні особливості. Ідіоми можуть бути складними для розуміння неносіями мови, оскільки їхні значення не завжди очевидні з окремих використаних слів. Ось чому ідіоми життєво важливі в неформальній англійській мові:

a. Лаконічне вираження ідей: ідіоми дозволяють мовцям передавати складні ідеї чи концепції в стислій та яскравій формі. Використовуючи добре відому ідіому, мовці можуть ефективно передати повідомлення або описати ситуацію, покладаючись на спільне розуміння переносного значення фрази.

b.Додавання кольору та образів: ідіоми додають у розмову колір, образи та креативність. Вони малюють уявну картину, яка відображає суть ситуації чи емоції, роблячи мову більш привабливою та такою, що запам’ятовується.

c. Культурне значення: ідіоми часто мають культурне значення, відображаючи історію, традиції та цінності певної спільноти. Розуміння та використання ідіом може дати розуміння культури та мислення носіїв англійської мови, сприяючи міжкультурному розумінню та оцінці.

Однак важливо зазначити, що використання сленгу та ідіом має бути відповідним контексту. Хоча вони переважають у неформальному спілкуванні, важливо оцінити рівень знайомства та комфортності вашої аудиторії, перш ніж використовувати їх. У офіційному чи професійному середовищі, як правило, краще уникати сленгу та ідіом, якщо ви не впевнені, що вони будуть добре сприйняті.

Відео – Formal English and informal English – BBC English Masterclass

ТОП найпопулярніших формальних і неформальних дієслів

Неформальні дієсловаФормальні дієслова
getobtain/receive
put up withtolerate
find outdiscover, ascertain
go upincrease
go downdecrease
figure outdetermine
tellinform
needrequire
wantdesire
seeobserve
thinkbelieve/consider
sort outresolve
showdemonstrate
set upestablish
look intoinvestigate
make outdifferentiate
buildconstruct
chatconverse
answerrespond
get togethermeet/congregate
take offremove
look atexamine
giveprovide
startcommence
helpassist
come acrossencounter
arrivearrive
blockundermine
botherget on someone’s nerves
callring up
causebring about
commencestart
considerthink about
decreasego down
delayput off
demonstrate, illustrate, portrayshow
discoverfind out
establishset up
examinelook at
explodeblow up
fabricatemake up
fill insubstitute, inform
get on someone’s nervesbother
greenlightgive the go ahead, authorize, authorise
handledeal with
indicatepoint out
increasego up
It concerns, It’s in regards toIt’s about
keepretain
leave outomit
letpermit
opposego against
releasefree
representstand for
requireneed to
show uparrive
tolerateput up
undermineblock
give the go ahead, greenlightauthorize, authorise
makecreate

Переходи – неформальні та формальні

Неформальні переходиФормальні переходи
buthowever
sotherefore/consequently
andin addition/furthermore
alsomoreover
becausedue to/owing to
likesuch as
for examplefor instance
a lotsignificantly
prettyrelatively/quite
in factindeed/actually
anywaynonetheless
on the other handconversely
as a resultas a consequence
for instancefor example
first, second, thirdfirstly, secondly, thirdly
thoughalthough
this means thatthis implies that

Сленг – неформальний і формальні

СленгНеформальнийФормальний
gottagot tomust/need to
omgoh my goshoh my goodness
cuz/cosbecausedue to/as a result of
bffbest friendclosest friend
irlin real lifein actuality
npno problemyou’re welcome/not a problem
tbhto be honesttruthfully/frankly
asapas soon as possibleat the earliest convenience
idkI don’t knowI am uncertain
btwby the wayadditionally/incidentally
lollaugh out loudamuse oneself/finding humor
brbbe right backreturning shortly
lmklet me knowplease inform me
pls/plzpleaseplease/ kind request
thx/tnxthanksthank you/appreciation
famfamily/friendsrelatives/close ones
w/owithoutlacking/not having
w/withalongside/accompanied by
nvmneverminddisregard/ignore
wannawant towish to/desire to
kindakind ofsomewhat/slightly
ain’tisn’t/aren’tis not/are not
dunnodon’t knowdo not know

Підсумовуючи, розуміння відмінностей між формальною та неформальною англійською є вирішальним для ефективного спілкування. Обидва стилі мають відповідне використання, і знання того, коли перемикатися між ними, допоможе вам точно й доречно передати своє повідомлення в різних контекстах. Отже, незалежно від того, чи пишете ви офіційний звіт, чи спілкуєтесь у невимушеному спілкуванні, усвідомлення цих відмінностей покращить ваші мовні навички та вільне володіння англійською.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!