Закінчення -s, -es, -ies в англійській мові: правила та приклади

Adding the Ending s/es to Nouns and Verbs

Правила закінчень s / es / -ies в англійській мові

Вивчення англійської мови потребує розуміння принципів використання закінчень “s”, “es”,  “ies”.  Значення вивчення правил закінчень -s, -es та -ies в англійській мові полягає в здатності коректно виражати час, числа та форму іменників та дієслів, що використовуються в англійській мові. Розуміння цих правил допомагає говорити правильно, писати та спілкуватися без помилок на англійській мові. Вивчення цих правил є ключовим для покращення ваших навичок у вивченні і використанні англійської мови в різних контекстах. Розглянемо основні правила використання закінчень s, es та ies в англійській мові:

Основні правила для -s/,  /-es,  /-ies

Закінчення -s/-es:

 • Іменники: Для більшості іменників додається -s, які закінчуються на -th.
 • Дієслова: Більшість дієслів не мають закінчення -s в однині, але  можуть мати якщо речення стосується третьої особи однини Present Simple.
 • Іменники: Додається -es для іменників, які закінчуються на  -s, -ss, -x, -z, -ch, -sh.
 • Іменники: Для іменників, які закінчуються на -o та перед ними приголосна буква, використовується -s. Якщо перед -o є приголосна, то використовується -es.  Для іменників, які закінчуються на -o, правило вживання -s або -es має багато винятків. Більшість слів з -o після приголосного беруть -es в множині, але є винятки (pianos, photos).
 • Іменники: Додається -s для іменників в однині, які закінчуються на голосний + “y” і перед ними голосна буква.
 • Дієслова: Додається -s для дієслів в однині, які закінчуються на голосний + “y” і перед ними голосна буква.

Закінчення -ies:

 • Іменники: Додається -ies для іменників в однині, які закінчуються на голосний + “y” і перед ними приголосна буква.
 • Дієслова: Додається -ies для дієслів в однині, які закінчуються на голосний + “y” і перед ними приголосна буква.

Інші важливі правила: 

 • Дієслова: Дієслова to have та to be не змінюються для третьої особи однини.
 • Дієслова: Модальні дієслова, такі як Can, Must, Should, Ought to, May, Will, Need, завжди залишаються без змін в однині та множині і не залежать від особи.
 • Іменники: Деякі із злічуваних іменників мають неправильні форми множини, деякі іменники використовуються тільки в однині або множині.

Винятки із правил для -s/,  /-es,  /-ies

Правила використання закінчень s, es та ies в англійській мові важливі, але важливо також враховувати винятки, які іноді виникають. Ось кілька важливих винятків:

Винятки для закінчення -s:

 • Деякі іменники, такі як “bus” (автобус) та “news” (новини), залишаються без змін у формі множини та вживаються тільки в однині.
 • Деякі дієслова, такі як “have” (мати) та “be” (бути), також залишаються без змін для всіх осіб у формі однини.

Винятки для закінчення -es:

 • Деякі іменники, наприклад “axis” (ось), “crisis” (криза), та “thesis” (теза), залишаються без змін у формі множини та вживаються тільки в однині.

Винятки для закінчення -ies:

 • Інколи в англійській мові існують іменники, що закінчуються на голосний + “y,” перед яким стоїть приголосна буква, але вони не змінюються за правилами закінчення -ies. Наприклад, “journey” (подорож) залишається без змін у формі множини та вживається як “journeys.”

Ці винятки слід пам’ятати, оскільки вони не підпадають під загальні правила і можуть призвести до недорозумінь, якщо їх неправильно вживати. Тепер розглянемо детальніше деякі аспекти використання закінчень із прикладами.

Огляд використання закінчення -s в англійській мові із прикладами

Закінчення -s в англійській мові використовується у різних ситуаціях для утворення форми множини, присвійної форми та для третьої особи однини в дієсловах. Ось детальний огляд використання закінчення -s:

1. Форма множини для іменників:

 • Для утворення множини для злічуваних іменників додаємо -s.
 • Наприклад: cat (кіт) – cats (коти), dog (собака) – dogs (собаки).

2. Присвійна форма для іменників:

 • Для утворення присвійної форми іменників, додається апостроф та -s.
 • Наприклад: John’s book (книга Джона), the cat’s tail (хвіст кота), The girl’s coat (Пальто дівчинки)

3. Дієслова у третій особі однини (Present Simple):

 • В Present Simple для третьої особи однини (He, She, It), дієслова отримують закінчення -s.
 • Наприклад: He eats (Він їсть), She works (Вона працює).

4. Вживання закінчення -s у виразах та скороченнях:

 • Закінчення -s може вживатися у скороченнях та виразах, як, наприклад, “Let’s” (скорочення від “Let us”), “it’s” (скорочення від “it is”).

5. Іменники, які закінчуються на -th та отримують закінчення -s у формі множини

 • Закінчення -s може вживатися до іменники, які закінчуються на -th у формі множини. Наприклад: Truth (правда) -> Truths (правди), Cloth (тканина) -> Cloths (тканини).

6. Іменники, що закінчуються на -o та перед ними стоїть приголосна буква:

 • Іменників, що закінчуються на -o та перед ними стоїть приголосна буква, і вони утворюють форму множини за допомогою додавання закінчення -s. Наприклад: Mango (манго) -> Mangos (манго), Photo (фото) -> Photos (фотографії).

7. Іменник в однині, які закінчуються на голосний + “y” :

 • Іменник в однині, які закінчуються на голосний + “y”  та перед ними стоїть голосна буква, і вони утворюють форму множини за допомогою додавання закінчення -s. Наприклад: Toy (іграшка) -> Toys (іграшки). Key (ключ) -> Keys (ключі).

8. Дієслова в однині, які закінчуються на голосний + “y” та перед ними стоїть голосна буква:

 • Дієслова в однині, які закінчуються на голосний + “y” та перед ними стоїть голосна буква, і вони утворюють форму множини за допомогою додавання закінчення -s. Наприклад: Play  -> Plays, Enjoy -> Enjoys.

Знання правил використання закінчення -s в англійській мові є важливим для правильного спілкування та покращення навичок мовлення. До речі, це також важливо для зрозуміння текстів та граматичної правильності ваших власних висловлювань.

Огляд використання закінчення -es в англійській мові із прикладами

Закінчення -es в англійській мові використовується у декількох важливих випадках і є додатковим до основних правил вживання закінчення -s. Ось детальний огляд ситуацій, коли використовується закінчення -es:

1. Форма множини для іменників:

 • Закінчення -es використовується після приголосних для утворення форми множини деяких іменників, які закінчуються на -s, -x, -z, -sh, -ch. Наприклад: box (коробка) – boxes (коробки), dish (тарілка) – dishes (тарілки).

2. Дієслова у третій особі однини (Present Simple):

 • У Present Simple, для третьої особи однини (He, She, It), дієслова закінчуються на -es. Це стосується дієслів, які закінчуються на -s, -x, -z, -sh, -ch. Наприклад: She washes (Вона миє), He fixes (Він ремонтує).

4. Закінчення -es в неправильних дієсловах:

 • Деякі неправильні дієслова також отримують закінчення -es в деяких формах часів. Наприклад: go (йти) – goes (йде), do (робити) – does (робить).

5. Додавання -es після деяких звуків, які закінчуються на -o:

 • tomato → tomatoes (помідор → помідори)
 • hero → heroes (герой → герої)
 • potato → potatoes (картопля → картоплі)

6. Додавання -es до деяких слів, що закінчуються на -y, при умові, що перед цим звуком стоїть приголосна:

 • city → cities (місто → міста)
 • party → parties (вечірка → вечірки)
 • story → stories (історія → історії)

Огляд використання закінчення -ies в англійській мові із прикладами

Закінчення -ies в англійській мові використовується для утворення форми множини деяких іменників, які закінчуються на приголосний + “y”. Це правило є важливим аспектом граматики англійської мови і включає наступні випадки:

1. Форма множини для іменників:

 • Закінчення -ies використовується для утворення форми множини деяких іменників, які мають наступну будову: приголосний + “y.” Приклади:
  • baby → babies (дитина → діти)
  • city → cities (місто → міста)
  • lady → ladies (леді → леді)

2. Використання закінчення -ies в Present Simple для третьої особи однини:

 • Закінчення -ies також використовується в Present Simple для третьої особи однини (He, She, It) при описі регулярних дій чи фактів. Приклад:
  • She studies English every day (Вона вивчає англійську щодня).

3. Заміна -y на -ies у третій особі однини дієслів, які закінчуються на -y після приголосних:

 • study → studies (вивчати → вивчає)
 • try → tries (спробувати → спробує)
 • fly → flies (літати → літає)

Винятки із закінченнями s / es / -ies із прикладами

Існують кілька особливостей щодо вживання закінчення -s, які не підпорядковуються зазвичайним правилам. В різних випадках це стосується як іменників, так і дієслів.

Особливості іменників:

 1. Неправильні іменники (Irregular Nouns): Деякі злічувані іменники мають неправильні форми множини, які не відповідають звичайним правилам. Наприклад:
  • Мouse (миша) -> Mice (миші)
  • Man (чоловік) -> Men (чоловіки)
 2. Іменники з однаковими формами: Деякі іменники мають однакові форми для однини та множини. Це стосується речей, які рахуються в умовних одиницях. Наприклад:
  • Deer (олень) (однини та множини)

Особливості дієслів:

 1. Дієслова to have та to be для третьої особи однини: Деякі дієслова, зокрема “to have” (мати) та “to be” (бути), не змінюють свою форму для третьої особи однини. Наприклад:
  • He has (Він має)
  • She is (Вона є)
 2. Модальні дієслова: Модальні дієслова, такі як “Can” (могти), “Must” (повинен), “Should” (повинен), “Ought to” (повинен), “May” (може), “Will” (буде), “Need” (потрібно), ніколи не змінюють свою форму в залежності від особи. Наприклад:
  • She can (Вона може)
  • He should (Він повинен)

Ці винятки доповнюють загальні правила використання закінчення -s та допомагають зрозуміти виняткові випадки в англійській мові. Знання цих виключень допомагає вивчати та використовувати англійську мову правильно та зрозуміло в різних мовних ситуаціях.

Вправи для перевірки знань із використанням закінчень – s, -es та -ies 

Пропонуємо  кілька вправ для самоперевірки використання закінчень s, es та ies в англійській мові. Після кожної вправи, вказано правильну відповідь.

Вправа 1: Утворіть форму множини для іменників.

 1. Cat
 2. Watch
 3. Dish
 4. City
 5. Baby

Відповідь:

 1. Cats
 2. Watches
 3. Dishes
 4. Cities
 5. Babies

Вправа 2: Доповніть речення правильними формами дієслів для третьої особи однини (Present Simple).

 1. She (work) ________________ every day.
 2. He (study) ________________ English.
 3. It (fix) ________________ the problem.
 4. The dog (bark) ________________ loudly.

Відповідь:

 1. She works every day.
 2. He studies English.
 3. It fixes the problem.
 4. The dog barks loudly.

Вправа 3: Утворіть правильну форму множини для іменників, що закінчуються на -y.

 1. Party
 2. Story
 3. Country
 4. Baby

Відповідь:

 1. Parties
 2. Stories
 3. Countries
 4. Babies

Вправа 4: Виправте помилки в наступних реченнях, якщо вони є.

 1. He teachs English.
 2. The kids play with theys toys.
 3. This car needs new tire’s.
 4. She sings in a band with some really talanted musicians.
 5. My mum made delicious cookie’s.

Відповідь:

 1. He teaches English.
 2. The kids play with their toys.
 3. This car needs new tires.
 4. She sings in a band with some really talented musicians.
 5. My mum made delicious cookies.

Ці вправи допоможуть вам перевірити своє розуміння правил використання закінчень s, es та ies в англійській мові. Закінчення -ies в англійській мові використовується для утворення форми множини та в деяких граматичних часах, зокрема Present Simple для третьої особи однини. Розуміння правил використання цього закінчення і практика його використання сприяють покращенню вашого рівня англійської мови. Вивчення і використання правил допоможе вам легше спілкуватися та впевнено володіти цим аспектом мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!