Різниця між “fewer” і “less” в англійській мові

Less or fewer ? - Grammar

Яка різниця між “Fewer” та “Less”  в англійській мові?

Англійська мова може бути складною для вивчення через велику кількість виключень та правил. Один з таких випадків – використання слів “fewer” та “less”. Ці слова часто використовуються у різних контекстах, і розуміння їх правильного вживання може бути важливим для досягнення високого рівня володіння англійською. «Fewer» використовується під час обговорення елементів, які підлягають підрахунку або кількісному вимірюванню. В основному використовується, коли йдеться про елементи, які можна перерахувати або виміряти цілими числами. З іншого боку, «less» використовується із незлічуваними іменниками. Це елементи, які не можна легко кількісно визначити як окремі одиниці. У цій статті ми проаналізуємо відмінності між “fewer” і “less” та з’ясуємо правильний спосіб їх використання.

Fewer – в англійській мові

“Fewer” є порівняльною формою від слова “few” і використовується в англійській мові для показу зменшення кількості в випадках коли можна щось порахувати.

 1. Використання: “Fewer” використовується із злічуваними іменниками або термінами, що описують кількість чогось, що можна виміряти. Іншими словами, його слід використовувати тоді, коли ви рахуєте або вимірюєте окремі об’єкти.

 2. Приклади:

  • “There are fewer people at the park today than there were yesterday.” (Сьогодні в парку менше людей, ніж вчора).
  • “I bought fewer books this year than last year.” (Цього року я купив менше книг, ніж минулого).
  • “Fewer car accidents occur when the weather is nice.” (Менше аварій трапляється, коли погода гарна).
 3. Місце в реченні: “Fewer” зазвичай стоїть перед іменником або фразою, що описує щось, що можна підрахувати. Наприклад:

  • “Fewer than 20% of students passed the test.” (Менше 20% учнів здало тест).

 4. Помилки у використанні: “Fewer” іноді переплутують із “less”, але вони використовуються в різних контекстах. “Less” використовується із незлічуваними іменниками. Наприклад, неправильно було б сказати “I have less coins than you.” Натомість, правильно буде “I have fewer coins than you.”

Less – в англійській мові

“Less” є порівняльною формою слова “little” та в англійській мові використовується для позначення невеликої кількості або ступеня чогось.

 1. Використання: “Less” використовується із незлічуваними іменниками, тобто речами, які не можна підрахувати. Часто це є абстрактні ідеї, матеріали або речі, які важко виміряти точно.

 2. Приклади:

  • “She has less money than her brother.” (У неї менше грошей, ніж у її брата).
  • “We have less time to complete the project.” (У нас менше часу для завершення проекту).
  • “There should be less emphasis on testing in schools.” (У школах потрібно зменшити акцент на тестуванні).
 3. Місце в реченні: “Less” зазвичай стоїть перед іменником або фразою, що описує щось, що не можна підрахувати. Наприклад:

  • “I felt less of a connection to the second book in the series.” (Я відчув менший зв’язок з другою книгою серії).

 4. Помилки у використанні: Часто “less” неправильно використовують замість “fewer”. Майте на увазі: щоб припинити плутанину між “less” та “fewer”, пам’ятайте, що “less” використовується лише з незлічуваними іменниками, тобто з речами, які не можна виміряти або підрахувати. Коли мова йде про конкретну кількість, краще використовувати “fewer”. Наприклад, не правильно казати “I have less books than you.” Замість цього ви маєте сказати “I have fewer books than you.”

Різниця між “Fewer” та “Less”

“Fewer” та “Less” – це два слова, які використовуються для вираження зменшення кількості або міри, але вони мають відмінності у використанні в англійській мові.

“Fewer”:

 • Використовується із злічуваниними іменниками, тобто для предметів, які можна підрахувати окремо.
 • Показує зменшення кількості конкретних, індивідуальних одиниць.
 • Приклад: “There are fewer apples on the tree.”

“Less”:

 • Використовується із незлічуваними іменниками, тобто для речей, які не можна підрахувати окремо.
 • Позначає зменшення об’єму, кількості або ступеня чогось, що не має чіткого підрахунку.
 • Приклад: “There is less water in the glass.”

Отже, основна відмінність між “fewer” та “less” полягає в тому, що “fewer” використовується з злічуваними іменниками для конкретних одиниць, тоді як “less” застосовується з незлічуваними іменниками для неможливості підрахунку окремих одиниць. Це важливо зрозуміти, оскільки неправильне використання може призвести до недорозумінь у виразі думок чи ідей в англійській мові.

Використання “fewer” для злічуваних іменників і “less” для незлічуваних іменників забезпечує чітке та точне спілкування. Практика їх використання в повсякденних розмовах і письмових виразах зміцнить цю граматичну відмінність, уможливлюючи більш точне та чітке використання англійської мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!